Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Tutkimus: Bioteollisuus tarvitsee pk-yrityksiä ja yhteistyötä

Lappeenrannan teknillisen yliopiston tutkimuksen mukaan pk-yrityksillä on keskeinen merkitys alan uudistamisessa.

Pk-yritykset ovat kiinnostuneita erityisesti bioteollisuuden perinteisistä aloista, kuten biopolttoaine-, bioenergia-, paperi- ja sellusektorista.

Tämä on Lappeenrannan teknillisen yliopiston (LUT) tutkijoiden mukaan ymmärrettävää, koska alalla on jo paljon toimintaa ja ne ovat tuttuja monelle suomalaiselle.

Vähiten pk-yrityksiä kiinnostivat suomalaisille melko tuntemattomat bioteollisuuden alat, kuten lääketeollisuus, kosmetiikka ja ruuan raaka-aineet.

Perinteisesti bioteollisuus on ollut suurten yritysten alaa, mutta uuteen biotalouteen siirryttäessä ne eivät enää riitä.

Sen takia pk-yritysten merkitys korostuu. Ne eivät havittele tutkimuksen mukaan suurten yritysten liiketoiminnan viemistä, vaan ne pyrkivät hakemaan uutta liiketoimintaa esimerkiksi joissain osissa tuotantoketjua tai kokonaan uusilla tuotesektoreilla. Tämä luo pohjaa yritysten väliselle yhteistyölle.

– Pienillä yrityksillä ei ole alkuvaiheessa varaa laajaan osaamispohjaan, joten yhteistyö olemassa olevan yrityksen kanssa on järkevää. Se on samalla osaamisverkottumista. Pk-yritys saa siten laajemman osaamispohjan käyttöönsä viemättä ison yrityksen bisnestä, arvioi LUT:n erotustekniikan keskuksen johtaja Eeva Jernström.

Hänen mukaansa myös suuret yritykset näkevät yhteistyön mahdollisuutena ja tarjoavat pienempien yritysten käyttöön esimerkiksi prosessiensa sivuvirtoja, joita ne eivät itse käsittele.

Euroopan bioteollisuuden kilpailukyvyssä ja erityisesti puuperäisissä tuotteissa piilee lähtökohtaisesti paljon mahdollisuuksia. Kilpailukykyä nostaa esimerkiksi se, etteivät puuperäiset tuotteet vaadi samassa määrin erillisiä resursseja, kuten esimerkiksi maa-alaa, kuin muualla maailmassa tuotettavat maissi, sokeriruoko ja puuvilla.

Tutkimuksen mukaan pk-yrityksen onkin tärkeää oivaltaa, missä kohtaa toimitusketjua voi perustaa uutta liiketoimintaa ja missä tuotantoketjun eri vaiheissa kannattaa tehdä yhteistyötä suurten yritysten kanssa.

Tutkimuksessa selvitettiin 66 kaakkoissuomalaisen pk-yrityksen näkemyksiä bioteollisuuden mahdollisuuksista ja haasteista alalla menestymisessä.