Etsi

Emergency banner

Ajantasaiset tiedot koronasta yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Tällainen yritys selvisi parhaiten lamasta

Mitä innovatiivisempi ja ennakoivampi toimintatapa yrittäjällä oli, sitä paremmin yritys selviytyi vuosien 2008−2010 talouskriisistä.

Mitä innovatiivisempi ja ennakoivampi toimintatapa yrittäjällä oli, sitä paremmin yritys selviytyi vuosien 2008−2010 talouskriisistä.

Tämä käy ilmi kauppatieteiden maisteri Juha Soinisen Lappeenrannan teknillisen yliopiston kauppatieteellisessä tiedekunnassa tekemästä väitöstutkimuksesta.

Soininen selvitti tutkimuksessaan, miten yrittäjämäinen orientaatio vaikuttaa yrityksen kasvuun, kannattavuuteen, riskisyyteen sekä siihen, miten yritykset ovat käytännössä kokeneet viimeisimmän talouskriisin vaikutukset.

– Tulokset osoittivat, että yrittäjämäisellä orientaatiolla on positiivinen vaikutus yrityksen pitkän aikavälin kasvuun. Tulokset paljastivat myös sen, että yrittäjämäisen orientaation eri ulottuvuudet vaikuttavat yrityksen suorituskyvyn mittareihin sekä taantuman vaikutuksiin eri tavoin, Soininen kertoo.

Yrittäjämäinen orientaatio on strategisen johtamisen ja yrittäjyystutkimuksen alalla vakiintunut käsite, joka koostuu innovatiivisuudesta, proaktiivisuudesta eli yrityksen pyrkimyksestä ennakoida tulevia tapahtumia ja löytää näin uusia liiketoimintamahdollisuuksia sekä yrityksen riskinottohalukkuudesta.

Innovatiivisuus ja proaktiivisuus olivat pääsääntöisesti positiivisia tekijöitä, kun taas riskinottohalukkaammat yritykset olivat kokeneet taantuman vaikutukset voimakkaampana, muun muassa rahoituksensaannin vaikeutumisena ja kasvaneena konkurssiriskinä.

Kyselytutkimukseen osallistui 200 eri aloja edustavaa suomalaista pk-yritystä, joiden liikevaihto oli keskimäärin 2,7 miljoonaa euroa.

Haasteet vievät eteenpäin

Soinisen tutkimuksesta selvisi myös, että tärkeimpiä yrittäjämäisen orientaation tasoon vaikuttavia tekijöitä olivat yrittäjän työhönsä liittämät arvot sekä aikaisempi kokemus yrittäjänä.

– Yrittäjämäinen orientaatio oli korkeampi niillä, joille työn antama psykologinen tyydytys, itsensä kehittäminen ja haasteiden ottaminen sekä työn tuoma asema, valta ja tunnustus olivat merkittäviä arvoja.

– Sen sijaan palkan, materiaalisten arvojen, työn tarjoamien muiden etujen tai vaurauden ja työssä viihtymisen tärkeänä pitäminen heikensivät yrittäjämäisen orientaation tasoa.

Yrittäjäsanomat 
'); // -->