Etsi

Tuleeko Suomeen yritysvastuulaki? Sellainen on Euroopan maista vain Ranskassa ja Sveitsissä

Hallitusneuvotteluissa on keskusteltu yritysvastuulain säätämisestä Suomeen. Mikä laki se on ja mitä se tarkoittaisi pk-yrittäjille?

Yritysvastuulaeilla tarkoitetaan lakeja, joiden avulla yritysten ekologista ja sosiaalista vastuullisuutta säädellään. Tarkoituksena on ehkäistä ja sanktioida esimerkiksi ympäristöhaittoja ja ihmisoikeusloukkauksia.

Suomessa ja muualla Euroopassa suuryritykset ovat jo nyt velvollisia raportoimaan toiminnastaan EU-direktiivin edellyttämällä tavalla.

Euroopan maista vain Ranskassa ja Sveitsissä on erillistä, omaa yritysvastuusääntelyä.

– Suomen lainsäädäntö täyttää EU-direktiivin vaatimukset, sillä raportointivelvollisuudet on implementoitu kirjanpitolakiin, sanoo Suomen Yrittäjien lainsäädäntöasioiden päällikkö Tiina Toivonen.

Raportointia ihmisoikeuksista

Nykyinen yritysvastuun raportointivelvollisuus koskee muun muassa ihmisoikeuksien kunnioittamista ja korruption sekä lahjonnan torjuntaan liittyviä toimintaperiaatteita ja niiden noudattamisen tuloksia.

– Yritykset painottavat myös muutenkin vapaaehtoisesti yhteiskuntavastuuta toiminnassaan, mikä on todella tärkeä ja hyvä asia, Tiina Toivonen painottaa.

Yritysvastuujärjestö Finnwatch on koordinoinut kampanjaa, joka on vedonnut ihmisoikeuksia koskevan yritysvastuulain saamiseksi Suomeen. Viime syksynä alkanut #ykkösketjuun-kampanja keräsi 10483 allekirjoitusta.

Mukana kampanjassa on tunnettuja yrityksiä kuten Fazer, Finlayson, Coca Cola Suomi ja Kotipizza. Järjestöistä mukana ovat muun muassa SAK, JHL, Amnesty ja Unicef.

Kampanjavetoomus luovutettiin Antti Rinteelle 6. toukokuuta. Hallitusneuvotteluissa on nyt sorvattu yritysvastuulain tuloa Suomeen.

Rajana nyt 500 työntekijää

Suomessa raportointivelvoitteen piiriin kuuluu nykyään arviolta sata yhtiötä. Raportointivelvollisia ovat kaikki yleisen edun kannalta merkittävät yhteisöt, joilla on yli 500 työntekijää ja joiden liikevaihto on yli 40 miljoonaa euroa tai tase yli 20 miljoonaa euroa. Velvoite koskee myös suuria luottolaitoksia ja vakuutusyhtiöitä.

Vaikka Ranskassa ja Sveitsissä on omia tiukempia yritysvastuulakeja, niissäkin laki koskee suuria, vähintään 500 työntekijää työllistäviä yrityksiä. Laki velvoittaa raportoimaan toiminnan ympäristöllisistä, sosiaalisista ja yhteiskunnallisista vaikutuksista.

Sääntelyä tehtävä kansainvälisesti

Suomen Yrittäjien kanta on, että jos yritysvastuuta halutaan säännellä, se tulee tehdä kansainvälisellä tasolla. Yritysvastuu on tärkeä asia, mutta on myös muistettava, että jos Suomeen tulisi oma yritysvastuulaki, jossa tehdään kansallisesti kireämpää sääntelyä kuin EU edellyttää, se heikentää suomalaisyritysten kilpailukykyä.

– Suomalaiset yritykset ovat osa globaaleja markkinoita sekä EU:n sisämarkkinoita. Vain suomalaisia yrityksiä koskeva, hallinnollista taakkaa ja yrityksille kustannuksia luova sääntely vähentäisi yritystemme toimintakykyä, eikä edistäisi yritysten kykyä työllistää, toteaa lainsäädäntöasioiden päällikkö Tiina Toivonen.

Mikäli suurten yritysten raportointivelvollisuuksia lisätään, velvoitteet tulevat käytännössä myös pienten noudatettaviksi alihankintasuhteiden vuoksi.

Jari Lammassaari

jari.lammassaari(at)yrittajat.fi