Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Yksinyrittäjä

Sosiaaliturva ja ympäristönsuojelu tärkeintä yksinyrittäjille

– Yksinyrittäjäsentemme viesti on hyvin selkeä ja ymmärrettävä: sosiaaliturvaa pitää parantaa ja ympäristöä suojella. Nämä asiat pitää nostaa entistä väkevämmin yrittäjäjärjestön agendalle. Varsinkin sosiaaliturvan osalta on saatu aikaan tuloksia, mutta työtä riittää vielä, Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen kommentoi Suomen Yrittäjien jäsenkyselyn tulosta.

Suomen Yrittäjät kysyy jäseniltään kahden vuoden välein arviota järjestön työstä ja vaikuttamistarpeista. Tuorein jäsenkysely tehtiin aivan loppuvuonna 2018. Kyselyn tuloksia analysoidaan vielä tarkkaan, mutta kiinnostava yksityiskohta siellä on se, miten yksinyrittäjien vaikuttamistarpeet eroavat jonkin verran työnantajayrittäjien toiveista.

Yksinyrittäjien mielestä tärkeimpiä asioita Yrittäjäjärjestön työssä ovat yrittäjän sosiaaliturva – erityisesti  perhevapaat ja yrittäjien eläkkeet – sekä ympäristönsuojelu. alle 10 henkeä työllistävillä yrittäjillä maksuajat korvasi ympärsitönsuojelun. Yli 10 henkeä työllistävillä korostuivat työllistämiseen liittyvät asiat.  

Vapautta perhevapaajärjestelmään

Perhevapaauudistus kaatui viime vuonna, mutta kevään eduskuntavaalien jälkeen aloittava hallitus tarttunee asiaan. Suomen Yrittäjillä on uudistukseen selvät vaatimukset: Uudistetaan perhevapaajärjestelmä parantamaan naisten asemaa työmarkkinoilla, lisäämään joustavuutta ja huomioimaan yrittäjätyön erityispiirteet, lukee Yrittäjien Kasva Suomi -tavoiteohjelmassa tulevalle hallituskaudelle.

Suomen Yrittäjien vuonna 2016 jäsenilleen tekemän sosiaaliturvakyselyn mukaan 40 prosenttia yrittäjänaisista ja 51 prosenttia miehistä jätti perhevapaan kokonaan pitämättä lapsen syntymän tai adoption yhteydessä. Perhevapaan pitäneistä yrittäjä-äideistä noin 60 prosenttia ja isistä lähes 70 prosenttia teki töitä vähintään sunnuntaisin.

– Vanhempainpäivärahajärjestelmää pitää joustavoittaa, jotta myös yrittäjä pystyy sitä tosiasiallisesti hyödyntämään, yrittäjien sosiaaliturva-asioista Suomen Yrittäjissä vastaava työmarkkina-asioiden päällikkö Harri Hellstén sanoo.

Suomen Yrittäjät vaatii myös, että yrittäjä-äideille tulee antaa oikeus aloittaa päivärahakautensa nykyistä myöhemmin, kuitenkin vähintään kaksi viikkoa ennen laskettua aikaa. Päivärahakausi alkaisi niin sanotulla raskausrahalla, joka jatkuisi neljä viikkoa lasketun ajan jälkeen. Raskausrahajakson jälkeisten äitiysrahapäivien sekä vanhempainrahajaksojen pitäisi olla yrittäjälle käytettävissä enintään kahdessa jaksossa, kunnes lapsi täyttää kaksi vuotta.

– Lisäksi lastenhoidon tuen tulee olla käytettävissä heti raskausrahakauden jälkeen ja tukijärjestelmää tulisi yksinkertaistaa yhdistämällä yksityisen hoidon tuki ja kotihoidon tuki yhdeksi lastenhoidon tueksi, joka maksettaisiin suoraan lasta hoitavalle läheiselle, työntekijälle tai yritykselle, Hellstén sanoo.

Eläkevakuutuksen piirissä oleville vastinetta maksuille

Ymmärrettävästi myös eläketurva on todella tärkeä yksinyrittäjille. Tällä hetkellä pakollisen YEL-vakuuttamisen alaraja on matalampi kuin taso, jolla perusturvaa korkeampaa turvaa kertyy työttömyys- ja sairausvakuutuksessa.

– Tästä seuraa, että YEL-vakuutuksesta maksavia yrittäjiä jää ansiosidonnaisten etuuksien ulkopuolelle, Harri Hellstén sanoo.

Ongelman voi korjata nostamalla pakollisen eläkevakuutuksen alaraja samalle tasolle ansiosidonnaisen työttömyysturvan alarajan kanssa.

– Silloin kaikki järjestelmästä maksajat voisivat työttömyyden tai sairastumisen sattuessa kohdalle hyötyä myös etuuksista.

Yksinyrittäjät ajattelevat tulevia sukupolvia

Jäsenkysely paljasti, että yksinyrittäjät ajattelevat vahvasti tulevia sukupolvia ja heidän mahdollisuuksiaan elää. Tästä kertoo ympäristönsuojelun merkitys yksinyrittäjille.

Kasva Suomi -tavoiteohjelmassa Suomen Yrittäjät vaatii, että ilmastonmuutosta on torjuttava vahvemmin kuin nyt tehdään.

– Suomen on lisättävä panostuksia ilmastonmuutoksen torjuntaan, Suomen Yrittäjien ekonomisti Sampo Seppänen sanoo.

Seppäsen mukaan keskeisiä keinoja siihen ovat verotus ja päästökauppa.

– Samalla kun kiristetään saastuttamisen maksuja, voidaan keventää yrittämisen ja työn verotusta.  Näin vähennetään ilmastoa kuormittavia päästöjä ja parannetaan yrittäjien kasvu mahdollisuuksia.

Yrittäjät nostaa esiin myös kiertotalouden ja uuden teknologian avuksi pienentämään ilmastokuormaa.

– Liikenteen ratkaisuissa täytyy huomioida päästövähennysten lisäksi vaikutukset yritysten kilpailukykyyn.

Suomen Yrittäjien jäsenkysely tehtiin marraskuussa 2018. Kaikkiaan kyselyyn vastasi 5209 Suomen Yrittäjien jäsenyrittäjiää. Yksinyrittäjiä vastaajista oli 57 prosenttia.