Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Yrittäjyys

Kun yritystoiminta ei elätä

Kun turkulaisen yrittäjän työt vähenivät rajusti, hän haki soviteltua päivärahaa, ja sai etuuden. Vain harva yksinyrittäjä on yrittäjäkassan jäsen.

Moni yrittäjä ei vieläkään tiedä, että yrittäjä voi kuulua työttömyyskassaan.  SYT-kassan kassanjohtaja Merja Jokisen mukaan yrittäjillä on harhaluuloja kassan suhteen.

Yrittäjistä 13 prosenttia eli noin 35 000 yrittäjää kuuluu työttömyyskassaan, palkansaajista noin 65 prosenttia.

Yrittäjäkassoja on kaksi: SYT-kassa ja AYT-kassa. Kassan jäsenmaksutaso määräytyy YEL-vakuutuksen mukaan. Mahdollista päivärahaa maksetaan vakuutustason mukaan.

Soviteltua päivärahaa voidaan maksaa silloin, kun yritystoiminta on pienimuotoista ja TE-toimisto on todennut sen luonteeltaan sivutoimiseksi. Sovitellun päivärahan maksaminen yrittäjille on yleistynyt.

Turvaa on oikeasti tarjolla

TL designin yrittäjä Teija Laakkonen teki vuosia töitä Turun telakalla alihankkijana. Telakkateollisuus joutui rakennemuutoksen kouriin vuonna 2010, ja työt vähenivät.

Töiden vähentyessä Laakkonen otti työttömyysturva-asioista selvää soittamalla yrittäjäkassaan.

– Olin kuullut kauhukertomuksia, että yrittäjän pitää lopettaa firma, jos haluaa TE-keskuksen kautta saada yhtään mitään.

Laakkonen haki päivärahaa. TE- keskus antoi kielteisen työvoimapoliittisen päätöksen päivärahahakemukseen. Laakkosen mukaan toimiston ohje kuului, että firma ja Y-tunnus pitää molemmat lopettaa. Yrittäjä sai SYT-kassalta neuvoja, joiden avulla hän haki muutosta kielteiseen päätökseen muutoksenhakulautakunnalta.

Helmikuussa 2011 kassa alkoi maksaa sisustusompelu- ja verhoilualan yrittäjälle soviteltua päivärahaa.

– Pääsin jaloilleni kassan avulla. Lähetän kassaan vapaamuotoisen otteen kirjanpidosta, mistä selviävät laskutus ja juoksevat kulut.

Pääsääntönä työttömyysetuutta maksetaan, kun päätoiminen yritystoiminta on lopetettu. Mikäli henkilön katsotaan työllistyvän sivutoimisesti yrittäjänä, on hänellä mahdollisuus anoa yrittäjäkassalta soviteltua työttömyysetuutta. Työttömyysetuuden saamisen edellytyksenä on aina, että henkilö hakee kokoaikatyötä.

Laakkonen saa soviteltua ansiosidonnaista päivärahaa sellaisina kuukausina, joina liiketoiminnan tulot ovat pienet.

– Nyt yritystoiminta on piristymään päin. Menneenä kesänä tein taas risteilijän verhoiluja, Laakkonen iloitsee.

On hyvä muistaa myös kassan turvaverkko niissä tilanteissa, kun yrittäjä on sairastunut ja saanut sairasvakuutuksen enimmäisajalta sairauspäivärahaa, mutta sairaus jatkuu. Hän voi tällöin hakea työkyvyttömyyseläkettä.

– Työttömäksi jäävistä jäsenistämme noin 10–15 prosenttia lopettaa terveydellisestä syystä, Merja Jokinen sanoo.

Riikka Koskenranta

 

FAKTA

TE-toimisto vastaa

Teija Laakkonen sai kielteisen työvoimapoliittisen päätöksen TE-toimistosta soviteltuun päivärahahakemukseensa. Päätös vaihtui myönteiseksi valituksen seurauksena. Hän työllistyy yritykseensä osa-aikaisesti. Varsinais-Suomen TE-toimiston vastaava asiantuntija Erja Kalske vastaa, miksi näin tapahtui.

– TE-toimisto selvittää, onko henkilö pää- vai sivutoiminen ja toisaalta onko henkilö palkansaajaan rinnastettava yrittäjä. Jos on sivutoiminen, on mahdollista anoa soviteltua etuutta maksajalta. Päätöksen sovitellusta etuudesta tekee maksaja.

Työlinjan työttömyysturvaneuvonnasta saa lisätietoa työttömyysturva-asioissa.