Hankintalain uudistus voimaan jo vuoden alusta | Yrittajat.fi

Etsi

Hankintalain uudistus voimaan jo vuoden alusta

Tasavallan presidentti vahvisti tänään uudet julkisia hankintamenettelyjä koskevat lait. Ne tulevat voimaan jo 1.1.2017.

Lakiesitys parantaa markkinoiden toimivuutta ja pienten ja keskisuurten yritysten pääsyä julkisiin hankintoihin. Uudistus toteuttaa hyvin Suomen Yrittäjien pitkäaikaiset tavoitteet hankintojen jakamisesta osiin, sääntelyn yksinkertaistamisesta ja kilpailuhäiriöiden vähentämisestä.

Hankintojen keskittyminen on ollut pk-yrityksille suurin ongelma. Ostoja on kilpailutettu niin isoina kokonaisuuksina, että pienyritykset eivät ole pystyneet toimittamaan niin suuria määriä.  

– Säännös, joka kannustaa jakamaan hankinnat, on tärkein keino auttaa pienyrityksiä mukaan hankintoihin ja huolehtia markkinoiden monipuolisuudesta, Suomen Yrittäjien varatoimitusjohtaja Antti Neimala sanoo.

Yrittäjille tärkeitä muutoksia ovat myös hankintojen laillisuusneuvonta, uusi hankintojen neuvonta tarjoajayrityksille ja kansallisten hankintojen sääntelyn keventäminen. Lisäksi laki kannustaa markkinavuoropuheluun myyjien ja ostajien välillä.

– Kun tuntee markkinat, saa parempia tarjouspyyntöjä ja niihin parempia tarjouksia, Neimala sanoo.

Hän muistuttaa, että neuvontaa lisäämällä tarjouspyyntöjä saataneen sellaisiksi, että pienetkin yritykset haluavat jättää tarjouksen.