Etsi

Vaalit

“On tärkeää, että tulevat mepit ymmärtävät yrittäjyyden merkityksen” – Suomen Yrittäjien Eurovaaliohjelma julki

Joidenkin arvioiden mukaan suomalaisiin yrityksiin kohdistuvasta päätöksenteosta jopa 70 prosenttia tulee EU-tasolta. Siksi kevään toiset vaalit ovat yrittäjille tärkeät.

Kotimaan eduskuntavaaleista on selvitty ja uudet kansanedustajat ovat saaneet valtakirjansa uudelle kaudelle. Nyt täytyisi jaksaa kiinnostua Europarlamenttivaaleista, erityisesti jos on yrittäjä.

– Joidenkin arvioiden mukaan suomalaisiin yrityksiin kohdistuvasta päätöksenteosta jopa 70 prosenttia tulee EU-tasolta. On tärkeää, että tulevat mepit ymmärtävät yrittäjyyden merkityksen ja että vahva EU on yrittäjän tuki, Suomen Yrittäjien ekonomisti Petri Malinen sanoo.

EU avaa yrityksille 500 miljoonan kuluttajan sisämarkkinat, myös suomalaisille yrityksille. Suomen Yrittäjät on koonnut oman Eurovaaliohjelman, jossa todetaan, että EU:n neljä vapautta eli ihmisten, tavaroiden, palveluiden ja pääoman vapaa liikkuvuus ovat lisänneet kansalaisten hyvinvointia sekä eurooppalaisten yritysten ja koko EU:n kilpailukykyä suhteessa globaaleihin markkinoihin.

Suomalaisten yritysten viennistä 60 prosenttia suuntautuu muihin EU-maihin ja tuonnista 73 prosenttia tulee EU-alueen sisältä. Yhdenmukaiset EU-säännöt tarjoavat yhtenäisen yrittäjyyden toimintaympäristön ja kilpailuedellytykset ovat tasapuoliset. EU-alueet 24 miljoonasta yrityksestä 99,7 prosenttia on pieniä ja keskisuuria.

Ilmastoteema on vahva

EU:ssa on lyöty lukkoon linjaukset siitä, miten päästöjä suitsitaan vuoteen 2030 mennessä. Mukana on muun muassa kunnianhimoisia tavoitteita liikenteen ja kiertotalouden osalta. Seuraavalla vaalikaudella näitä päätöksiä viedään käytäntöön kansallisesti, ja EU:ssa tehdään linjauksia koskien vuoden 2050 tavoitteita.

– Tiedossa on lisää sääntelyä, mutta järkevällä tavalla toteutettuna ilmastotoimiin kannattaa ehdottomasti satsata. EU on tärkeä paikka olla vaikuttamassa isossa mittakaavassa, Suomen Yrittäjien ekonomisti Sampo Seppänen toteaa.

Malisen mukaan tutkimukseen, innovaatioon ja kehitysrahoitukseen on luvassa paljon satsauksia, mikä on hyvä asia pk-yrittäjän näkökulmasta. EU-varat tukevat kasvua, tuotekehitystä, innovaatiotoimintaa ja kilpailukykyä erilaisten ohjelmien kautta.

Myös kestävän kasvun rahoitus jatkuu, mikä tarkoittaa investointeja kestävästi tuotettujen palveluiden ja tuotteiden kohteisiin.

– Näin ei tarvitse verovaroilla kustantaa koko ilmastonmuutokseen varautumista, vaan saataisiin sijoittajia mukaan, Malinen sanoo.

– EU-vetoisesti ilmastopolitiikan kustannustehokkuus on yleisesti parempi kuin että jokainen valtio tekisi omaa erillistä linjaa, jolloin yrityksille kohdistuvat kustannukset ovat suomalaisyrityksille vähäisempiä, Seppänen jatkaa.

Yrittäjät ovat tärkeitä Euroopalle

Suomen Yrittäjät toteaa tänään tiedotteessaan, että sen lisäksi, että Eurooppa on tärkeä yrittäjille, yrittäjät ovat tärkeitä Euroopalle. Kolme neljästä työpaikasta syntyy pk-yrityksiin, jotka ovat näin ollen eurooppalaisen työllisyyden ja työntekijöiden paras turva.

Tiedotteessa toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen huomauttaa, että Eurooppa on myös arvoyhteisö, joka puolustaa demokratiaa, ihmisoikeuksia ja markkinataloutta.

Suomen Yrittäjien päätavoitteet Eurooppa -vaaliohjelmansa on tiivistettävissä kuuteen kohtaan:

1. Pk-yritysten kasvun mahdollisuuksia on parannettava vahvistamalla sisämarkkinasääntöjä. Se avaa ovia myös laajempaan kansainvälistymiseen. Myös digitalisoitumista tulee edistää.

2. Yritykset ovat keskeisiä toimijoita ilmastonmuutoksen torjunnassa, ja siihen on EU:ssa panostettava enemmän. Päästövähennykset pitää toteuttaa kustannustehokkaasti.

3. Työllistämisen helpottaminen on tärkeä EU-sääntelyn tavoite. Työmarkkinoille ei tarvita lisää jäykkyyksiä, vaan yrityskohtaista työehtojen määrittelyä on edistettävä.

4. EU:n rahoitussääntelyssä on kiinnitettävä aktiivisesti huomiota siihen, miten sääntely vaikuttaa asiakkaisiin. Talous- ja rahaliiton perusrakenteet on uudistettava.

5. Yhteisten varojen käytön tulee tukea Euroopan tulevaisuuden kannalta keskeisiä elementtejä kuten talouskasvua, työllisyyttä ja pk-yritysten kilpailukyvyn kehitystä.

6. EU-lainsäädännön pitää perustua aina huolelliseen vaikutusten arviointiin, jotta sääntelyllä vastataan yrittäjien ja kansalaisten todellisiin tarpeisiin ja yrittäjyyteen kannustetaan.

 

Elina Hakola

elina.hakola (at) yrittajat.fi