Etsi

Yrittäjävähennys voimaan tammikuussa

Eduskunta hyväksyi perjantaina hallituksen esityksen yrittäjävähennystä koskevaksi lainsäädännöksi. ​Yrittäjävähennys asettaa erilaiset yritysmuodot verotuksessa enemmän samalle viivalle. – Se on tasavertaisuuskysymys ja hyödyttää erityisesti kaikkein pienimpiä yrityksiä, toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen Suomen Yrittäjistä sanoo.

Yrittäjävähennys on viisi prosenttia toiminimien, avointen yhtiöiden ja kommandiittiyhtiöiden tulosta. Käytännössä se merkitsee noin kahden prosentin kevennystä yrittäjien verotukseen. Suomen Yrittäjät teki vastaavan esityksen tavoiteohjelmassaan tälle vaalikaudelle. 

– Kevennys on tärkeä signaali yrittäjyyden kannustamiseen myös muissa yritysmuodoissa kuin osakeyhtiöissä, Mikael Pentikäinen sanoo. 

– On erinomaista, että hallituksen esitys meni eduskunnassa läpi arvostelusta huolimatta.

Verohallinnon tietojen mukaan Suomessa on noin 176 000 elinkeinoharjoittajaa – toiminimiä, avoimia yhtiöitä ja kommandiittiyhtiöitä. Niistä noin 135 000:lla vuotuinen verotettava tuotto on alle 30 000 euroa. Suurituloisempia, yli 100 000 euron tuloilla toimivia yrityksiä on yrittäjä-vähennyksen piirissä noin 5000. 
Toiminimet, avoimet yhtiöt ja kommandiittiyhtiöt ovat jääneet jälkeen kannustavasta verokehi-tyksestä. Vuonna 2014 tuli voimaan yhteisöveroalennus, jossa yhteisövero laski 24,5 prosentista 20 prosenttiin. Yhteisövero koskee vain osakeyhtiöitä, kun taas viime hallituskaudella tehdyt pääomaveron kiristykset koskevat kaikkia yritysmuotoja. Muut yritysmuodot jäivät siis verotuksellisesti huonompaan asemaan. Noin puolet Suomen pienistä ja keskisuurista yrityksistä on muita kuin osakeyhtiöitä. 

Yrittäjävähennys otetaan käyttöön vuoden 2017 alusta.