Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Raha

Pk-yrittäjä, nyt mahdollisuus kertoa yrityksiin kohdistuvista huijauksista

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) on käynnistänyt selvityksen siitä, millaisia vaikutuksia pk-yrityksiin kohdistuvilla huijauksilla on yritysten toimintaan ja kilpailun toimivuuteen.

Selvityksen yhteydessä KKV on avannut verkkosivuilleen kyselyn, jolla kerätään pk-yritysten kokemuksia huijauksista ja niiden seurauksista.  

Huijaukset hankaloittavat elinkeinotoimintaa ja yritysten toimintaedellytyksiä sekä vaikuttavat samalla markkinoiden kilpailuolosuhteisiin. Erityisen ongelmallisia huijaukset ovat kuitenkin pienille yrityksille.  Niillä on usein suuria yrityksiä vähemmän asiantuntemusta ja keinoja havaita huijauksia ja saada huijauksissa menettämiään varoja takaisin.

Tavoitteena vähentää kilpailuhaittoja

– Tavoitteena on selvittää, minkälaisten huijausten kohteeksi pk-yritykset ovat joutuneet, minkälaisia seurauksia huijauksista on pk-yrityksille aiheutunut ja miten pk-yritykset ovat vaikeuksista selvinneet. Lisäksi tarkastellaan, millaisia vaikutuksia huijauksilla on yritysten väliseen kilpailuun, KKV:n erikoistutkija Helena Tuorila toteaa.

Selvitys perustuu kirjallisuuteen, tilastoihin, asiantuntijahaastatteluihin ja toimialajärjestöille tehtävään kyselyyn.

Lisäksi KKV:n verkkosivuilla on pk-yrityksille oma kyselynsä, jolla kerätään tietoa siitä, millaisia huijauksia yritykset ovat kohdanneet ja millaista apua ne ovat saaneet tai olisivat tarvinneet huijauksen kohteeksi jouduttuaan. Selvityksen on tarkoitus valmistua helmikuussa 2017.

Kysely löytyy osoitteesta kkv.fi/huijauskysely ja se on auki 30. marraskuuta 2016 saakka.

 

Riikka Koskenranta