Etsi

Puheenaihe

Kysely: Ilmastonmuutos on yrityksille puheenaihe, uhka ja mahdollisuus

Tuoreen kyselyn mukaan ilmastonmuutos on noussut vahvasti suomalaisten yritysten puheenaiheeksi. Vastaajat näkivät ilmastonmuutoksen uhkana, joka vaatii konkreettisia toimia. Yhä useammin ilmastonmuutos nähdään kuitenkin myös mahdollisuutena liiketoiminnalle.

Markkinoinnin palveluyhtiö Avidlyn toteutti kyselyn, jossa tiedusteltiin suomalaisten yritysten suhtautumista ilmastonmuutokseen sekä näiden konkreettisia tekoja hiilidioksidipäästöjensä vähentämiseksi.

Kyselyyn haettiin vastauksia suoralla yritysotoksella sekä sosiaalisesta mediasta. Kyselyyn saatiin 162 vastausta. Pieniä alle 20 työntekijän yrityksiä vastaajista oli 36 prosenttia, 20–50 työntekijän yrityksiä 10 prosenttia ja 50–100 hengen yrityksiä 14 prosenttia vastaajista.

Puolet yritysten edustajista vastasi, että yrityksessä keskustellaan ilmastonmuutoksesta paljon tai jonkin verran. Yli kolmannes (35 %) vastaajista näkee ilmastonmuutoksen suurena uhkana, johon vaaditaan toimenpiteitä myös yrityksiltä.

Lähes neljännes (23 %) näkee ilmastonmuutokseen liittyen liiketoiminnallisia mahdollisuuksia. Joka kymmenennen mielestä suurin vaikutus yritykselle on ilmastonmuutoksen aiheuttama kustannusten nousu.

– Yrityksissäkin on havahduttu ilmastokysymysten vakavuuteen. Julkinen keskustelu on pyörinyt paljon yksittäisten kansalaisten elintapojen ja poliittisen päätöksenteon ympärillä. Halusimme havahduttaa huomaamaan myös liike-elämän oman roolin ilmastonmuutoksen hillitsemisessä, sanoo Avidlyn toimitusjohtaja Jyrki Vaittinen.

Yritykset ovat jo ottaneet käyttöön hyvin monenlaisia toimenpiteitä ilmastonäkökulmaan liittyen. Jopa 41 prosentilla vastaajista ilmastonmuutoksen hillintä näkyy arvoissa ja strategiassa. Yli kolmannes kertoo, että kiinteistöissä on ryhdytty toimiin, kuten vaikkapa energiansäästöön. Kolmanneksi eniten on kiinnitetty huomiota liikematkustamiseen.

Viidesosa ei ole reagoinut

Kyselyn mukaan jo lähes kolmannes (29 %) yrityksistä on selvittänyt hiilijalanjälkensä. Toisaalta viidesosa (19 %) ei ollut reagoinut ilmastonmuutokseen vielä millään tavalla.

– Ongelman tiedostaminen on ensimmäinen askel. Mekin selvitimme hiilijalanjälkemme ensimmäistä kertaa vasta tänä keväänä. Oli valaisevaa huomata, että kansainvälisellä asiantuntijayrityksellä suurin osa päästöistä syntyy liikkumisesta paikasta toiseen. Toimenpiteetkin kannattaa suunnata sinne, missä niillä on eniten vaikutusta, sanoo Vaittinen.

Ajanpuute näyttää olevan suurin este ilmastotoimenpiteille. Näin vastasi 27 prosenttia vastaajista. Yli viidennes (22 %) piti toimenpiteiden hintaa liian kalliina. Tiedonpuutteeseen vetosi vain 15 % vastaajista.

Kun puhuttiin päästöjen mitätöinnistä tai hyvittämisestä, epäselvyyksiä tuntuu olevan runsaasti. Kyselyn mukaan vain 15 prosenttia yrityksistä on mitätöinyt tai hyvittänyt toiminnastaan tulleita päästöjä.

Kyselyraportti löytyy täältä.

toimitus (at) yrittajat.fi

Kuva: Getty Images