Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Yrittäjyys

Palkkatyön ja yrittämisen yhdistämisen turva parantunee – Vihdoin työttömyysturva ajan tasalle

Tuore selvitys muuttaisi työttömyysturvalainsäädäntöä, sillä nyt työtön ei välttämättä uskalla ryhtyä yrittäjäksi, koska hän saattaa menettää työttömyysturvan.

Lisäksi välillä palkansaajana ja välillä yrittäjänä työskentelevä saattaa jäädä ilman ansiosidonnaista työttömyysturvaa, kun töitä ei ole.

Oikeus- ja työministeri Jari Lindströmin nimeämien selvityshenkilöiden tänään julkistaman raportin tavoite on, ettei työttömyysturvajärjestelmä asettaisi esteitä itsensä työllistämiselle yrittäjänä. 

Selvityshenkilöt, työmarkkina-asioiden päällikkö Harri Hellstén Suomen Yrittäjistä ja johtaja Maria Löfgren Akavasta esittävät, että kun työtön perustaa yrityksen, toiminta katsottaisiin neljän kuukauden ajan sivutoimiseksi.

– Tämä muutos kannattaisi toteuttaa. Yrittäjäuran alussa on vaikeaa arvioida, kuinka paljon työtä ja tuloja on, Suomen Yrittäjien työmarkkinajohtaja Janne Makkula muistuttaa.

– Esitys selkiyttää nykytilaa ja mahdollistaa sen, että työtön uskaltaa aloittaa yritystoiminnan ilman pelkoa työttömyysturvan menettämisestä.

Hellstén ja Löfgren esittävät, että sitä, paljonko juuri aloitettu yrittäjyys työllistää, pitäisi arvioida eri tavalla kuin nyt: ennakoitavammin. Työnhakijan pitäisi edelleen ottaa vastaan tarjottavaa kokoaikatyötä ja työvoimapoliittisia toimenpiteitä. Jos hän saisi tuloa yritystoiminnasta, se otettaisiin huomioon etuuden määrässä. Tässä puhutaan ihmisistä, joiden yritystoiminta on pienimuotoista.

Hellstén uskoo työttömyysturvalainsäädännön muutoksen tuovan lisää yrittäjiä.

– Aivan varmasti tulee lisää yritystoimintaa, kun tehdään tämä arviointi yritystoiminnan työllistävyydestä yksinkertaisemmaksi ja henkilölle itselleen ennakoitavaksi. Nyt on ihmisiä, jotka ovat pohtineet, että uskallanko kokeilla yritystoimintaa. Ehdotuksemme vähentää tätä pelkoa, Hellstén toteaa.

Yhdistelmävakuutuksen käyttöönotto selvitykseen

Lisäksi selvityshenkilöt esittävät yhdistelmävakuutuksen käyttöönottoa työttömyysvakuutukseen. Yhdistelmävakuutus pohjautuisi mahdollisimman pitkälti nykyisiin palkansaajan ja yrittäjän työttömyysvakuutusta koskeviin säännöksiin. Uuden vakuutuksen tavoitteena on vastata niihin tilanteisiin, kun ihminen liikkuu työmarkkinastatukselta toiselle.

– Ajatus on hyvä, mutta yksityiskohdat edellyttävät vielä jatkoselvittelyä. Muun muassa on arvioitava se, minkä suuruinen alaraja työssäoloehtoa kerryttäville työtuloille on tarkoituksenmukainen, Makkula sanoo.

Työ- ja oikeusministeri Lindström totesi tiedotustilaisuudessa, että hallitus arvioi ehdotuksia ja harkitsee niiden pohjalta lainsäädäntömuutoksia.

Yrittäjäkäsite yhdenmukaistettava

Suomen Yrittäjien mukaan myös yrittäjäkäsite työttömyysturvassa pitää yhdenmukaistaa muun sosiaalivakuutuslainsäädännön kanssa siten, ettei yrittäjän perheenjäsentä enää tulkittaisi yrittäjäksi.

– Erityisesti ne perheenjäsenet, jotka eivät omista yrityksestä mitään, mieltävät itsensä työntekijöiksi eivätkä yrittäjäksi. He myös ovat muun lainsäädännön silmissä työntekijöitä, joten työttömyysturvassa heidän yrittäjästatuksensa on poikkeus, Makkula sanoo.

Suomen Yrittäjät on tehnyt asiasta aloitteen ministeriölle.

 

Riikka Koskenranta