Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Sairauspoissaolot rokottavat suomalaisyrityksiltä miljardeja

Yksi sairauspoissaolon päivä maksaa noin 350 euroa. Suomessa sairauspoissaolojen määrä aiheuttaa vuodessa noin 3 miljardin kustannukset.

 Yksi sairauspoissaolon päivä maksaa noin 350 euroa. Suomessa sairauspoissaolojen määrä aiheuttaa vuodessa noin 3 miljardin kustannukset.

Prosentin vähennys sairauspoissaoloihin pienentäisi merkittävästi poissaolojen aiheuttamia kustannuksia.
Suomessa noin 4,2 prosenttia yksityisen sektorin työajasta kuluu sairauspoissaoloihin, kun vastaava osuus esimerkiksi Ruotsissa on noin 3,3 prosenttia. Yhden sairaustyöpäivän laskennallinen kustannus on noin 350 euroa. Työterveyslaitoksen arvion mukaan sairauspoissaolot merkitsevät Suomessa yhteensä noin 3 miljardin kustannuksia.

Syksyn ja talven infektiokausi on käynnistymässä. Infektioiden aiheuttamat sairauspoissaolopäivät ovat yritysten kustannuserä, jota voidaan myös yhteisvoimin pienentää. Laatutakuun ja Eteran kehittämä sairauspoissaololaskuri osoittaa nopeasti ja helposti, kuinka paljon sairauspäivät maksavat yritykselle ja miten paljon voidaan säästää sairauspoissaoloja vähentämällä.

Jo prosenttiyksikön vähennys sairauspoissaoloihin tuo merkittävää säästöä yritykselle.

Sairauspoissaololaskuriin valitaan yrityksen työntekijöiden määrä, minkä jälkeen laskuri laskee, kuinka paljon yritysten keskimääräinen sairauspoissaoloprosentti eli 4 prosenttiyksikköä kustantaa juuri tämän kokoiselle yritykselle vuodessa. Sairauskululaskuri laskee arviot maksimissaan 200 hengelle.

Esimerkiksi 200 hengen yrityksessä sairauspoissaoloja kertyy keskimääräisen 4 prosenttiyksikön mukaan yhteensä 1800 päivää, joiden kustannus vuositasolla on 612 000 euroa.
Mikäli sairauspoissaolopäiviä pystyttäisiin vähentämään esimerkiksi yhdellä prosenttiyksiköllä, esimerkkiyrityksen sairauspoissaolojen kustannukset pienenisivät vuodessa153 000 eurolla.

-Sairaan ja varsinkin tartuntaherkkää infektiota sairastavan työntekijän paikka on aina kotona. On kuitenkin aina hyvä tiedostaa ja ottaa puheeksi se, kuinka jo pienelläkin hyvinvointiin kohdistuvalla toimenpiteellä on suuri merkitys niin suurten kuin pienten yritysten kannattavuudelle, toteaa Eteran työhyvinvointiyksikön päällikkö Tarja Kostiainen.
-Sairauspoissaololaskuri on havainnollinen ja osoittaa selkeästi sairauspoissaolojen merkityksen. Tuo neljän prosentin arvio on tietenkin vain viitteellinen. Sairauspoissaolojen määrä kun vaihtelee eri yritysten ja eri toimialojen välillä. Poissaoloja voi olla vähemmän tai jopa huomattavasti enemmän kuin neljä prosenttia.
Mitä pienempi yritys, sen tärkeämpää on kiinnittää huomiota työterveyteen ja työhyvinvointiin, saattaahan pienessä yrityksessä jo neljän prosenttiyksikön sairastuvuus romuttaa yrityksen elinkelpoisuuden, sanoo toimitusjohtaja Henri Häyrinen Suomen Laatutakuu Palvelut Oy:stä.