Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Talous

Hei, tilastotkin näyttävät kasvua!

Tuoreet tilastot näyttävät plussaa, ihan kuten pk-yritysbarometri viime viikolla. Tilastokeskuksen mukaan eniten kasvoi talonrakentaminen alle 10 hengen yrityksissä.

Kaikki päätoimialat olivat kasvussa vuoden toisella neljänneksellä, kertoo Tilastokeskus. Tuoreimpien suhdannetietojen valossa rakentamisen toimialan liikevaihdon kasvu nopeutui vuoden 2016 toisella neljänneksellä eniten, 12,4 prosenttiin. Vuosi sitten vastaavaan aikaan rakentamisen liikevaihto kasvoi 7,7 prosenttia.

Rakentamisen toimialalla voimakkainta kasvu oli talonrakentamisessa, jossa liikevaihtoa kertyi 14,7 prosenttia enemmän kuin huhti–kesäkuussa vuotta aiemmin. Toimialalla liikevaihto kasvoi eniten pienissä, alle 10 henkeä työllistävissä yrityksissä. Kolmasosa kasvusta tuli nuorilta, alle viisi vuotta toimineilta yrityksiltä.

Tilastot puhuvat samaa kieltä kuin viime tiistaina julkaistu pk-yritysbarometri. Sen mukaan pienten ja keskisuurten yritysten odotukset tulevasta ovat parantuneet: lähes puolet (43%) niistä arvioi suhdanteiden paranevan seuraavan vuoden aikana.

Entistä useampi yritys haluaa kasvaa, vain noin joka kymmenes pelkää suhdanteiden heikkenevän. Puoli vuotta sitten sekä parempia että heikkeneviä suhdanteita ennakoivia oli vajaat kymmenen prosenttiyksikköä enemmän.  

– Tunnelmat ovat kääntymässä. Jos nyt uskaltaisimme tehdä uudistuksia, Suomi voisi lähteä hyvään kasvuun, Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen totesi pk-yritysbarometrin julkaisun yhteydessä.

Tilastokeskuksen mukaan palvelujen liikevaihto kasvoi vuoden toisen neljänneksen aikana yhteensä 4,4 prosenttia. Liikevaihdon kasvu oli lähes yksinomaan pienten ja keskisuurten eli alle 250 henkilöä työllistävien palvelualan yritysten varassa. Kaikki palveluiden päätoimialat kasvoivat vuodentakaisesta. Kasvun kärjessä oli hallinto- ja tukipalvelutoiminta, jonka sisällä etenkin työllistämistoiminta (+20,7 %), turvallisuus-, vartiointi- ja etsiväpalvelut (+17,5 %) sekä vuokraus- ja leasingtoiminta (+14,8 %) kehittyivät myönteisesti.

Samaan aikaan kaupan alan yritysten liikevaihto kasvoi 2,2 prosenttia. Vuosi sitten vastaavaan aikaan kaupan alan yritysten liikevaihto laski 3,1 prosenttia. Eniten kasvoi autokauppa, 13,6 prosenttia. Vähittäiskaupassa liikevaihto kasvoi 1,7 prosenttia, kun taas tukkukaupassa liikevaihto jäi vuodentakaiselle tasolle. Ennakkotietojen mukaan kaupan yritysten liikevaihto kuitenkin laski heinäkuussa 4,7 prosenttia.

Teollisuuden liikevaihto oli huhti–kesäkuussa 0,8 prosenttia suurempi kuin vastaavalla ajanjaksolla vuotta aiemmin. Kotimaan myynti kasvoi 1,7 prosenttia ja vientiliikevaihto 0,1 prosenttia vuodentakaisesta. Merkille pantavaa on, että globaalisti toimivat teollisuuden yritykset onnistuivat kasvattamaan liikevaihtoaan, kun taas pelkästään kotimaan markkinoilla toimivien yritysten liikevaihto laski.

Jari Lammassaari

jari.lammassaari@yrittajat.fi