Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Yrittäjyys

Yrittäjät: YEL-järjestelmää kehitettävä yksinkertaisemmaksi – Yrittäjä ihmettelee, miksi ei saisi kerryttää eläkettään, miten tahtoo

Yrittäjän eläketurvajärjestelmä pitäisi saada helpommin ymmärrettäväksi. Luottamus nykyiseen järjestelmään on heikko.

Tänään, keskiviikkona, on julkistettu yrittäjien eläkevakuutuksen muutosta pohtineen työryhmän raportti. Se on tarkoitettu pohjaksi tuleville muutospohdinnoille.

Suomen Yrittäjien tavoite on, että yrittäjien työuran aikainen sosiaaliturva paranee ja yrittäjät saavat kunnon vastineen maksamilleen eläkemaksuille. Nyt näin ei ole. Lue lisää Yrittäjien YEL-linjauksista raporttiin liittyen täältä

– Yrittäjän eläkejärjestelmää on joustavoitettava lisäämällä yrittäjän vapautta ja vastuuta oman turvansa järjestämisestä. Sitä tulee kehittää myös yksinkertaisemmaksi. Osa YEL-työryhmän ehdotuksista ei tue tätä tavoitetta eikä lisää yrittäjien luottamusta järjestelmään, Suomen Yrittäjien työmarkkina-asioiden päällikkö Harri Hellstén kommentoi tänään julkistettua raporttia. 

YEL määrittää yrittäjän koko sosiaaliturvan, mutta yrittäjien luottamus YEL-järjestelmään on heikko.

Yrittäjien työskentelyn alivakuuttaminen ja siitä johtuva yrittäjän sosiaaliturvan alhainen taso tunnistettiin keskeisimmäksi ongelmaksi yrittäjien työeläkevakuuttamisessa. 

– On hyvä, että yrittäjien eläkejärjestelmän kehittämistä pohditaan. Yrittäjän luottamuksen parantamisen pitää olla muutosten tavoite. Tämä ei raportissa näy, työmarkkinajohtaja Janne Makkula Suomen Yrittäjistä sanoo. 

Raportissa valittu linja kaventaisi yrittäjien vapautta oman turvansa järjestämiseen.

Suomen Yrittäjät edustaa lähes 60 prosenttia noin 204 000 YEL-vakuutetusta henkilöstä. 

Yrittäjä miettii mikä kannattaa

Graafinen suunnittelija Nuppu Vehmasaho, 40, on työskennellyt osakeyhtiönsä kautta yrittäjänä 15 vuotta. Hän työllistää itsensä lisäksi ajoittain alihankkijoita.  

YEL-kysymykset ovat pohdituttaneet Vehmasahoa. Hän on miettinyt ja laskenut muun muassa sitä, kannattaako maksaa korkeaa YEL-maksua vai laittaa sama summa säästöön 30 000 euron vuositulojen mukaan. Hän miettii myös, miltä sosiaaliturvajärjestelmä näyttää, kun hän on eläkeiässä.

Vehmasaho kysyi Suomen Yrittäjien asiantuntijoilta kaksitoista kysymystä YEL:iin liittyen. Kysymyksiin vastaa Harri Hellstén.

1. Muuttuuko YEL jotenkin suoraan YEL-työryhmän raportin myötä?

– YEL-työryhmän raportissa esitetään jatkovalmisteltavia muutoksia YEL-järjestelmään. Välissä on kuitenkin vaalit ja mahdollisen uudistuksen tekeminen jää seuraavalle hallituksella.

2. Miten YEL vaikuttaa sosiaaliturvaan? Ja mihin sosiaalivakuutusetuuksiin?

– YEL-työtulo on kaiken yrittäjän lakisääteisen sosiaaliturvan pohjalla määrittäen sekä vakuutusmaksut ja etuudet. Se vaikuttaa vanhuuseläkkeen lisäksi sairausajan ja vanhempain etuuksiin sekä työttömyysturvaan.

