Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Kunta

Suomen ensimmäinen yrittäjyysvalmennus kuntajohdolle Lappeenrannassa

Maakunnan yritysystävällisimmäksi kunnaksi juuri valittu Lappeenranta pitää huolta yrittäjyysmyönteisyydestään kouluttautumalla.

Maan historian ensimmäinen Kuntajohdon Yrittäjyysvalmennuspäivä järjestettiin keskiviikkona Lappeenrannassa. Valmennuksen tuotti Suomen Yrittäjät yhteistyössä Lappeenrannan Yrittäjien kanssa.

Kaikki Suomen kunnat ovat strategisella tasolla yrittäjyysmyönteisiä, mutta arjen teot erottavat jyvät akanoista. Yrittäjyysajatteluun valmentava koulutus viranhaltijoille on tällöin avainjuttu.

Valmennuspäivän aikana äänessä olivat niin Yrittäjien edustajat kuin viranhaltijajohto. Puheenvuoroissa käsiteltiin pk-yrittäjyyden merkitystä kunnan elinvoimalle, sitä miten kunnan eri päätökset vaikuttavat yrittäjjyteen ja mihin toimenpiteisiin kaupunki ja yrittäjäyhdistys voisivat sitoutua. Viisi paikallista yrittäjää kertoi mistä heidän tulonsa tulevat ja mihin ne kuluvat.

 Lappeenrannan koulutuspilotti esitellään valtakunnallisesti Lappeenrannan Holiday Club Saimaassa pidettävässä Suomen Yrittäjien Kunnallisjohdon seminaarissa 15.–16.5.

– Jotta kunta pystyy toimimaan yrittäjyyttä ja elinvoimaa tukien, viranhaltijoilla pitää olla ymmärrystä siitä, miten yritykset toimivat, ja millä perusteella ne tekevät liiketaloudellisia päätöksiä. Kun näin on, kunta osaa arvioida päätöstensä yritysvaikutukset realistisesti, sanoo kaupunginjohtaja Kimmo Jarva.

Kaupungin päätöksillä suuria vaikutuksia yrityksiin

Lappeenranta valikoitui pilottikohteeksi, sillä kaupunki haluaa aidosti parantaa yritysten toimintaolosuhteita. Lappeenranta haluaa myös parantaa asemiaan valtakunnallisissa kuntien välisissä vertailuissa yrittäjäystävällisyydestä.

Suomen Yrittäjien keväällä 2018 toteutettavissa Elinkeinopoliittinen mittaristo -kyselyssä tulos kouluarvosanoilla mitaten oli 6,3. Tavoitteena on numeron parannus seuraavaan mittaukseen mennessä keväällä 2020.

– Yrittäjät itse ovat paras taho valaisemaan, mitkä konkreettiset asiat rohkaisevat yrityksiä investoimaan ja työllistämään. Ja toisaalta senkin, mitkä asiat johtavat siihen, että investoidaan muualle, kehuu Suomen Yrittäjien elinkeino- ja kilpailuasioiden päällikkö Satu Grekin valmennuksessa mukana olleita yrittäjiä.

Lappeenranta on ottamassa yritysvaikutusten arvioinnin vakituiseksi osaksi asioiden valmisteluprosesseja. Vaikutukset yrityksiin on tärkeää tunnistaa. Siinä tarvitaan useampikin silmäpari. Siksi yrittäjäjärjestö on hyvä kumppani kaupungille vaikutuksia arvioimaan.

Yritysvaikutusten arviointi ei takaa yrittäjyysmyönteisiä päätöksiä, mutta lisää niiden todennäköisyyttä.

– Mitä enemmän kunnassa on yrityksiä, sitä enemmän on myös tuottavuutta, työpaikkoja sekä elinvoimaa. Näitä saadaan esimerkiksi ryhdikkäällä maankäyttö- ja kaavoituspolitiikalla, sekä järjestämällä kaupungin palvelut markkinoita avaavalla ja tervettä kilpailua ruokkivalla tavalla, Grekin jatkaa.

Vaikutusarvioinnin onnistunut kehittäminen edellyttää aina kuntien viranhaltijajohdon, luottamuselinten ja Yrittäjien yhteistyötä.