Etsi

Talous

Suomalaisten usko omaan talouteen vahvistunut selvästi

Näin Suomi säästää -tutkimuksen mukaan valtaosa kuluttajista uskoo oman taloutensa kehittyvän positiiviseen suuntaan tai pysyvän ennallaan.

Säästöpankkiryhmän tekemän Näin Suomi säästää -tutkimuksen mukaan kuluttajien uskossa oman talouden näkymiin on kuluneen vuoden aikana tapahtunut selvä muutos parempaan.

Erityisesti pohjoissuomalaiset ja pääkaupunkiseutulaiset uskoivat oman taloutensa parantuvan. Koko maan osalta 39 prosenttia tutkimukseen osallistuneista uskoo oman taloutensa paranevan vuoden sisällä (31% v.2015). Luku on korkein tutkimuksen seitsenvuotisen historian aikana. Oman talouden heikkenemiseen uskoi joka viides (25% v.2015).

Tutkimus toteutettiin syys-lokakuussa verkkokyselynä ja siihen osallistui lähes 3 000 suomalaista.

Niistä, jotka odottivat muutoksia omassa taloudessaan, lähes puolet sanoi odottavansa muutoksia nimenomaan työtilanteessaan tai tuloissaan.

Ylivoimainen enemmistö (91 %) vastaajista, sanoo, että heillä jää edes jonkin verran rahaa säästöön. Useampi kuin joka kolmas (37 %) säästi yli 100 euroa kuukaudessa ja joka neljäs vastaajista (26 %) säästi yli 200 euroa kuukaudessa.

Siinä missä vain joka viides nuori aikuinen (25–34-vuotias) yrittää viimeiseen asti välttää kaikkea lainan tai luoton ottamista, jopa 61 prosenttia yli 70-vuotiaista pyrkii siihen. 16 prosenttia 35–49-vuotiaista muistuttaa, että lainanotto on itse asiassa käänteistä säästämistä. Joka viides 50–59-vuotias pitää näillä korko- ja marginaalitasoilla lainanottoa vain järkevänä.