Etsi

Emergency banner

Talous

Vihdoinkin plussalla - ”Talouden tunnelma on kääntymässä”

Pk-yritysten odotukset tulevasta ovat parantuneet, käy ilmi tuoreesta yritysbarometrista.

– Tunnelmat ovat kääntymässä. Jos nyt uskaltaisimme tehdä uudistuksia, Suomi voisi lähteä hyvään kasvuun, Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen sanoo.

Pentikäinen viittaa tänään julkaistuun pk-yritysbarometriin. Sen mukaan pienten ja keskisuurten yritysten odotukset tulevasta ovat parantuneet: lähes puolet (43%) niistä arvioi suhdanteiden paranevan seuraavan vuoden aikana.

Entistä useampi yritys haluaa kasvaa, vain noin joka kymmenes pelkää suhdanteiden heikkenevän.   

Puoli vuotta sitten sekä parempia että heikkeneviä suhdanteita ennakoivia oli vajaat kymmenen prosenttiyksikköä enemmän.  

Suomen Yrittäjien, Finnveran ja työ- ja elinkeinoministeriön julkistamaan pk-yritysbarometriin vastasi yli 6000 yrittäjää eri puolilta Suomea. Pk-yritysbarometri julkistetaan kaksi kertaa vuodessa. Siinä kysytään yritysten odotuksia tulevalle 12 kuukaudelle.

Investoinnit lähtevät liikkeelle

Liikevaihto-odotusten saldoluku nousi keväästä. Se on lähellä hyvän talouskehityksen aikaista keskiarvoa.

Investointien saldoluku oli koko maassa positiivinen ensimmäisen kerran sitten kevään 2011, vaikka investointiodotukset ovat edelleen varovaiset.

– Investointeihin rohkaisevia toimia siis tarvitaan, ekonomisti Petri Malinen Suomen Yrittäjistä sanoo.

Voidaan olettaa, että pk-yrityksiin syntyy uusia työpaikkoja, vaikka suuri enemmistö, lähes 70 prosenttia, pk-yrityksistä kertoo jatkavansa nykyväellä. Taloustilanteen paranemisesta kertoo se, että kaikilla toimialoilla ja kaiken kokoisissa yrityksissä uskotaan, että työvoiman määrää voidaan edelleen lisätä. 

– Jotta enemmistö yrityksistä saataisiin lisäämään työvoimaansa, työllistämistä pitää edelleen helpottaa esimerkiksi lisäämällä paikallista sopimista, ekonomisti Malinen toteaa.

Kasvuhakuisten pk-yritysten määrä on kasvanut keväästä. Nyt 11 prosenttia pk-yrityksistä ilmoittaa olevansa voimakkaasti kasvuhakuisia ja 39 prosenttia suunnittelee kasvavansa mahdollisuuksiensa mukaan. Voimakkaasti kasvuhakuisten pk-yritysten määrä on jo samalla tasolla kuin ennen finanssikriisiä.

Kansainvälistyminen on keskeinen kasvun väylä. Viidennes Pk-yritysbarometriin vastanneista yrityksistä tekee ulkomaankauppaa tai toimii ulkomailla. Viennin määrä noussee seuraavan 12 kuukauden aikana, sillä kaikilla päätoimialoilla odotetaan voimakkaasti suurempaa vientiä.

Suuria alueellisia eroja

Suhdanneodotukset vaihtelevat voimakkaasti eri puolilla Suomea, mutta kaikilla alueilla näkymät ovat parantuneet selvästi viime keväästä. Korkein saldoluku, 41, on pääkaupunkiseudulla. Helsinki on selvityksessä oma alueensa, ja se tuli heti toisena saldoluvulla 39. Eniten saldoluku nousi Lapissa, jossa nousua on 26 yksikköä.

Myös odotukset työntekijöiden määrästä ovat kohonneet koko maassa. Näkymät ovat  parhaat pääkaupunkiseudulla. Eniten henkilöstömäärän odotrani Satakunnassa.

Vientiodotukset ovat kovimmat Kainuussa. Suurin nousu siinäkin tapahtui Satakunnassa.