Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Laki

Yritykset halutaan vastuuseen törkeästä kirjanpitorikoksesta – Tarkoittaisi yhteisösakkoa

Hallitus esittää, että myös yritys tai yhteisö voisi joutua rangaistusvastuuseen toiminnassaan tehdystä törkeästä kirjanpitorikoksesta.

Oikeushenkilön rangaistusvastuu tarkoittaisi yhteisösakkoa, joka on tällä hetkellä 850–850 000 euroa. Taloushallintoliiton johtavan asiantuntijan Markku Ojalan mukaan törkeä kirjanpitorikos tarkoittaa, että yrityksestä puuttuu kirjanpito kokonaan tai kirjanpito on heikolla mallilla.

Esityksen mukaan näissä rikoksissa on kyse vakavista ja usein suunnitelmallisista teoista, joissa rikosoikeudellisen vastuun kohdistuminen pelkästään luonnollisiin henkilöihin ei aina ole oikeudenmukaista.

Suomen Yrittäjät pitää hallituksen esityksen rajausta oikeushenkilön rangaistusvastuun soveltamisalan laajentamisesta koskemaan ainoastaan rikoslain törkeää kirjanpitorikosta tarkoituksenmukaisena.

"Teko olisi niin härski, tuskin vaikuttaisi tilitoimistoihin"

Nykyisin törkeästä kirjanpitorikoksesta voidaan tuomita vain luonnollinen henkilö, kuten kirjanpitovelvollinen, kirjanpidosta toimeksiannon perusteella vastaava tai yrityksessä määräysvaltaa käyttävä henkilö.

Uuden lain tullessa voimaan myös tilitoimisto voi, teoreettisesti, joutua vastuuseen törkeästä kirjanpitorikoksesta.

– Sellainen mahdollisuuskin tietysti on, mutta tekonsa puolesta törkeä kirjanpitorikos on sen verran härski, ettemme ole isoa huolta lakiesityksestä kantaneet, Ojala sanoo ja viittaa siihen, että liiton jäsenkunta koostuu auktorisoiduista toimijoista.

– Rangaistusvastuu on sillä, joka on ollut tekijänä, mutta saattaa tulla tilitoimistolle, jos ei ole täyttänyt huolellisuusvastuuta toiminnan kontrolloimisessa. Mutta erittäin harvinaista.

Taloushallintoliiton mukaan esitetty muutos on hyväksyttävä.

Muutoksella voidaan myös osaltaan torjua epäasiallista kilpailua, ja sillä voisi näin ollen olla positiivisia yritysvaikutuksia.

Laki voisi Markku Ojalan mukaan tulla voimaan maalis-huhtikuussa eduskunnan hyväksymisen jälkeen.

Esityksen taustalla on OECD:n lahjonnan vastaisen työryhmän suositus korruption torjunnan tehostamiseksi.

Muutoksella halutaan parantaa myös niiden tahojen, kuten verottajan ja velkojien asemaa, joiden oikeuksien toteutuminen on yhteydessä kirjanpidon asianmukaisuuteen.

 

Riikka Koskenranta