3. Jos maksan minimiä, ja joudun kolmen kuukauden sairauslomalle, mitä silloin konkreettisesti saan käteen? Mitä saan käteen, jos maksan 20 000 euron vuositulon mukaan. Mitä saan, jos maksan 40 000 euron vuositulon mukaan?

– Minimillä nettona enintään 1567 euroa. 20 000 euron vuositulolla nettona enintään 2674 euroa ja 40 000 euron vuositulolla kolmen kuukauden nettona enintään 4430 euroa.

4. Moni yrittäjä maksaa minimiä, ja sijoittaa rahaa muilla tavoin eläkepäiviä varten. Miksi yrittäjä ei saa ihan itse päättää, miten eläkettänsä kerää?

– Hyvä kysymys. Ehkä pitäisikin saada. Silloin tosin olisi vaikea perustella, että miksi yrittäjällä pitäisi olla oikeus perusturvaan, jota vakuutusmaksuin katettavat etuudet pienentävät.

5. Usein kuulee, että YELiä kertyy vähemmän kuin työeläkettä tai esimerkiksi Myeliä eli maatalousyrittäjien eläkettä. Kertyvätkö ne eri tavalla eli onko tämä vain legendaa?

– Samasta vuosityötulosta kertyy aivan saman verran eläkettä.

6. Saanko ihan itse päättää, minkä vuositulon mukaan itselleni YELiä maksan eli miten se määräytyy rautalangasta väännettynä?

– Työtulon tulee vastata yrittäjän työpanoksen arvoa. Yrittäjä on itse ainoa, joka työpanoksensa tietää, joten tältä osin yrittäjällä on merkittävästi vaikutusvaltaa siihen, mille tasolle työtulo määräytyy.

7. Miksi Suomen Yrittäjät on ehdottanut YEL-alarajan nostamista?

– SY on ehdottanut alarajan nostamista, jotta yrittäjä saisi vakuutusmaksuilleen vastinetta. Alarajan nostaminen lisäisi edelleen vakuuttamisvelvollisuuden piirissä olevien yrittäjien kustannuksia, mutta myös parantaisi heidän sosiaalivakuutusetuuksiaan. Nyt matalilla tasoilla vakuuttaneet lähinnä rahoittavat kaikkien muiden yrittäjien sosiaaliturvaa.

8. Jos sinä olisit yrittäjä, miten maksaisit YELiä ja miksi siten?

– Siten kuin laki edellyttää, jotta saisin riittävän turvan.

9. Uskotko, että nämä meidän nykyiset eläkejärjestelmät ovat 30 vuoden päästä pystyssä?

– Uskon.

10. Miksi eläkkeet ylipäätään pitää olla erilaiset, kun iso osa ihmisiä vuorottelee palkkatyön ja yrittäjyyden välillä jo nyt ja tulevaisuudessa todennäköisetsi vieläkin enemmän?

– Yrittäjätyö poikkeaa monella tapaa työsuhteisesta työstä, eikä vähiten tulonmuodostuksen osalta. Niiden osuus, jotka tekevät kombityötä, on edelleen suhteellisen pieni.

11. Vältynkö tältä, jos siirryn tekemään töitä kevytyrittäjäpalvelun kautta?

– YEL-vakuutus koskee kaikkea yrittäjätyötä, joten laskutuspalvelun kautta työllistyttäessä merkitystä on sillä, onko kyseessä työsopimuslaissa tarkoitettu työsuhde. Jos ei ole, ja toimintaan liittyy ansiotarkoitus, on kyse yrittäjätoiminnasta, joka tulee vakuuttaa yrittäjän eläkelain säännösten mukaan.

12. Onko YEL-työryhmä raportti sinun mielestäsi hyvä? Mikä on hyvää ja mikä huonoa?

– Työryhmän raportti ei huomioi yrittäjien näkemyksiä. Jos uudistustyötä ensi hallituskaudella tehdään, tulisi siinä nämä ottaa paremmin huomioon.

 

Suomen Yrittäjien eriävä mielipide YEL:n uudistamista pohtineen työryhmän raporttiin

 

Toimitus

toimitus (at) yrittajat.fi