Etsi

Emergency banner

Yrittäjyys

908 yritystä poistettu kaupparekisteristä alkuvuoden aikana

Kaupparekisteristä poistetut yritykset eivät toimittaneet tilinpäätöstietojaan määräaikaan 30.1.2019 mennessä.

Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) on poistanut kaupparekisteristä 908 osakeyhtiötä ja osuuskuntaa.

Kaupparekisteristä poistetut yritykset eivät toimittaneet tilinpäätöstietojaan määräaikaan 30.1.2019 mennessä kehotuksista huolimatta. 

Lista kaupparekisteristä 18.2.2019 poistetuista yrityksistä on prh.fi-sivuilla

Kaupparekisteristä poistaminen tarkoittaa, että yritys ei voi harjoittaa yritystoimintaa. Kaupparekisteristä poistettu yritys purkautuu verotuksessa. Purkautuminen aiheuttaa yleensä verotusseuraamuksia.

PRH:n oikeus poistaa tilinpäätöksensä ilmoittamatta jättänyt yritys kaupparekisteristä perustuu osakeyhtiö- ja osuuskuntalakeihin.

Poistettu yritys voi hakea palauttamista kaupparekisteriin. Palauttamisen edellytyksenä on, että yritys ilmoittaa viimeksi päättyneen tilikauden vahvistetun tilinpäätöksen rekisteröitäväksi. Hakemus täytyy tehdä viiden vuoden kuluessa yrityksen poistamisesta. 

Palauttaminen vaatii seuraavat toimenpiteet: 

1. Tee kirjallinen vapaamuotoinen hakemus, jossa pyydät yrityksen palauttamista kaupparekisteriin. Hakemuksessa täytyy olla palautettavan yrityksen nimi (toiminimi) ja Y-tunnus sekä hakijan yhteystiedot. 

2. Hakemuksen allekirjoittaa hakija tai tämän valtuuttama henkilö. Jos valtuutettu allekirjoittaa hakemuksen, liitä mukaan valtakirja.

2. Liitä mukaan täytetty ja allekirjoitettu tilinpäätöksen rekisteröintilomake ja kopiot tilinpäätösasiakirjoista.

4. Lähetä hakemus

 

Toimitus

toimitus (at) yrittajat.fi