Varsinais-Suomen ennuste: Pk-yrityksiin syntyy tuhansia työpaikkoja | Yrittajat.fi

Etsi

Talous

Varsinais-Suomen ennuste: Pk-yrityksiin syntyy tuhansia työpaikkoja

Varsinaissuomalaisten yrittäjien talousodotukset ovat kohentuneet viime vuodesta ja yrittäjät odottavat kasvua henkilökunnan määrässä, kannattavuudessa ja investoinneissa.

Varsinais-Suomen Maakuntaennusteen tulokset ennakoivat, että viime vuonna alkanut myönteinen talouskehitys vahvistuu tänä vuonna.

Erityisesti Turun seudulla talousodotukset ovat korkealla. Turun telakan tilanteen uskotaan vaikuttavan positiivisesti varsinkin Turussa ja ympäristökunnissa

Maakunnan yrittäjien talousodotukset ovat kohentuneet viime vuodesta kaikilla Maakuntaennusteessa käytetyillä mittareilla. Yrittäjien talousodotukset ovat nousussa jo toista vuotta peräkkäin. Odotukset ovat tällä vuosikymmenellä olleet korkeammalla vain vuonna 2011.

Kannattavuus kohenee, teollisuus toiveikkain toimiala

Erityisesti yrittäjien kannattavuuden kasvuodotukset ovat kohentuneet viime vuodesta, kun kannattavuusodotusten saldoluku on noussut viime vuodesta 10 yksikköä saldolukuun 25.

Seutukuntavertailussa toiveikkaimpia ovat Turun seudulla toimivat yrittäjät ja vähiten toiveikkaita vakkasuomalaiset yrittäjät. Talousodotusten saldoluvut ovat kuitenkin pääosin parantuneet viime vuodesta ja lähes kaikki saldoluvut ovat myös eri seutukunnissa plussalla.

Teollisuudessa toimivat yrittäjät ovat toimialoista toiveikkaimpia talousodotuksissaan tänä vuonna.

Yrityskokoluokittain tarkasteltuna talousodotukset ovat sitä korkeammalla, mitä isomman yrityskokoluokan yrityksestä on kyse. 

– Maakuntaennusteen tulokset vahvistavat myös, että Yrittäjien jäsenyrityksillä on suuri merkitys uusien työpaikkojen luomisessa Varsinais-Suomessa, sanoo Varsinais-Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Hanna Munter.

Munterin mukaan maakuntaennusteen vastausten perusteella Varsinais-Suomeen voidaan arvioida syntyvän tänäkin vuonna tuhansia uusia pk-yritysten luomia työpaikkoja.

Yrittäjyysilmapiiriltään parhaaksi seutukunnaksi nousi tänä vuonna Turun seutu ja parhaaksi kunnaksi Lieto.

Varsinais-Suomen Maakuntaennuste laadittiin Osuuspankkien ja Yrittäjien yhteistyönä nyt 18. kerran. Vastaajia oli noin 1130 yrittäjää.