Etsi

Emergency banner

Raha

”Joukkorahoitusmarkkinat kaksinkertaistuvat” – Uusi laki astuu voimaan tänään

Laki helpottaa joukkorahoituksen järjestämistä sallimalla sijoitustoimilupaa kevyemmän rekisteröinnin.

Uusi joukkorahoituslaki on astunut voimaan tänään. Lain tavoitteena on parantaa yritysten mahdollisuuksia rahoittaa kasvuaan, kertoo valtiovarainministeriö.

Helsinkiläinen rahoitusyhtiö Invesdor Oy ennustaa lain kasvattavan merkittävästi Suomen joukkorahoitusmarkkinoita.

– Euroopan tasolla joukkorahoitusmarkkinoiden odotetaan noin kaksinkertaistuvan tänä vuonna. Uskomme, että Suomessa päästään samantyyppisiin lukuihin, kertoo Invesdorin toimitusjohtaja Lasse Mäkelä yhtiön tiedotteessa.

Sijoittajansuoja säilyy

Uuden lain puitteissa joukkorahoitusta voi järjestää hakeutumalla Finanssivalvonnan ylläpitämään joukkorahoitusrekisteriin.

– Tämä on huomattavasti aiempaa käytäntöä, toimiluvan hakemista edullisempi keino, Invesdorista kerrotaan.

Vaikka toimiluvan hakeminen väistyy, sijoittajansuoja jää Invesdorin mukaan kuitenkin hyvälle tasolle.

– Sekä rekisteröityneitä palveluntarjoajia että rahoitusta hakevia yhtiöitä koskevat joukkorahoituslain alla tietyt tiedonantovelvollisuudet. Niiden tarkoitus on tarjota sijoittajille riittävät tiedot sijoituskohteesta ja sen riskeistä.

Laki ei koske kansainvälistä joukkorahoitusta

Invesdor muistuttaa, että laki koskee vain sijoitusmuotoista joukkorahoitusta, ei ennakkomyynti- ja lahjoitusmuotoisia malleja.

– Esimerkiksi amerikkalaisen Kickstarterin tunnetuksi tekemä ennakkomyyntipohjainen joukkorahoitus kuuluu kuluttajansuojalain alle, kun taas lahjoitusmuotoisen joukkorahoituksen järjestäminen on Suomessa laitonta ilman rahankeräyslupaa.

Joukkorahoituslaki on kansallista lainsäädäntöä, joten se koskee vain joukkorahoituspalvelujen tarjoamista Suomessa. Kansainväliseen joukkorahoitukseen tarvitaan jatkossakin EU:n rahoitusmarkkinadirektiivin mukainen sijoituspalvelutoimilupa.

Juhani Ojalehto