Etsi

Emergency banner

Puheenaihe

Nuoret ostavat kotimaista – yritysten kannattaa kertoa vastuullisuudestaan

Suomalaiset nuoret haluavat ostaa kotimaisia ja vastuullisesti tuotettuja tuotteita. Tutkimuspäällikkö neuvoo yrityksiä kertomaan yhä enemmän vastuullisuudesta.

– Suomalaisten yritysten kannattaa jatkossa kertoa enemmän vastuullisuudestaan. Aikuistuvat nuoret tekevät tulevaisuudessa ostopäätöksensä yhä vahvemmin perustuen vastuullisuuteen ja ympäristöfaktoihin, Suomalaisen Työn Liiton tutkimuspäällikkö Jokke Eljala korostaa.

Tuore Suomalaisen Työn Liiton teettämä tutkimus paljastaa, että kolme neljästä 15–24-vuotiaasta nuoresta kertoo suosivansa vastuullisesti tuotettuja tuotteita ja palveluita aina kun mahdollista. Suomalaisten kuluttamiseen liittyviä arvoja ja asenteita selvitettiin osana Onhan siinä Avainlippu -kampanjaa.

– Hinnan ja laadun lisäksi vastuullisuus ja kotimaisuus ovat nuorille tärkeitä seikkoja. Nämä korostuvat nuorilla naisilla enemmän kuin miehillä, Eljala kertoo.

Neljä viidestä suomalaisesta suosii kotimaisia tuotteita ja palveluntarjoajia ostopäätöksissään aina kun mahdollista. Lähes kaikki suomalaiset (99 prosenttia) tuntevat Avainlippu-merkin.

– 67 prosenttia alle 25-vuotiaista nuorista on valmis maksamaan kotimaisesta tuotteesta korkeamman hinnan. Avainlippu vaikuttaa ostopäätökseen peräti 68 prosentilla nuorista, Suomalaisen Työn Liiton markkinointipäällikkö Reetta Mentu kertoo.

Nuoret liittävät Avainlippu-tuotteisiin ja -palveluihin vastuullisuuden, rehellisyyden, paikallisuuden ja eettisyyden. Tutkimukseen osallistuneet aikuiset arvioivat, että verojen maksaminen Suomeen tulee tulevaisuudessa entistä vaikuttavammaksi tekijäksi.

Nuoret ja erityisesti 15–17-vuotiaat uskovat varsinkin ympäristöön liittyvien tekijöiden olevan suuremmassa roolissa jatkossa. Nuoret naiset arvioivat ympäristöystävällisten tuotantotekijöiden kasvattavan vaikutustaan ostopäätöksiin huomattavasti useammin kuin nuoret miehet.

(juttu jatkuu kuvan alla)

Nautinto ja brändit saavat nuoret ostamaan

Tutkimus todentaa myös sen, että 15–24-vuotiaiden nuorten ostopäätöksiin vaikuttavat aikuisia enemmän tuotteen ostamisesta syntynyt nautinto sekä tuotteen tai tuotemerkin välittämä mielikuva heistä. 15–24-vuotiaista 72 prosenttia nimeää nautinnon ostopäätökseen vaikuttavaksi tekijäksi.

Nautinto ostopäätökseen vaikuttavana tekijänä laskee iän myötä. Yli 25-vuotiailla vastaava luku on yli puolet pienempi eli 33 prosenttia.

Tuotteen tai tuotemerkin välittämällä brändimielikuvalla on melko tai erittäin paljon merkitystä yli puolelle 15–24-vuotiaista nuorista, kun 25–79-vuotiaista vastaavasti on vain neljännekselle.

– Nuoret erottuvat aikuisista erityisesti sen suhteen, kuinka paljon tuotteen ostamisesta syntynyt nautinto vaikuttaa ostopäätökseen. Aikuiset korostavat enemmän järkisyitä, Mentu huomauttaa.

Nuoret myös brändäävät itseään vahvasti käyttämiensä merkkien avulla. Brändin merkitys tuotteen tai palvelun ostopäätökseen on suuri riippumatta missä päin Suomea nuori asuu.

Tiedot käyvät ilmi Suomalaisen Työn Liiton teettämästä Nuoret, työ ja kuluttaminen -tutkimuksesta. Tutkimuksen toteutti Taloustutkimus Oy. Vastaajia maaliskuussa 2019 toteutetussa tutkimuksessa oli 2149 henkilöä, joista 925 oli 15–24-vuotiaita.

Avainlippu voidaan myöntää Suomessa valmistetuille tuotteille ja suomalaisomisteisen yrityksen täällä tuottamalle palvelulle. Avainlippua kantaa yhteensä yli 4350 tuotetta tai palvelua. Merkin myöntää Suomalaisen Työn Liitto.

toimitus (at) yrittäjät.fi

Kuvat: Getty Images, Suomalaisen Työn Liitto