Etsi

Tämän takia "ulkopuoliset" kannattaa päästää yrityksen hallitukseen – "Hirvittävän harhaista ajattelua, jos kuvittelee pärjäävänsä yksin"

Yrittäjägallupin mukaan vain 14 prosentissa yritysten hallituksista on riippumattomia jäseniä eli muita kuin työntekijöitä tai omistajia.

Tutkimusyhtiö Kantar TNS selvitti suomalaisten pk-yritysten johtamisrakenteita Suomen Yrittäjien pyynnöstä.  Kyseessä on tiettävästi ensimmäinen selvitys, jossa tutkitaan pk-yritysten hallinto- ja johtamisrakenteita.

Yrittäjägallupin mukaan vain 14 prosentissa vastanneiden yritysten hallituksista on riippumattomia jäseniä eli muita kuin työntekijöitä tai omistajia.

Muun muassa työyhteisöjen valmennuspalveluita tarjoavan Novetoksen hallituksessa on tällä hetkellä viisi jäsentä, joista kolme on ulkopuolisia.

– Kaikki ulkopuoliset jäsenet on haettu osaamisprofiilin pohjalta. Olemme hakeneet ihmisiä, joilla on sen tyyppistä osaamista, jota yrityksemme tarvitsee kussakin kasvun vaiheessa, Novetos Oy:n toimitusjohtaja ja omistajiin lukeutuva Jan Holst (kuvassa) kertoo.

Henkilöstöedustus hallituksessa on kahden omistajan harteilla. Molemmat saavat palkkaa yhtiöstä ja toinen heiluttaa hallituksen puheenjohtajan nuijaa.

"Pätevien naisten löytäminen ei ole ongelma"

Yrittäjägallupin mukaan molempien sukupuolien edustajia on 44 prosentissa hallituksista. Ainoastaan miehiä on 46 prosentissa ja vain naisia kymmenessä prosentissa hallituksista. Henkilöstön edustaja on mukana 11 prosentissa.

Novetos on Holstin mukaan aina pitänyt tärkeänä, että hallituksessa istuu myös naisia. Tällä hetkellä viidestä hallituksen jäsenestä kaksi on naisia. Toinen heistä on hallitustyöskentelyn ammattilainen, Boardman Oy:n toimitusjohtaja Taru Lindeman.

– En ole koskaan kokenut, että pätevien naisten löytäminen olisi ongelma. Tässä maassa on paljon osaavia ja kyvykkäitä naisia, joita pitäisi hyödyntää yritysten hallituksissa paljon nykyistä enemmän.

Yrittäjägallupin tulosten perusteella naisia on suhteessa eniten pienemmissä yrityksissä. Holstin mukaan tämä voi olla seurausta rekrytoijien konservatiivisuudesta.

– Saatetaan kuvitella, että miehillä olisi enemmän kilometrejä ja kokemusta. Toisaalta suuremmissa yrityksissä arvostetaan yleensä pitkää kokemusta alan johtotehtävistä. Jos ei uskalleta palkata naisia johtotehtäviin, heillä ei myöskään voi olla pitkää kokemusta.

Holstin mukaan hallituksen toimintakyky heikkenee selvästi, jos mukana on vain samanlaisella kokemuksella varustettuja samanikäisiä miehiä.

"Kukaan ei pärjää yksin"

Novetoksessa on huomattu, että ulkopuolisten hallituksen jäsenten rekrytointi on ollut ainoastaan hyväksi yrityksen kehittämisessä.

– Aika monesti yrittäjällä on vahva usko omiin kykyihin. Se voi kuitenkin olla hirvittävän harhainen ajatustapa, jos kuvitellaan että pärjätään yksin. Kukaan ei pärjää yksin. Ulkopuoliset hallituksen jäsenet ovat hyvä tapa valjastaa asiantuntemusta yrittäjän avuksi.

Holstin mukaan etuna on myös uudenlainen, tuore ajattelu.

