Etsi

Laki

Tavaramerkkilaki uudistuu – yritysten tarkistettava suojan piiriin kuuluvat tavarat ja palvelut

Eduskunta hyväksyi uuden tavaramerkkilain, joka tulee voimaan todennäköisesti vielä kevään aikana. Kyse on tavaramerkkilain uudistuksesta, jonka yhteydessä muutettiin myös toiminimilakia. Uusi laki edellyttää tavaramerkin ja toiminimen haltijoilta toimia.

Lakiuudistus antaa mahdollisuuden uudentyyppisten tavaramerkkien rekisteröinnille. Tulevaisuudessa tavaramerkkiä ei tarvitse esittää graafisesti, vaan se voidaan esittää nykytekniikan keinoin esimerkiksi multimediana tai liikkuvana merkkinä.

– Suomen tavaramerkkisääntely saadaan tälle vuosituhannelle, Suomen Yrittäjien asiantuntija Albert Mäkelä sanoo.

Voimaan tuleva sääntely edellyttää tavaramerkkejä käyttäviltä yrityksiltä toimia. Tavaramerkin tuottama yksinoikeus kohdistuu vain niihin tavaroihin ja palveluihin, joita varten merkki on rekisteröity. Suojan kohteen määrittämiseen käytetään tavara- ja palveluluokkia, joihin tulee uuden lain mukana muutoksia.

– Sen vuoksi myös tavaramerkin antaman yksinoikeuden kohde voi muuttua, Mäkelä sanoo.

Tavaramerkin rekisteröinti on voimassa kymmenen vuotta kerrallaan, minkä jälkeen se on uudistettava. Jotta tavaramerkki suojaisi edelleen niitä tavaroita ja palveluita, joita varten se on rekisteröity, yrityksen tulee tarkistaa luokitus ja tarvittaessa täsmentää sitä, kun tavaramerkki tulee lain voimaantulon jälkeen ensimmäistä kertaa uudistettavaksi.

Täsmennysilmoituksessa on esitettävä selkeästi ja täsmällisesti suojan piiriin kuuluvat tavarat ja palvelut, eikä yleisnimityksiä pääasiassa voisi käyttää.

– Rekisteröinnin uudistamisen yhteydessä on hyvä tilaisuus varmistaa, että tavaramerkin suojan laajuus on asianmukainen ja kunnossa, Mäkelä neuvoo.

Jos luokitusta ei täsmennä uuden lain mukaiseksi, tavaramerkin tuottama suoja voi muuttua. Tämä voi tarkoittaa sitä, ettei tavaramerkki suojaakaan enää niitä tavaroita tai palveluita, joita varten se on haettu.

– On hyvä, että luokituksen täsmentäminen kytkettiin rekisteröinnin uudistamiseen. Täsmentäminen voidaan siten tehdä samalla kuin uudistaminen, eikä se pääse helposti unohtumaan, Mäkelä sanoo.

Muutoksia myös toiminimilakiin

Lakimuutos on merkittävä myös niille yrityksille, joilla ei ole tavaramerkkejä. Lakiin sisältyy mahdollisuus vaatia yrityksen toiminimeä kumottavaksi. Tällä tavoin käyttämättömät nimet voidaan saada muiden yritysten käyttöön.

Toiminimi eli yrityksen nimi on mahdollista kumota kokonaan tai osittain, jos sitä ei ole käytetty viiden vuoden aikana eikä käyttämättömyydelle ole hyväksyttävää syytä. Kumoamismahdollisuus koskee erityisesti sellaisia yrityksiä, joille on kaupparekisteriin merkitty toimialaksi niin sanottu yleistoimiala, eli ”kaikki laillinen liiketoiminta”.

– Vain käytössä oleva toiminimi saa suojaa ja suoja kohdistuu siihen toimialaan, jolla yritys toimii. Jos yrityksen toimialana on kaikki laillinen liiketoiminta, mutta yritys toimii esimerkiksi vain rakennusalalla, toiminimi voidaan kumota vaikkapa majoitus- ja ravitsemistoiminnan osalta, Mäkelä kertoo.

Laissa on varattu yrityksille kahden vuoden siirtymäaika, jonka kuluessa yritys voi maksuttomasti ilmoittaa kaupparekisteriin toimialan täsmennyksen. Lainmuutosten voimaantulo vahvistetaan myöhemmin.

Lisätietoa Yrittäjien sivuilla

Uusi tavaramerkkilaki PRH:n sivuilla

toimitus (at) yrittajat.fi

Kuva: Getty Images