Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Sote

Jyväskylä edelläkävijänä palvelualoitteessa – Hyvät käytänteet jakoon

Soten valinnanvapautta koskeva tuore raportti nosti esiin palvelualoitteen käyttöönoton. Jyväskylän kokemukset palvelualoitteesta ovat rohkaisevia.

Jyväskylän kaupunginvaltuutettu (kok) ja yrittäjä Jaakko Selinin mukaan palveluntuottajille tarjottu oikeus palvelualoitteen tekoon parantaa yhtäältä kaupungin toiminnan läpinäkyvyyttä ja toisaalta tarjoaa yrityksille mahdollisuuden osallistua julkisten palveluiden tuottamiseen.

Tällä viikolla julkaistussa valinnanvapautta linjanneessa raportissa esitetään palveluntuottajille mahdollisuutta palvelualoitteen tekoon. 

Palvelualoitteen käyttöön ottaminen on ollut tähänkin asti kunnille mahdollista. Sitä on Jyväskylän lisäksi kokeiltu ainakin Asikkalassa ja vuoden alusta Kuopiossa. Palvelualoite on yrityksille ja järjestöille tarjottu mahdollisuus tehdä aloite kaupungin palvelutehtävän kilpailuttamisesta ja ulkoistamisesta tai kokonaan yksityistämisestä, jos yritys voi itse tuottaa palvelua laadukkaammin ja halvemmin.

Jyväskylä kokeili palvelualoitetta vuoden verran. Kokeilu loppui maaliskuun lopussa.

Palvelualoitteen hyvät käytänteet jakoon

Jyväskylän aloitemalli oli tarkkaan rajattu kokeilu, joka koski esimerkiksi kulttuuri- ja liikuntapalveluja.  Yksikään aloitteista ei kokeilun aikana johtanut kilpailutukseen, mutta Selinin mukaan useampi johti siihen, että kaupunki analysoi toimintaansa ja joiltakin osin organisoi toimintoja uudella tavalla.

Hankintatoimen virkamiehet vastasivat aloitteiden käsittelystä, analysoivat ja kävivät ne läpi toimialojen kanssa.

– Palvelualoitteen toimivuus vaatii selkeästi vastuullisen viranhaltijatahon, joka ottaa vastuun aloitteista, kaupunginvaltuutettu ja kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja Selin kertoo.

– Jyväskylän mallissa luottamushenkilöt eivät päässet mukaan prosessiin. Palvelualoitteista tulisi julkisia, jos periaatteellinen päätös siitä, kilpailutetaanko vai ei, menisi luottamusmieselimeen, Selin painottaa.

Näin aloitteet tulisivat myös kuntalaisten tietoon.

Kunnalla todistustaakka kustannusten julki tuomisessa

Jyväskylässä aloitteita tuli kokeilun aikana jokunen, noin viitisen kappaletta.

– Aloitteet koskivat muun muassa latujen hoitoa, kaupunginteatterin kilpailuttamista ja kotisairaanhoitoa.

Selinin mukaan aloitteen tekeminen on yksi tapa saada julkisen palvelun kustannukset selville.
– Idea on nimenomaan se, että todistustaakka kustannuksista siirtyy kaupungille. Kaupunki joutuu käymään oman tuotantoprosessinsa läpi.

Jyväskylän kaupunginhallitus teki esityksen palvelualoitteen vakinaistamisesta. Valtuusto päätti palauttaa asian uudelleen valmisteluun. 

Riikka Koskenranta

riikka.koskenranta@yrittajat.fi