Etsi

Innovaatiot

Yrittäjien oma kiinnostus digitalisaatiosta keskeinen syy menestykseen

Suomen Yrittäjien tänään julkistaman selvityksen mukaan yrittäjän oma kiinnostus digitaalisuutta kohtaan on kaikkein keskeisin menestystekijä.

Digitaalisesti suuntautuneet yritykset ovat edelläkävijöitä suomalaisessa yrityskentässä.

Suomessa on alle 20 000 vahvasti digitaalisesti suuntautunutta yritystä. Ne jakaantuvat kolmeen ryhmään: diginatiiveihin, digikiinnostuneisiin ja digireaktiivisiin. Diginatiivien yritysten koko liiketoiminta perustuu digitaalisuuteen. Digikiinnostuneilla yrityksillä liiketoiminnan jokin osa perustuu digitaalisuuteen tai digitaalisuus on vahvasti läsnä keskeisissä yritystoiminnan tukifunktioissa. Digireaktiiviset yritykset digitalisoivat liiketoimintaansa toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten takia sekä siksi, että yrittäjät näkevät yrityksen toiminnan digitalisoimisen pakollisena, jotta liiketoiminta ei kuihdu.

Suomen Yrittäjien teetättämän selvityksen mukaan digitalisaatio on tekijä, joka erottaa voimakkaasti diginatiivit digikiinnostuneista ja digireaktiivisista yrityksistä. Lähes yhtä kriittinen menestystekijä selvityksen mukaan on riittävä digiosaaminen.

Suomen Yrittäjien koulutusasioiden päällikön Mika Tuuliaisen mukaan digisuuntautuneiden yritysten menestystekijöiden tunnistaminen tarjoaa kehyksen yritysten digitaalisen liiketoiminnan kehittämiseen.

-  On tärkeää, että koulutus- ja osaamisjärjestelmämme tuottaa osaajia, joilla on hyvät valmiudet globaalissa ja digitaalisessa liiketoimintaympäristössä toimimiseen, sanoo Tuuliainen.

Digitaalisuus on mahdollisuus ja murros

Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen toteaa, että digitaalisuus on mahdollisuus jokaiselle suomalaiselle pk-yritykselle.

— Kannustan jokaista yrittäjää pohtimaan, miten hän voi kehittää ja tehostaa toimintaansa digitaalisuuden kautta. Jokaiselle löytyy mahdollisuuksia, uskoo Pentikäinen.

Hänen mukaansa digitaalisuus on myös suuri murrosvoima.

— Se muuttaa liiketoimintaa syvällisellä tavalla – jokaisella toimialalla. Siksi Suomen Yrittäjät lisää omaa digitaalisuuteen liittyvää edunvalvontaa ja verkostoitumista, niin Suomessa kuin Euroopassa, kertoo Pentikäinen.

Iso joukko yrityksiä vaarassa tipahtaa kehityksestä

Selvityksen mukaan suuri joukko pieniä ja keskisuuria yrityksiä on vaarassa tipahtaa digitalisaatiokehityksestä. Diginatiivien ja digireaktiivisten väliin jää paljon yrityksiä, joiden liiketoiminnan digitaalisuuden aste riittää nyt, mutta joiden tuotteiden ja palveluiden haastajat voivat digiliiketoiminnan rajattomuuden ja skaalautuvuuden takia tarjota hyvin lyhyessäkin ajassa nykyisen tarjonnan korvaavia ratkaisuja.

— Selvitys kohdennettiin digisuuntautuneisiin yrityksiin, joiden suhdannekuva on keskimääräistä parempi. Suomen kilpailukyvyn kannalta on tärkeä saada suurempi joukko yrityksiä kehittämään liiketoimintaa teknologian mahdollistamin keinoin. Hallitusohjelman digitalisaatioon liittyvät kärkihankkeet ovat keskeisiä tässä työssä, kertoo Suomen Yrittäjien koulutusasioiden päällikkö Mika Tuuliainen.

Suomen Yrittäjien, työ- ja elinkeinoministeriön ja Finnveran teettämän Pk-yritysbarometrin perusteella tiedetään, että digitaalisesti suuntautuneet yritykset ovat muita yrityksiä uusiutumiskykyisempiä ja kasvuhaluisempia. Ne myös ottavat muita yrityksiä herkemmin käyttöön uusia teknologioita ja ovat voimakkaasti kansainvälistymishaluisia.

Digitaalisesti suuntautuneilla yrityksillä on myös muita yrityksiä myönteisempi kuva tulevaisuudesta ja suhdanteista sekä tämän myötä enemmän halukkuutta palkata uutta henkilöstöä.

Suomen Yrittäjien digiselvityksen toteutti Owal Group Oy, ja siihen haastateltiin 34 yritystä, joista kuusi valittiin tapaustutkimuksen kohteeksi.

Esa Nieminen

esa.nieminen@yrittajat.fi