Etsi

Kunta

Avoin kilpailu säästää kuntalaisten rahoja

– Suomalaista kuntasosialismia on aika alkaa purkaa ja avata tilaa yrittäjille. Se säästää veronmaksajien rahaa, Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen sanoo.

Julkisuudessa olevien tietojen mukaan hallituksen esitys hankintalain uudistuksesta olisi vastatuulessa. Kiistaa aiheuttaa kohta julkisomisteisten yhtiöiden toiminnasta markkinoilla.

Suomen Yrittäjien mukaan lähtökohtana on oltava se, että hankinnat kilpailutetaan.

– Kilpailu häiriintyy aina, kun esimerkiksi kunnan omistama yhtiö myy yksinoikeudella omistajalleen ja samalla toimii markkinoilla. Se saa tällöin kilpailijoihinsa nähden epäreilun, verovaroilla kustannetun kilpailuedun muun muassa volyymin kautta, Mikael Pentikäinen sanoo.

– Hallituksen esitys hankintalain uudistukseksi on hyvä. Se pitäisi saada voimaan nopeasti. On tärkeä tehdä tilaa yksityiselle toiminnalle, ettei veronmaksajien rahoja kulu usein tehottomaan kunnalliseen liiketoimintaan, Pentikäinen ottaa kantaa julkisuudessa käytävään keskusteluun.

– Siksi kilpailuttamisvelvollisuudesta saisi poiketa vain erittäin painavista syistä.

Yritykset mukaan jo hankintoja suunniteltaessa

Hankintalaki ja kuntien hankinnat olivat esillä torstaina Etelä-Savon Yrittäjien järjestämässä seminaarissa Mikkelissä, missä alueen kuntapomot olivat koolla.

– Paremmat yhteydet yrittäjien kanssa säästäisivät veronmaksajien kukkaroa, sanoo Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:n hankinta-asiantuntija Ilkka Liljander Länsi-Savo-lehdessä.
– Keskustelun käyminen yrittäjien kanssa hankintoja tehdessä parantaa varmasti kustannustehokkuutta. Vuorovaikutus on toki lisääntynyt kunnissa viime vuosina, mutta arkipäivää se ei vielä ole, Liljander toteaa.

Liljanderin mielestä yritykset pitää ottaa mukaan jo hankintoja suunniteltaessa. Yrityksiltä voi kysyä vinkkejä vaikkapa liikuntasalin varustamiseen tai jonkin palvelun toteuttamiseen.

– Yksinkertainen totuus on, että vuorovaikutusta yrityselämän kanssa pitäisi olla paljon enemmän, Savonlinnan kaupunginjohtaja Janne Laine sanoo Länsi-Savolle.
Laine toteaa, että pienissä kunnissa yhteydenpito on selvästi helpompaa, mikä näkyy positiivisesti erilaisissa yrittäjäkyselyissä. 

Tarvitaan euromääräinen raja

Suomen Yrittäjien Pentikäinen muistuttaa, että kuntayhtiöt ovat monilla sektoreilla suuria toimijoita. Niiden liikevaihto voi olla kymmeniä, jopa satoja miljoonia euroja. Tällöin matalatkin prosenttiperusteiset rajat tarkoittaisivat hyvin huomattavaa toimintaa kilpailluilla markkinoilla läpi toimialojen.

– Tämä syö markkinoita etenkin pieniltä ja keskisuurilta yrityksiltä. Siksi tarvitaan myös euromääräinen raja.

Nyt esitettyjä rajoja (5 prosenttia liikevaihdosta tai 500 000 euroa vuodessa) ei voi pitää Suomen oloissa matalina, eikä niitä Suomen Yrittäjien mukaan tule nostaa ehdotetusta.

Päätösvalta markkinoille menoon on hankintalain rajoista riippumatta aina julkisessa yhtiössä ja tämän omistajaohjauksessa.

– Viisasta omistajaohjausta on keskittyä palvelun laatuun, tehokkuuteen ja saatavuuteen, ei kilpailuttamisen välttämiseen, kilpailuasioiden päällikkö Satu Grekin Suomen Yrittäjistä sanoo.

Jari Lammassaari

jari.lammassaari@yrittajat.fi