Etsi

Verotus

Tulorekisterin tuoma hallinnollisen työn määrä uuvuttaa yrittäjiä – Viranomainen muistuttaa että tietojen täytyy olla oikein ja ajallaan

Tulorekisterin lisäämään työmäärään ei ole luvassa helpotusta. Verohallinto uskoo, että uudet toimintamallit muuttuvat rutiineiksi ajan ja kärsivällisyyden kanssa.

Tulorekisteri on ollut käytössä reilut kaksi kuukautta. Verohallinnon mukaan tulorekisteriin on annettu ilmoituksia alkuvuodesta 7,3 miljoonaa kappaletta. Tämä sisältää myös mitätöidyt ja korjaavat ilmoitukset. Noin 220 000 työnantajaa on ilmoittanut tietoja tulorekisteriin ja siellä on 2,1 miljoonan tulonsaajan palkkatiedot tammikuulta.

Verohallinto iloitsee tiedotteessa siitä, että ilmoituksista 85 prosenttia ilmoituksista on tullut teknistä rajapintaa pitkin tulorekisteriin eli ilmoittamisen prosessi on automatisoitu ja tiedot siirtyvät palkanlaskentajärjestelmästä suoraan tulorekisteriin. 11 prosenttia ilmoituksista on tullut latauspalvelun kautta ja neljä prosenttia verkkolomakkeella. Paperilla ilmoituksia on tullut vain 0,01 prosenttia.

Toisin sanoen, viranomainen on päässyt tulorekisteriuudistuksella yhteen tavoitteistaan.

Yrittäjien työtaakkaa tulorekisteri on lisännyt ja vähentänyt tuottavaa työaikaa. Automatisointi voi toki helpottaa tietojen käsittelyä, mutta kritiikkiä saa viiden kalenteripäivän aikaikkuna, jonka sisällä tiedot muutoksista täytyy rekisteriin ilmoittaa, jokainen erikseen.

Yrittäjämediat kertoi helmikuisessa jutussaan, miten tulorekisterin lisäämä työmäärä on koettu yrittäjien keskuudessa kohtuuttomaksi, järjestelmä hankalaksi ja lisäksi kustannukset kasvavat, kun yrittäjät tukeutuvat tilitoimistoihin ja muuhun apuun velvoitteista selvitäkseen. Tulorekisterin tavoite on alun perin ollut päinvastainen, eli hallinnollisen taakan keventäminen.

Kritiikistä nousee erityisesti esiin kolme ongelmakohtaa: palkkaennakoiden, matkakorvausten ja luontoisetujen ilmoittaminen tulorekisteriin.

Helmikuussa oululaisen Tilit tasan -tilitoimiston yrittäjä Johanna Rahkala kiteytti ongelman seuraavasti:

– Tulorekisteri ei taivu reaalimaailman palkanlaskentaan. Se ei hahmota palkkaennakkojen merkitystä.

Taloussanomat haastatteli yrittäjä Jari Kolehmaista, jonka mukaan verohallinto ja vakuutusyhtiöt siirsivät kaiken paperityön yrittäjälle. Nyt palkkaennakon maksaminen työntekijälle on paljon työläämpää kuin ennen.

Kolehmainen on menettänyt yöuniaan, ja yrittäjäystävien kesken on ollut puhetta jopa yrityksen lopettamisesta, sillä työmäärä on ajanut yrittäjiä loppuunpalamisen rajoille.

Esimerkiksi Rahkala ehdottaa, että tietoja ei tarvitsisi ilmoittaa kuin kootusti kerran kuussa. Se vähentäisi hallinnollista taakkaa.

Talouselämän haastattelema SuoraTyö Oy:n liiketoimintajohtaja Miika Halonen on sitä mieltä, että raportointitiheyttä ei kannata harventaa, sillä palkkatietojen reaaliaikaisuus helpottaa esimerkiksi Kelan etuuksien myöntämistä. Erityisesti sosiaaliturvauudistuksessa tulorekisteri on mahdollisuus.

Sen sijaan tulorekisterin ohjelmiston täytyisi palvella ihmisiä, eikä toisin päin. Rekisterin täytyisi kehittyä toimimaan niin, että tiedot toimitetaan tulorekisteriin automaattisesti samalla, kun palkka maksetaan sen kautta.

Verohallinto muistuttaa, kuinka tärkeää on, että tiedot ovat oikein, sillä niitä käyttävät useat eri viranomaiset ja tietojen perusteella tehdään esimerkiksi kansalaisten eläke- ja etuuspäätöksiä ja määrätään erilaisia maksuja. Mikäli tiedoissa on virheitä, ne tulee korjata viipymättä.

Yrittäjien ja tilitoimistojen työkuormaan ja muuhun stressiin lohtua on tarjolla vähän.

–Tulorekisteri on uusi palvelu ja uusi tapa toimia. Uuteen alkuun liittyy opettelua ja uusia toimintamalleja. Pikkuhiljaa kuitenkin asiat loksahtavat paikoilleen ja uudet toimintatavat muuttuvat rutiineiksi. Muutokseen tarvitaan aikaa ja kärsivällisyyttä, tiedotteessa kerrotaan.

Tutustu yrittäjän tulorekisterioppaaseen täällä

 

Elina Hakola

elina.hakola (at) yrittajat.fi