Etsi

Emergency banner

Yrittäjyys

Pentikäinen liittokokouksessa: Paikallinen sopiminen toisi 70000 työpaikkaa

Paikallinen sopiminen on parasta lääkettä työttömyyteen, totesi Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen Vaasan liittokokouksessa.

Pentikäinen viittasi useisiin arvioihin, joiden mukaan paikallisen sopimisen tuoma kilpailukyvyn parannus toisi 60000-70000 uutta työpaikkaa.

Suomen Yrittäjien liittokokous on valmis tukemaan mallia, jossa henkilöstön edustaja on mukana yrityksen hallinnossa, jos sen avulla voidaan edistää paikallista sopimista.

Osallistumisen malli on tehtävä kussakin firmassa heille sopivan mallin mukaan. Ei pienissä yrityksissä ole johtoryhmää tai säännöllisiä hallituksen kokouksia. Pienen yrityksen paikallista sopimista voidaan hoitaa vaikkapa viikkokokouksessa tai vastaavassa, Pentikäinen kuvaili kokousväelle.

Liittokokouksen hyväksymässä kannanotossa todetaan, että työllisyys voi vahvistua kestävällä tavalla vain kannattavan yritystoiminnan kautta. Tehokkain keino vahvistaa yritysten kilpailukykyä ja luoda uusia työpaikkoja on laajentaa paikallisen sopimisen mahdollisuuksia olennaisesti. Laajennus jumittui kilpailukykysopimuksessa.

-Esitämme ratkaisuja, jotka on testattu maailmalla ja todettu toimiviksi, muistutti Mikael Pentikäinen esitellessään paikallisen sopimisen kannanottoa.

Suomen Yrittäjien ylimmän päättävän elimen liittokokouksen mukaan paikallisen sopimisen laajentamiseen on palattava mahdollisimman pian. Liittokokous on valmis tukemaan mallia, jossa henkilöstön edustaja on mukana yrityksen hallinnossa, jos sen avulla voidaan edistää paikallista sopimista.

- Osallistumisen malli sovittaisiin yrityksessä paikallisesti henkilöstön edustajan kanssa. Mallista sopiminen pitää olla mahdollista myös koko henkilöstön kanssa, Suomen Yrittäjien puheenjohtaja Jyrki Mäkynen avaa liittokokouksen kannanottoa.

Edustaja hallinnossa voisi olla esimerkiksi henkilöstön valitsema luottamusmies, luottamusvaltuutettu tai muu edustaja.

Pienten yritysten päästävä mukaan tarjoamaan sote-palveluita

SY linjasi liittokokouksessaan, että sote-uudistuksen tärkeimmän elementin, valinnanvapauden, on tuettava ja vahvistettava kotimaista yrittäjyyttä.

Liittokokouksessa linjattiin myös, että sote-uudistus on toteutettava kattavasti ja laajana siten, että se lisää asiakkaan vaikutusvaltaa häntä itseään koskeviin palveluihin. Vapausmallin tavoitteeksi liittokokous määritteli sen, että samalla rahalla saadaan enemmän terveyttä.

– Hallituksen on pidettävä kiinni linjauksesta, jonka mukaan valinnanvapauden tulee olla pääsääntö perustason palveluissa ja sitä tulee soveltuvin osin hyödyntää erikoistason palveluissa, Suomen Yrittäjien puheenjohtaja Jyrki Mäkynen arvioi.

Suomen Yrittäjät vaatiikin hallitusta toteuttamaan valinnanvapausjärjestelmän siten, että se turvaa uusien toimijoiden sekä pienten ja keskisuurten yritysten mahdollisuudet tarjota palveluitaan.

Valinnanvapauden tulee järjestön mukaan vahvistaa kotimaista yrittäjyyttä ja antaa ammatinharjoittajille, yksinyrittäjille ja pk-yrittäjille tilaa toimia. SY:n mukaan on tärkeää, että valinnanvapauden piiriin kuuluvat palvelut tulee määritellä ja päättää kansallisesti.

Järjestön liittokokouksessa painotettiin myös sitä, ettei markkinoille pääsylle tule asettaa kohtuuttomia vaatimuksia. Kannanotossaan liittokokous toi esiin, että luvan toimia sosiaali- ja terveyspalvelujen palveluntuottajana on riitettävä myös valinnanvapausmarkkinoilla toimimiseen.

Jari Lammassaari