– Jos yrittäjä osaa erottaa operatiivisen ja strategisen toiminnan, ulkopuolinen hallitus pystyy nimenomaan tuomaan mukaan lisää strategista ajattelua. Vallan menettämistä ei kannata pelätä, silloin yrittäjällä voi olla väärä käsitys hallituksen roolista.

Novetoksessa suurimmat hyödyt hallitustyöskentelyyn panostamisesta ovat olleet digitaalisten työkalujen lisääntynyt käyttö ja muun muassa inbound-markkinoinnin hyödyntäminen.

– Olemme tunnistaneet uudenlaisia mahdollisuuksia, joita ei ole aikaisemmin pystytty näkemään. Ulkopuoliset asiantuntijat ovat tuoneet kykyä tarkastella omia toimintatapojamme ja uskomuksiamme. He ovat auttaneet tarkastelemaan omaa toimintaamme objektiivisemmin. Toimitusjohtajan ja johtoryhmätyöskentelyn työskentelyn laatu on parantunut, mikä on ollut seurausta ”tilivelvollisuudesta” hallitukselle.

Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen kannustaa pk-yrittäjiä hallitustyön kehittämiseen.

– Hyvä hallitus haastaa, vaatii ja tuo uusia näkökulmia. Se pystyy myös esittämään kysymyksiä, joita ei ehkä muuten haluta tai uskalleta nostaa pöytään. Se myös edellyttää, että tietyt johtamiseen liittyvät asiat on vain laitettava kuntoon.

Silloin kun homma ei hallituksen ja toimitusjohtajan välillä toimi, kyse on Pentikäisen mukaan hallituksen väärästä kokoonpanosta tai sen huonosta johtamisesta.

Kymmenen vinkkiä yrittäjälle

Yrittäjät laati Yrittäjägallupin perusteella kymmenen vinkkiä johtamisrakenteiden kehittämiseen.

1. Kannustamme kirkastamaan ja dokumentoimaan yrityksen strategian. Jokainen yritys tarvitsee hyvin kirjatun tiekartan tulevaan. Se puuttuu liian monelta.

2. Suosittelemme perustamaan aktiivisen hallituksen, sillä on tehokas tapa saada tukea yrityksen kehittämiseen.

3. Hallitukseen kannattaa ottaa myös jäseniä omistaja- ja työntekijäkunnan ulkopuolelta, koska se avaa uusia näköaloja.

4. Jos hallitus on jostain syystä hankala perustaa, kannattaa kokeilla neuvonantajaryhmää (advisory board). Se ajaa usein hallituksen asian, vaikka jäseniltä puuttuu hallituksen jäsenten vastuu.

5. Isommissa yrityksissä kannattaa perustaa johtoryhmä ja kehittää sitä aktiivisesti.

6. Henkilöstö kannattaa kytkeä johtamisrakenteisiin tavalla, joka istuu luontevasti yrityksen johtamismalliin.

7. Jokaisessa yrityksessä on tärkeä säännöllisesti käydä henkilöstön kanssa läpi yrityksen taloustilannetta.

8. Hyvän tulospalkkiojärjestelmän avulla voi vahvistaa henkilöstön sitoutumista yhteisiin tavoitteisiin ja yrityksen asiaan.

9. Kasvua kannattaa hakea rohkeasti, myös pienen yrityksen, sillä moderni tekniikka avaa kaikenkokoisille markkinoita myös maailmalta.

10. Lopuksi suosittelemme jokaista yrittäjää miettimään itselleen seuraajasuunnitelmaa ja pohtimaan, kuka voisi olla tämän yrityksen jatkaja. Tämä pohdinta on tärkeää jokaiselle yrittäjälle, vaikka ei olisi aikeita luopua, sillä mitä tahansa voi aina tapahtua.

Kuva: Kuvakaappaus / Novetos Oy:n esittelyvideo

Pauli Reinikainen

pauli.reinikainen (at) yrittajat.fi