Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Laki

Tavaramerkkilaki uudistui – monien yritysten tulee täsmentää luokitus

Uusi tavaramerkkilaki tuli voimaan toukokuun alussa. Monia yrityksiä koskee etenkin tavaramerkin luokitus.

Suomen Yrittäjien asiantuntija Albert Mäkelä kertoo uuden lain selkeyttävän sääntelyä ja mahdollistavan uudentyyppisten merkkien rekisteröinnin.

– Suomen tavaramerkkisääntely saadaan tälle vuosituhannelle, Mäkelä summaa uudistuksen merkitystä.

Yritysten kannalta huomattava muutos koskee tavaroiden ja palveluiden luokitusta ja sitä, mitä luettelo kattaa. Uudessa laissa määritellään, että tavaraluettelo kattaa vain sanamuodon mukaiset tavarat ja palvelut.

Vanhoissa rekisteröinneissä on tavarat ja palvelut voitu ilmoittaa hyvin epämääräisesti, sen ajan käytännön mukaisesti. Yritysten tulisi täsmentää luettelojaan vastaamaan todellista tilannetta.

– Tavaramerkin tuottama yksinoikeus kohdistuu vain niihin tavaroihin ja palveluihin, joita varten merkki on rekisteröity. Jatkossa yleisnimityksiä ei yleensä käytetä, Mäkelä korostaa.

Yrityksen tulee täsmentää luokitus viimeistään silloin, kun tavaramerkin rekisteröinti seuraavan kerran uudistetaan. Tämän jälkeen tavara- ja palveluluettelon katsotaan kattavan vain sen sanamuodon mukaiset tavarat ja palvelut.

Tavaramerkin rekisteröinti on voimassa kymmenen vuotta kerrallaan.

– Rekisteröinnin uudistamisen yhteydessä on hyvä tilaisuus varmistaa, että tavaramerkin suojan laajuus on asianmukainen ja kunnossa, Mäkelä toteaa.

Jos luokitusta ei täsmennä uuden lain mukaiseksi, tavaramerkin tuottama suoja voi muuttua. Tämä voi tarkoittaa sitä, ettei tavaramerkki suojaakaan enää niitä tavaroita tai palveluita, joita varten se on haettu.

– On hyvä, että luokituksen täsmentäminen kytkettiin rekisteröinnin uudistamiseen. Täsmentäminen voidaan siten tehdä samalla kuin uudistaminen, eikä se pääse helposti unohtumaan.

Kolmiulotteiset merkit mahdollisia

Jatkossa tavaramerkiksi käy myös sellainen tunnusmerkki, jota ei välttämättä voida esittää graafisesti paperilla. Siten uusi sääntely mahdollistaa esimerkiksi kolmiulotteiset tai liikettä sisältävät merkit.

Uuteen lakiin sisältyy myös hallinnollisten menettelyjen kehittäminen, joka helpottaa esimerkiksi käyttämättömien tavaramerkkien poistamista rekisteristä.

Yksinoikeus tavaramerkkiin voidaan saada rekisteröimällä merkki Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) tavaramerkkirekisteriin. Yksinoikeus voidaan saada myös vakiinnuttamalla. Vakiintuminen on kuitenkin vaikea näyttää toteen, joten rekisteröiminen on aina suositeltavaa.

Mikä on tavaramerkki?

 • Tunnusmerkki, joka erottaa yrityksen tarjoamat tuotteet ja palvelut muiden yritysten vastaavista.
 • Voi olla sana tai kuvio, iskulause tai näiden yhdistelmä. Se voi olla myös esimerkiksi äänimerkki tai tavaran tai sen päällyksen muoto.
 • Antaa haltijalleen yksinoikeuden käyttää samaa tai sekoitettavissa olevaa merkkiä samankaltaisten tavaroiden tai palveluiden myynnissä ja markkinoinnissa.
 • Rekisteröidään yhteen tai useampaan tavara- tai palveluluokkaan. Yksinoikeus koskee vain niitä tavaroita ja palveluita, joita varten merkki on rekisteröity.
 • Rekisteröintiä haetaan Patentti- ja rekisterihallituksesta. Rekisteröinti on voimassa 10 vuotta kerrallaan.

Mitä luokituksen täsmentäminen tarkoittaa?

 • Jatkossa tavaramerkki suojaa vain niitä tavaroita ja palveluita, jotka on tavaramerkkirekisterissä yksilöity selvästi ja täsmällisesti.
 • Täsmennysilmoituksella ilmoitetaan ne konkreettiset tiettyyn luokkaan kuuluvat tavarat ja palvelut, jolle suojaa halutaan.
 • Täsmentämistarve riippuu siitä, mille tavaroille ja palveluille merkkiä tosiasiassa käytetään ja siitä, sisältyvätkö tavarat ja palvelut sen luokkaotsikon kirjaimelliseen merkitykseen, jonka rekisteröinti kattaa.
 • Jos rekisteröintiä on haettu 1.1.2014 jälkeen, täsmentämiseen ei pitäisi olla tarvetta.

Täsmentämisen tarve on selvitettävä:

 • Jos tavaramerkki on rekisteröity vain luokkanumerolla eli mainittu vain luokan numero ilman sanallisia selityksiä. Tällainen rekisteröinti oli mahdollinen ennen 1.4.1996.
 • Jos tavaramerkin rekisteröintiin on otettu tavara- tai palveluluokan otsikko kokonaisuudessaan. Tällainen rekisteröinti oli mahdollinen ennen 1.10.2012.
 • Jos tavaramerkin rekisteröintiin on otettu luokkaotsikon lisäksi mainita ”kaikki muut tavarat/palvelut, jotka sisältyvät tähän luokkaan Nizzan luokituksen aakkosellisessa luettelossa”. Tällainen rekisteröinti oli mahdollinen 1.10.2012–31.12.2013.

Lue Albert Mäkelän blogikirjoitus aiheesta.

Tarkemmin uudesta tavaramerkkilaista täällä.

Tiina Rantakoski

tiina.rantakoski (at) yrittajat.fi

Kuva: Getty Images