SY sote-päätöksestä: Valinnanvapaus koko Suomen voitto | Yrittajat.fi

Etsi

Sote

SY sote-päätöksestä: Valinnanvapaus koko Suomen voitto

– Ensitietojen perusteella hallitus on onnistunut vaativassa tehtävässään. Valinnanvapaus toteutuu laajana, mikä on tärkeä asia suomalaisille, Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen kommentoi tuoreita tietoja sote-uudistuksesta.

Hallitus kertoi tänään, mitä esittää eduskunnalle sosiaali- ja terveyspalvelu- ja maakuntahallinnosta. Uudistuksen tärkein elementti valinnanvapaus toteutuu laajana. 
Pentikäisen mukaan on hyvä, että hallitus uskaltaa uudistaa sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmämme.

– Se on tehtävä, jotta Suomella on varaa olla hyvinvointiyhteiskunta. Uudistuksen tärkein muutosvoima valinnanvapaus toteutetaan laajana, mikä on hyvä palveluiden käyttäjille, Mikael Pentikäinen kommentoi hallituksen sote-esitystä.  
 
Hän kuitenkin korostaa, että tietoja yksityiskohdista ei vielä juurikaan ole. Uusi malli näyttää kuitenkin avaavan lisää tilaa pienille ja keskisuurille yrityksille sote-kentässä. Hallituksen tavoite on, että peräti kaksi kolmasosaa sote-palveluiden kustannuksista on valinnanvapauden piirissä.

– Se on tärkeää palveluiden kehityksen, laadun ja kilpailun kannalta. Asiakasseteli ja henkilökohtainen budjetti ovat hyviä keinoja toteuttaa valinnanvapautta sekä asiakkaan että pk-yritysten näkökulmasta, Pentikäinen sanoo. 
 
Pentikäisen mukaan tärkeää on myös, ettei yhteishankintakeskusta tule, vaan maakunnille jää harkintavaltaa ja liikkumatilaa hankinnoissa.

– Mammuttimainen yhteishankintakeskus olisi johtanut hankintojen keskittämiseen, mikä olisi pudottanut pienet yritykset pois markkinoilta.

 Pentikäisen mukaan on kuitenkin muistettava, että uudistus on vasta pitkän matkan alussa. 
 
– Nyt rakennetaan edellytyksiä valinnanvapaudelle ja yksityisen yritystoiminnan kasvulle sote-kentässä. Miten pk-yritykset siellä menestyvät, jää nähtäväksi ja riippuu paljon myös yrityksistä itsestään, hän sanoo. 
 
– Nyt on hyvät lähtökohdat edetä. Vaikealla sote-marssilla on päästy mittava etappi eteenpäin. Tällä tiellä on hyvä jatkaa.

Eeva Ketvel