Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Myynti

Kemin biojalostamohanke etenee – kaupat tontista on nyt tehty

Kaidi Finland on tänään ostanut Kemin kaupungilta yli 32 hehtaarin tontin biojalostamon rakentamista varten.

Kemin Ajoksessa sijaitsevan tontin kauppahinnaksi tuli 2 550 000 euroa. Kaupan lopullinen hyväksyminen vaati Kemin kaupunginvaltuustolta päätöksen, ja sen kauppa sai eilen maanantaina yksimielisellä päätöksellä.

– Tonttikauppa on meille yksi konkreettinen askel eteenpäin kohti lopullista investointipäätöstä. Haluan kiittää Kemin kaupunkia ja viranomaisia hyvin sujuneesta yhteistyöstä ja asian ripeästä käsittelystä, Kaidi Finlandin toimitusjohtaja Carl Haglund sanoo.

Kaupan yhteydessä Kaidi Finland ja Kemin kaupunki sopivat myös biojalostamoa varten tontille tehtävistä liikennejärjestelyistä. Seuraavaksi Kaidi aloittaa jalostamoa ympäröivän alueen liikennejärjestelyiden suunnittelun liikenneviraston kanssa.

Kaidi jätti syyskuussa jalostamon rakentamista koskevan ympäristölupahakemuksen. Se on myös aloittanut rakennusluvan valmistelut. Parhaillaan käynnissä ovat keskustelut rahoittajien sekä muiden sidosryhmien kanssa.

Kaidin arviolta uusi biojalostamo toisi 150 vakituista työpaikkaa sekä töitä alihankkijoille, kuten kuljetusalalle, laitevalmistajille ja hakkuuyrittäjille.