Etsi

Emergency banner

Työmarkkinat

Yrittäjät haluavat lisää paikallista sopimista: Timon yrityksessä lähdetään kotiin, jos töitä ei ole – "Siellä on sovittava, missä työ tehdään"

Valtaosa yrittäjägallupiin vastanneista haluaa lisää mahdollisuuksia paikalliseen sopimiseen. Eniten vapauksia kaivataan työajoista päättämiseen.

Tuoreen yrittäjägallupin tulosten perusteella 84 prosenttia yrittäjistä on sitä mieltä, että työpaikoilla pitäisi saada sopia asioista mieluummin yhdessä kuin työehtosopimuksen mukaan. Eri mieltä oli vain kahdeksan prosenttia vastaajista.

– Yrittäjien viesti on selkeä: paikallista sopimista pitää lisätä sekä työehtospimus- että lakimuutoksin. Se on tärkeää työpaikkojen ja yritysten kilpailukyvyn takia, Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen sanoo.

Gallupiin vastanneista 58 prosenttia oli sitä mieltä, että työehtosopimus ei anna tarpeeksi mahdollisuuksia sopia paikallisesti. Tyytyväisiä paikallisen sopimisen mahdollisuuksiin oli 26 prosenttia vastaajista.

– Näen asian juurikin näin. Missä sitä paremmin voi sopia kun siellä, missä työtä tehdään. Oma näkemykseni on vahvasti se, että työehtosopimukselle pitää antaa hyvin väljät raamit. Parasta olisi jos tes alkaisi sanoilla ”jos ei paikallisesti toisin sovita”, Vesinummela Oy:n yrittäjä ja toimitusjohtaja Timo Nummela sanoo.

Työaikapankista hyviä kokemuksia

Nummelan mukaan keskitetysti on hyvä sopia keskimääräisestä työajasta ja peruspalkasta, mutta muuten raamit voisivat olla selvästi nykyistä väljemmät.

– Näkemykseni on, että tänä päivänä työajoista pitäisi voida keskustella vapaasti kun muutenkin olemme menossa 24/7-yhteiskuntaan.

Nummelan oma yritys kuuluu Urakoitsijaliittoon.

– Meillä ei ole ollut koskaan ongelmia työaikojen sopimisesta. Rakennusala on kuitenkin edelleen varsin jäykkäniskainen. Ajatellaan, että töissä pitää olla seitsemästä neljään. Meillä työajat menevät projektiluontoisesti.

Vesinummelassa on sovellettu menestyksekkäästi työaikapankkia.

– Rakennustyömaalle on toki mentävä yleensä yhtä jalkaa, mutta huoltopuolella tehdään pidempää päivää silloin kun on tarve ja ollaan vapaalla silloin, kun on hiljaisempaa. Se on toiminut tosi hyvin. Moni lähtee mielellään kotiin, jos ei ole hommaa. Näin asiakasta ei myöskään tarvitse laskuttaa prosenttitunneista, jos töitä on vielä tekemättä ja kello on puoli neljä. Moni asiakas myös toivoo, että töitä voisi tehdä myös iltaisin, kun ihmiset ovat kotona, Nummela kertoo.

Jatkossa Nummela toivoo, että myös järjestäytymättömiä yrityksiä kuunneltaisiin työehtosopimuksista päätettäessä.

– Jos pöydässä istuu kaksi osapuolta, ne eivät voi sopia kolmannen puolesta.

Työajat suurin ongelma

Paikallista sopimista toivotaan usein etenkin työajoista päättämiseen. Työehtosopimusta noudattavista vastaajista puolet on sitä mieltä, että työehtosopimus ei anna riittäviä mahdollisuuksia työaikajoustoihin. Tästä joukosta 35 prosenttia oli tyytyväinen työehtosopimuksen mahdollistamiin työaikajoustoihin. Vastaajista 15 prosenttia ei ottanut asiaan kantaa.

– Työpaikkasopimisen tarpeet kohdistuvat usein nimenomaan työaikoihin. Kyse on siitä, että yhdessä haetaan yritykselle ja työntekijöille sopivat ratkaisut. Näin tuottavuus ja työhyvinvointi paranevat, Suomen Yrittäjien työmarkkinajohtaja Janne Makkula selvittää. 

Työehtosopimuksia noudattavilta vastaajilta kysyttiin, kuinka tyytyväisiä he ovat oman alansa työehtosopimukseen. Erittäin tyytyväisiä oli kaksi prosenttia ja tyytyväisiäkin vain 26 prosenttia eli alle kolmannes. Tyytymättömiä työehtosopimukseen oli 17 prosenttia ja erittäin tyytymättömiä viisi prosenttia vastaajista. Valtaosa eli 42 prosenttia suhtautui oman alan työehtosopimukseen neutraalisti ja yhdeksän prosenttia ei osannut sanoa. 

"Yhden koon kenkä ei sovi kaikille"

Liitot alkavat kesän jälkeen neuvotella uusista työehtosopimuksista. Mikael Pentikäisen mukaan on tärkeää selvittää koko yrittäjäkentän mielipiteitä työehtosopimuksista.

– Sopimukset koskevat laajalti yleissitovuuden vuoksi myös järjestäytymättömiä yrityksiä. Niiltä ei kuitenkaan yleensä kysytä, mitä nämä ajattelevat sopimuksista. Lisäksi järjestäytyneistäkin yrityksistä vain pieni osa on tosiasiassa pöydissä, joissa tessien sisällöistä linjataan.

Yrittäjägallupin tuloksista voi Pentikäisen mukaan vetää sen johtopäätöksen, ettei nykyinen järjestelmä toimi.

– Vähän yrityskohtaista liikkumatilaa antava työehtosopimus istuu huonosti maailmaan, jossa jokaisella yrityksellä on ainutlaatuinen kilpailutilanne. Sen vuoksi nykyinen järjestelmä pitää uudistaa perin pohjin. Pitää luoda järjestelmä, jossa on lakisääteinen toisin sopimisen oikeus, joka tarkoittaa, että yrityksissä voidaan tarvittaessa sopia toisin kuin työehtosopimukseen on kirjattu, hän jatkaa.

Näin kysyttiin

Suomen Yrittäjien Kantar TNS -tutkimusyhtiöllä teettämään Yrittäjägallupiin vastasi 1078 yrittäjää, Suomen Yrittäjien jäsenien lisäksi Gallup Forum -yrittäjäpanelisteja sekä LeadDesk-yritystietokannasta poimittuja yrittäjiä.   

Yhdistetty, eri lähteistä kerätty aineisto vastaa henkilöluokan ja toimialan perusteella varsin hyvin perusjoukkoaan ja näin tulokset voi yleistää edustamaan suomalaisia pk-yrityksiä.

Tiedot kerättiin toukokuun 2019 ensimmäisellä ja toisella viikolla. Tulosten luottamusväli on kokonaistuloksen osalta +- 3,1 prosenttiyksikköä.

Kuva: Getty Images / Vesinummela Oy

Pauli Reinikainen

pauli.reinikainen (at) yrittajat.fi