Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Laki

Turha sääntely ja byrokratia pois

Suomen Yrittäjien mielestä seuraavan hallituksen pitää asettaa selkeät tavoitteet turhan sääntelyn ja byrokratian purkamiselle. Nykyinen norminpurkuhanke on hyvä alku.

Norminpurku on ollut yksi Juha Sipilän hallituksen ns. kärkihankkeista. Tavoitteena on helpottaa yritysten ja kansalaisten arkea keventämällä ja sujuvoittamalla säädöksiä.

Liikenne- ja viestintäministeriö julkaisi alkuviikosta raportin nykyisen hallituksen norminpurkuhankkeen onnistumisesta.

Suomen Yrittäjät on ollut vaikuttamassa sääntelyn purkuun.

– Tuloksia on syntynyt, ja turhaa yrityksiä rasittavaa sääntelyä on jo poistettu tai ainakin on eduskunnan käsiteltävänä, sanoo Suomen Yrittäjien lakiasioiden päällikkö Tiina Toivonen.

Esimerkkeinä Toivonen mainitsee kohutun työllistämistä helpottavan irtisanomislain etenemisen. Lakimuutos tulee voimaan ensi kesänä. Ympäristölupien hakemista on kevennetty ja käytäntönä on yhden luukun periaate. Osakeyhtiöiden perustamista helpotetaan ja alkoholilakia on kevennetty.

Sääntelyn purkamista pitää jatkaa

– Ensi vaalikaudella turhan sääntelyn purkamista tulee jatkaa. Sääntelyn järkeistämiselle tulee asettaa kuitenkin konkreettiset tavoitteet. SY on esittänyt, että sääntelystä yrityksille aiheutuvia kustannuksia tulee leikata yli hallituskauden asetettavalla tavoitteella 25 prosenttia vuoteen 2025 mennessä, Tiina Toivonen sanoo.

Sääntelyn järkeistämisen päätavoitteena tulee olla työllistämismahdollisuuksien parantaminen, kasvu ja investoinnit.

– Panostukset järkevään sääntelyyn kannattelevat Suomen kestävyyttä myös taloudellisesti heikoimpina aikoina, Toivonen toteaa.

Vaihtelevia arvosanoja

Nykyhallituksen norminpurkutalkoot ovat vauhdittuneet vaalikauden loppupuoliskolla. Ylen haastattelussa eri alojen edustajat antoivat arvosanoja norminpurulle. Suomen Yrittäjät antoi arvosanan 8,5, MTK 8, Kaupan liitto 8+, SAK 5, Suomen Luonnonsuojeluliitto 6 sekä matkailu- ja ravintola-ala arvosanan 9.

Tiina Toivonen toteaa, että vielä kesällä 2017 pienet ja keskisuuret yritykset eivät olleet vakuuttuneet siitä, että hallituksen norminpurkuhankkeen toimet olisivat olleet riittävät. Tuolloin 70 prosenttia yritysedustajista oli sitä mieltä, että yrityksiin kohdistuva sääntelytaakka on päinvastoin vuosien aikana vain kasvanut.

Erityisesti työnantajayritykset suhtautuivat onnistumiseen kriittisesti. Kielteinen suhtautuminen on saattanut Toivosen mukaan kuitenkin vuoden 2018 aikana hieman laantua, sillä hallitus on saattanut voimaan tai ainakin eduskunnan käsiteltäväksi nipun esityksiä, jotka toteutuessaan vähentävät yritysten kustannuksia, taakkaa ja mikä tärkeintä, kannustavat työllistämään, kasvamaan ja investoimaan.

Jari Lammassaari

jari.lammassaari(at)yrittajat.fi