Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Sote

Yrittäjien kannattaa puolustaa valinnanvapautta

Hallitus sai valmiiksi uuden valinnanvapauslakiluonnoksen. Lakiluonnos on huomattavasti parempi kuin edellinen.

Julkinen keskustelu on alkanut vilkkaana. Sote-uudistus ja erityisesti valinnanvapaus sen osana on iso, systeeminen muutos. Useissa puheenvuoroissa kuuluu muutoksen pelko. Samaan aikaan kaikki tunnustavat, että nykyinen sote-järjestelmä ei toimi ja uudistus on tehtävä. Yrittäjien mielestä uusi lakiluonnos on huomattavasti parempi kuin edellinen.

1. Yrittäjävetoinen sote-keskus on mahdollinen

Sote-keskuksen palveluvalikoima on nyt pienempi kuin aikaisemmin, mikä on hyvä asia. Sote-uudistuksen tavoite peruspalvelujen yhdenvertaisen saatavuuden parantamisesta toteutuu vain, jos Suomeen syntyy uusia yrittäjävetoisia sote-keskuksia. Lakiluonnoksen mukaisen sote-keskuksen pyörittäminen ei ole pk-yrittäjälle helppoa, mutta se on mahdollista.

Ehdoton edellytys on, että sote-keskusta voi pyörittää yrittäjien verkosto. Nyt se vaikuttaisi olevan mahdollista, mutta sosiaalihuollon ohjauksen ja neuvonnan osalta lakiluonnos on epäselvä. Jatkovalmistelussa tämä on selkiytettävä - sosiaalihuollon ohjaus ja neuvonta on voitava toteuttaa myös yrittäjänä. Lisäksi erikoislääkäreiden palvelujen tuomista sote-keskukseen on syytä harkita tarkkaan.

2. Asiakasseteli pk-yrittäjille välttämätön

Asiakasseteli on yrittäjille välttämätön osa valinnanvapautta. Kun ihminen saa itse päättää, keneltä hän sote-palvelunsa ostaa, on pk-yrittäjilläkin mahdollisuus menestyä. Asiakasseteli muistuttaa jo käytössä olevaa palveluseteliä, josta saadut kokemukset ovat positiivisia.

Palvelusetelejä on kuitenkin käytetty liian vähän ja siksi on tärkeää, että maakunnan liikelaitokselle tulee velvollisuus käyttää asiakasseteliä.

Toinen palveluseteleihin liittyvä ongelma on niiden arvon määrittely. Valinnanvapauslakiluonnoksessa säädetään nyt, että setelin arvo on määriteltävä niin, että asiakkaalla on tosiasiallinen mahdollisuus valita sillä maakunnan hyväksymä palveluntuottaja.

Asiakassetelin käyttöala on lakiluonnoksessa laaja. Mukana on monet yrittäjyydelle keskeiset palvelut:

  • sosiaalinen kuntoutus 
  • kotipalvelu 
  • kotihoito 
  • asumispalvelut 
  • vammaisten henkilöiden työtoiminta 
  • kotisairaanhoito 
  • lääkinnälliseen kuntoutukseen liittyvät terveydenhuollon ammattihenkilön yksittäiset vastaanottokäynnit 
  • polikliinisesti toteutettavat kirurgiset toimenpiteet
  • suunhoidossa tarpeelliset hammasproteettiset hoidot

Näiden palvelujen sisällyttäminen asiakassetelin piiriin on pk-yrittäjille ja tulevalle sote-yrittäjyydelle välttämätöntä.

Vuoden 2022 alusta maakunnilla olisi velvollisuus käyttää asiakasseteliä myös laajemmin leikkauksissa sekä kiireettömissä sairaanhoidollisissa käynneissä. Julkisuudessa keskustelu asiakassetelistä on keskittynyt vain tähän. Voiko asiakasseteliä käyttää erikoissairaanhoidossa ja leikkauksissa? Vastaus on yksiselitteinen - voi. Ja sitä käytetään jo nyt. Asiakassetelillä erikoissairaanhoitoa voidaan raottaa kilpailulle ja näin parantaa sen kustannustehokkuutta. Tässä kysymyksessä ei saa juuttua eipäs-juupas -keskusteluun, vaan asiaan on löydettävä kestävä ratkaisu.

3. Henkilökohtainen budjetti ansaitsee kiitoksen

Laaja-alaista ja pitkäaikaista tukea tarvitsevat vanhukset, vammaiset ja kehitysvammaiset saavat käyttöönsä henkilökohtaisen budjetin. Se tarkoittaa, että heille tehdään kokonaisvaltainen asiakassuunnitelma, johon kirjataan heidän tarvitsemansa palvelut.

Näille palveluille lasketaan realistinen kustannusarvio eli budjetti. Tämän raameissa henkilö saa itse päättää, keneltä hän sovitut palvelut ostaa.

Henkilö käyttää budjettiaan joko itsenäisesti tai yhdessä läheistensä kanssa. Tarvittaessa apua saa myös maakunnalta. Jos henkilö ei halua henkilökohtaista budjettia, hänellä on oikeus kieltäytyä siitä. Silloin maakunnan liikelaitos tekee päätökset palveluista.

Henkilökohtainen budjetti on sekä inhimillisesti että yrittäjien näkökulmasta erittäin hyvä keino toteuttaa valinnanvapaus.

 

Lue Suomen Yrittäjien tiedote valinnanvapaudesta täältä.