Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Talous

Yritysten määrä kasvoi

Palvelualoilla ja terveydenhuollossa eniten kasvua, teollisuudessa laskua.

Yritysten määrä kasvoi vuonna 2015 edeltävään vuoteen nähden. Erityisesti yritysten määrä kasvoi ammatillisen, teknillisen ja tieteellisten palvelujen, hallinto- ja tukipalvelujen sekä terveydenhuollon toimialoilla. Teollisuuden, rakentamisen, kaupan sekä logistiikan toimialoilla yritysten lukumäärä jatkoi pienessä laskussa.

Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen julkaisemista ennakkotiedoista.

Yritysten työllistämä henkilöstömäärä laski vuonna 2015 vähemmän kuin vuonna 2014. Ennakkotietojen mukaan vuonna 2015 yhteenlaskettu henkilöstömäärä muilla kuin alkutuotannon toimialoilla laski noin 6 000 henkilötyövuotta edeltävään vuoteen nähden.

Henkilöstön määrä laski eniten teollisuuden ja kaupan toimialoilla C ja G. Eniten henkilöstön määrä nousi hallinnon ja tukipalvelujen sekä terveydenhuollon toimialojen N ja Q yrityksissä.

Liikevaihto laski

Yritysten yhteen laskettu liikevaihto oli Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan 377,5 miljardia euroa vuonna 2015. Teollisuuden ja kaupan heikko kehitys painoi koko yrityssektorin liikevaihdon 6,2 miljardin euron laskuun edellisvuoteen verrattuna. Koko teollisuuden alojen liikevaihto supistui 7,3 ja kaupan 2,5 miljardia euroa. Rakentamisen liikevaihto kasvoi 1,2 miljardia. Palvelutoimialoilla liikevaihtoa kertyi 2,4 miljardia enemmän kuin edellisvuonna.

Teollisuuden liikevaihto supistui edelleen ja oli 123,8 miljardia euroa vuonna 2015. Vuotta aiemmin liikevaihtoa kertyi 130,3 miljardia joten pudotusta oli 5 prosenttia. Liikevaihdon vähennyksestä lähes puolet tuli kotimaisen teollisuustuotannon laskusta.

Sähkö- ja elektroniikkateollisuuden isojen yhtiöjärjestelyjen myötä toimialan yritysten yhteenlasketusta liikevaihdosta sulautui 6,6 miljardia euroa. Kemian teollisuudessa liikevaihto laski 3,8 miljardia. Metalliteollisuudessa liikevaihto kasvoi 3,1 miljardia johtuen suurelta osin yritysten toimintojen uudelleenjärjestelyistä.