Etsi

Neljä viidestä yrittäjästä kannattaa – Sääntely ja tiedonpuute esteinä

Suurin osa työnantajayrittäjistä on valmis lisäämään henkilökunnan neuvotteluasemaa lainsäädännön kautta.

Suurin osa varsinaissuomalaisista yrittäjistä kannattaa paikallista sopimista. Työnantajayrityksistä 80 prosenttia haluaisi sopia työntekijöidensä kanssa aiempaa laajemmin muun muassa palkoista ja työajoista.

Työnantajayrittäjät ovat myös valmiita lisäämään henkilökunnan neuvotteluasemaa lainsäädännön kautta. Heistä vain 30 prosenttia vastustaa asiaa.

Tiedot selviävät Varsinais-Suomen Yrittäjien jäsenilleen tekemästä kyselystä. Huhtikuussa toteutettuun kyselyyn vastasi 414 työnantajayritystä Varsinais-Suomesta.

Suurimpina esteinä paikalliselle sopimiselle koetaan liian monimutkainen sääntely sekä tiedonpuute.

Lähes puolet kyselyyn vastanneista arvioi, ettei paikallisen sopimisen mahdollisuuksia tunneta riittävästi. Ongelma on huomattu myös yrittäjäjärjestössä.

– Noin 80 prosenttia tuhansista meille tulevista neuvontapuheluista koskee työsuhdeasioita. Meidän on panostettava entisestään neuvontaverkostoihin, joiden avulla yrittäjät saavat lisää tietoa ja osaamista tähän asiaan, sanoo Varsinais-Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Henri Wibom tiedotteessa.

Luottamus ja ilmapiiri tärkeitä

Luottamus ja hyvä työilmapiiri ovat kyselyyn vastanneiden yrittäjien mukaan tärkeimpiä tekijöitä edistämään paikallista sopimista.

– Paikallinen sopiminen onnistuu, jos yrityksen henkilöstön ja johdon tai omistajien välillä vallitsee luottamus, totesi yksi kyselyyn vastannut yrittäjä.

Yrittäjät toivovat myös, että järjestäytymättömät yritykset olisivat samassa asemassa kuin järjestäytyneet yritykset. Kyselyyn vastanneista 58 prosenttia ei kuulu työnantajaliittoon. 

Kyselyyn vastanneista noin 90 prosenttia kertoi, että omassa yrityksessä noudatetaan yleissitovaa työehtosopimusta. Yleissitova työehtosopimus koskee myös järjestäytymättömiä työnantajia.

– Tessit tuntuvat edustavan maailmaa, johon ainakaan itselläni ei ole mitään kosketuspintaa, kommentoi yksi kyselyyn vastannut yrittäjä.

Katri Simola

katri.simola@yrittajat.fi