Etsi

Yrittäjyys

Taas huijauspuheluita

Suomen Yrittäjien neuvontapalveluun on tullut yrittäjiltä taas lukuisia yhteydenottoja harhaanjohtavasta puhelinmarkkinoinnista.

Yrittäjien saamissa puheluissa on tyypillisesti ja valheellisesti väitetty, että yrittäjällä olisi jo voimassa oleva sopimus, jota nyt vain ”päivitetään.” Sopimus on saattanut koskea esim. nettisivujen päivittämistä tai näkyvyyspalveluita.

Lisäksi jossain tapauksissa soittaja on antanut harhaanjohtavan kuvan, että kyseessä olisi jonkinlainen virallinen rekisteri tai palvelu, johon yrityksen tulisi kuulua.

– On suositeltavaa, että puhelimessa ei tehdä tilauksia tai sopimuksia. Korkeintaan voi pyytää lähettämään lisätietoja markkinoidusta palvelusta. Viranomaisrekistereistä harvemmin soitellaan yrittäjille, eikä myydä maksullisia palveluita, neuvoo Suomen Yrittäjien lainopillinen asiamies Ville Kukkonen.

Hän muistuttaa, että on laskun lähettäjän velvollisuus näyttää toteen, että väitetty sopimus on syntynyt.

– Osasta viimeaikaisia yhteydenottoja on käynyt ilmi, että laskun lähettänyt yritys ei ole suostunut toimittamaan puhelunauhoitetta tai on toimittanut vain osan nauhoitteesta sitä vaatineelle yrittäjälle. Tämä on laitonta, Kukkonen muistuttaa.

Myyntipuheluita nauhoittavalla yrityksellä on velvollisuus kertoa vastapuolelle puhelun nauhoittamisesta. Puhelinnauhoitteet ovat henkilötietolain nojalla yrittäjän tai yrityksen henkilökuntaan kuuluvan työntekijän henkilötietoja yritystoiminnan muodosta riippumatta. Henkilötietojen tarkastusoikeus koskee myös kahden yrityksen välisiä puhelinkeskusteluja ja yrittäjällä on oikeus tarkastaa tallenteiden sisältö esimerkiksi niissä tilanteissa, joissa osapuolilla on erimielisyyttä keskustelun sisällöstä.

Puhelun nauhoittaneella yrityksellä on siis lakisääteinen velvollisuus toimittaa nauhoite.

Löydät täältä neuvot, kuinka toimit, jos olet joutunut harhaanjohtavan markkinoinnin kohteeksi tai olet saanut aiheettomia laskuja.