Etsi

Digi

Supercellin perustama koodauskoulu avaa ovensa myös yli 30-vuotiaille

Laaja kiinnostus ja kritiikki yläikärajaa kohtaan sai Hive Helsinki -koodauskoulun avaamaan haun myös yli 30-vuotiaille. Haku korkeakoulutasoiseen koodauskouluun alkaa 15. tammikuuta 2019.

Supercellin perustaja Ilkka Paananen tiedotti koulun perustamisesta joulukuun alussa Slush-tapahtumassa. Tuolloin kerrottiin, että ensimmäisissä opiskelijahauissa on 18–30 vuoden ikäraja.

Yläikärajasta nousi kova keskustelu ja kritiikki sosiaalisessa mediassa.

Koulun hallituksen puheenjohtajana toimiva Linda Liukas otti tuolloin kantaa keskusteluun Geek Women Unite -Facebook-ryhmässä. Liukkaan mukaan tarkoituksena ei ollut asettaa yli 30-vuotiaita eriarvoiseen asemaan.

– Minua huoletti valmisteluvaiheessa erityisesti se, miten saadaan esimerkiksi syrjäytymisvaarassa olevat nuoret, välivuosiin jäävät, sellaiset jotka eivät millään tavalla koe itseään teknologia-alalle kuuluvina, sosioekonomisesti erilaiset ja niin edelleen mukaan tähän ja löydetään kanavat tavoittaa, Liukas kirjoitti Facebook-ryhmässä.

Nyt perjantaina koulu ilmoitti luopuvansa 30 vuoden yläikärajasta.

– Olemme olleet todella otettuja ja iloisesti yllättyneitä Hive Helsingin herättämästä valtaisasta kiinnostuksesta. Monet yli 30-vuotiaat ovat toivoneet mahdollisuutta hakea kouluun jo ensimmäisissä opiskelijahauissa, toteaa Hive Helsingin johtaja Minna Kivihalme.

Valtava pula koodaajista

– Suomessa on valtava pula koodaajista, mutta kyse ei ole vain siitä, kuinka monta uutta koodaajaa tarvitsemme. Vielä tärkeämpää on, että tarvitsemme koodaajia nykyistä huomattavasti monimuotoisemmista taustoista, toteaa Hive Helsingin koulukonseptin Suomeen tuovan Supercellin toimitusjohtaja Ilkka Paananen.

– Kyseessä ei ole pelkästään matemaattisesti lahjakkaiden miesten insinööritiede. Tällä hetkellä moni lahjakas, luova nuori ihminen, erityisesti nainen, ei edes harkitse koodausta uravalintana. Tässä menetetään valtavasti potentiaalia,

–Tästä syystä Hive Helsinki etsii opiskelijoita mahdollisimman erilaisista taustoista. Koulun kantava ajatus on, että mitä tahansa pystyt kuvittelemaan, sen pystyt myös koodaamaan, Paananen sanoo.

Ranskalainen koulutusmalli

Hive Helsingin kansainvälisissä sisarkouluissa, jotka pohjautuvat samaan ranskalaisessa Ecole 42 -koulussa kehitettyyn pedagogiikkaan, on laajennettu ikäskaalaa vuosien mittaan. Hive Helsingissä ikärajoista luovutaan siis nyt jo ennen ensimmäisen haun alkua.

– Haluamme muuttaa vallitsevat käsitykset koodaajista ja koodauksesta. Siksi etsimme opiskelijoiksi lahjakkuuksia kaikilta elämänalueilta, kaikista sukupuolista ja monenlaisella elämänkokemuksella. Ikärajattomuus sopii hyvin tähän ajatteluun, koulun johtaja Minna Kivihalme toteaa.

Haku Hive Helsinkiin aukeaa 15. tammikuuta 2019. Ensimmäisenä vuonna koulussa aloittaa 100 opiskelijaa. Aiempaa tutkintoa ei vaadita.

Lahjakkuutta alalle mitataan ensimmäisessä vaiheessa verkossa tehtävällä logiikkatestillä. Testin läpäisseet kutsutaan intensiivikurssille, jonka perusteella lopulliset opiskelijavalinnat tehdään.

Hive Helsinki on vertaisoppimiseen perustuva keskimäärin kolmevuotinen opinto-ohjelma, joka on vaatimuksiltaan ja sisällöiltään verrattavissa korkeakoulun tasoiseen koulutukseen. Koulutus pitää intensiivisen opiskelun lisäksi sisällään työharjoittelujaksoja.

Opinto-oikeus on elinikäinen ja opiskelija voi palata täydentämään osaamistaan sitä mukaa, kun työelämän vaatimukset sitä edellyttävät.

Supercell sijoittaa koulua vetämään säätiöön 8–10 miljoonaa euroa viiden ensimmäisen toimintavuoden aikana. Sen jälkeen mukaan toivotaan julkista rahaa. Investoinnista merkittävä osa kuluu tilojen ohella oppilaiden käytössä oleviin laitteisiin.

toimitus(at)yrittajat.fi