Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Sunnuntain aukiolo toi iskun kannattavuudelle

Sunnuntaiaukiolojen vapauttaminen on heikentänyt yrittäjävetoisten kauppojen kannattavuutta.

Sunnuntaiaukiolojen vapauttaminen on heikentänyt yrittäjävetoisten kauppojen kannattavuutta.

Asia selviää Suomen Yrittäjien ja Erikoiskaupan Liiton toteuttamasta vähittäiskaupan aukioloaikamuutosten vaikutuksia koskevasta kyselystä. Selvitys perustuu 1011 myymälän vastaukseen.

Tulokset on toimitettu työ- ja elinkeinoministeriölle, joka laatii eduskunnalle selontekoa joulukuussa 2009 toteutetun lakimuutoksen vaikutuksista.

Merkittävimmät muutokset ovat tapahtuneet kioskeissa ja huoltamoissa, joista yli puolet kyselyyn vastanneista ilmoittaa kannattavuutensa heikentyneen lakimuutoksen seurauksena. Kolmannes kyselyyn vastanneista päivittäistavarakaupoista ja kauppakeskuksissa sijaitsevista myymälöistä sekä viidennes erikoiskaupasta kertoo kannattavuutensa heikentyneen viimeisten kahden vuoden aikana. Vajaalla puolella myymälöistä kannattavuus on pysynyt pääosin ennallaan.

- Suomen Yrittäjät ja Erikoiskaupan Liitto varoittelivat ennen lakimuutoksen toteuttamista, että sunnuntaikaupan vapauttamisen kielteiset vaikutukset kohdentuisivat erityisesti pienempiin kauppoihin, Suomen Yrittäjien lainopillinen asiamies Tiina Toivonen muistuttaa.

Selvityksen perusteella ilmeni, että kauppiaan aukioloaikavapautta rajoitetaan erilaisilla ketju- ja vuokrasopimuksilla. 40 prosenttia päivittäistavarakaupan myymälöistä sekä noin kolmannes kioski- ja huoltamokaupasta ei voi määritellä vapaasti omia aukioloaikojaan. Liikeaikalakiin lisättiin lakimuutoksen yhteydessä säännös pienen kauppiasyrittäjän oikeudesta yhteen viikoittaiseen vapaapäivään kauppakeskittymässä.

- Kuitenkaan noin kolmannes kauppakeskuksiin sijoittuneista kauppiaista ei voi selvityksen perusteella pitää myymäläänsä suljettuna vähintään yhtenä päivänä viikossa. Tämän oikeuden tulisi toteutua jokaisessa kauppakeskuksessa, Erikoiskaupan Liiton toimitusjohtaja Tiina Oksala toteaa.

Sunnuntaiaukiolo koetaan useimmiten kannattamattomaksi. Tämä ilmenee erityisesti kauppakeskuksissa sijaitsevien myymälöiden vastauksista, joista lähes 70 prosenttia ilmoittaa sunnuntaiden aukiolon olevan pääosin kannattamatonta.

- Kauppiaat tekevät kannattamattomiksi osoittautuneet sunnuntaivuorot pääosin itse. Näin tehdään erityisesti erikoiskaupoissa, joissa 64 prosenttia kauppiaista pitää myymäläänsä auki sunnuntaisin yksin ilman työvoimaa. Lakimuutoksen työllistävä vaikutus näyttääkin jääneen vähäiseksi, Oksala toteaa.

Suomen Yrittäjät ja Erikoiskaupan Liitto pitävät tilannetta huolestuttavana etenkin, kun 38 prosenttia kaikista vastanneista ja 50 prosenttia kauppakeskusten kauppiaista ilmoittaa oman jaksamisensa heikentyneen. Usein syyksi mainitaan joustamattomat aukioloajat ja sunnuntaiden kalliit työvoimakustannukset, jotka ovat edellyttäneet yrittäjän oman työpanoksen lisäämistä.

Yrittäjäsanomat
'); // -->