Etsi

Myynti

Kaupan kasvu hyytymässä nollaan -aukioloajat piristäneet

Kaupan liitto pelkää vähittäiskaupan kasvun hiipuvan puoleen prosenttiin ensi vuonna.

Kaupan liiton pääekonomistin Jaana Kurjenojan mukaan ilman hallituksen lupaamaa tuloveron kevennyspakettia ostovoima olisi pienentynyt ja vähittäiskauppa sukeltanut ensi vuonna miinukselle.

- Nyt ennustettu kasvu on pitkälti työllisyyden varassa. Jos työllisten määrä ei taloudessa kasva. vähittäiskaupan kasvu voi jäädä haaveeksi, toteaa Kurjenoja.

Kaupan liitto näkee vaaran uhkaavan myös hallituksen veropolitiikassa. Liiton toimitusjohtajan Juhani Pekkalan mukaan vaarana on, että hallituksen lupaamaa ansiotuloverotuksen kevennystä rahoitetaan välillisiä veroja kiristämällä.

- Se laikkaisi omalta osaltaan ostovoimaa, verottaisi suomalaista palvelutyötä ja lisäisi kaupan kustannuksia sen jokaisessa toimitusketjun lenkissä, varoittaa Pekkala.

Vapaat aukioloajat piristäneet osaa kauppaa

Aukioloaikojen vapautuminen on piristänyt etenkin päivittäistavara- ja tavaratalokauppaa. Molemmissa liikevaihto on kasvanut ruoan hintakilpailusta huolimatta. Vielä viime vuonna tammi-touokuussa molempien liikevaihto oli parisen prosenttia miinuksella.

Lisääntyneet aukiolotunnit ja uudet kauppapäivät ovat lisäänneet mysö työntekijöiden ja työtuntien määrää. Ensimmäisen puolen vuoden aikana vähittäiskaupan työntekijöiden määrä on lisääntynyt noin 2 500:lla viime vuoden alkupuoliskoon verrattuna. Samalla vähittäiskaupan yrittäjien ja heidän työtuntiensa määrä on kutistunut.

- Tämä johtuu sekä erikoiskaupan yrittäjien vaikeasta tilanteesta että päivittäistavaramarkkinoiden muutoksesta. Aikaisemmin pienet ja usein yrittäjävetoiset kaupat ja kioskit hyötyvät aukioloaikojen sääntelystä. Nyt yrittäjien työpanos on pienentynyt, selvittää Kaupan liiton pääekonomisti Kurjenoja aukiolojen vaikutuksia.

Esa Nieminen

esa.nieminen@yrittajat.fi