Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Talous

Suomalaisten kesälomabudjetti pieneni 1 200 euroon – kotimaan matkailua suunnitelmissa enemmän

Kyselyn mukaan suomalaiset suunnittelevat käyttävänsä kesälomaan tänä vuonna keskimäärin noin 1 200 euroa kotitaloutta kohden. Tämä on vähemmän kuin aiempina vuosina.

Suomalaisten kesälomabudjetti jatkoi laskuaan verrattuna aiempiin vuosiin, sillä viime vuonna budjetti kesälomalle oli noin 1 300 euroa ja vuonna 2017 puolestaan noin 1 400 euroa.

Tämän vuoden noin 1 200 euron budjetti on laskenut huippuvuosista melko kauas, sillä vuosina 2006 ja 2009 kotitalouksien kesälomabudjetti oli keskimäärin noin 1 600 euroa.

– Epävarmojen uutisten lisääntyessä ja talouskasvun hidastuessa kuluttajat ovat siirtyneet hieman varovaiselle kannalle, ja samalla kotitalouksien säästämisaste on kääntynyt nousuun. Kotitaloudet näyttävät kiristävän kukkaronnyörejään myös kesälomia suunnitellessa, kertoo Nordean analyytikko Lotta Lähteenmäki.

Lähteenmäen mukaan viime kesän helteiset säät ovat mahdollisesti lisänneet kotitalouksien halukkuutta viettää lomiaan kotimaassa ja mökeillä, jolloin ulkomaanmatkojen suunnittelu on voinut jäädä vähemmälle.

Kyselytutkimuksen mukaan nuoremmat ikäluokat budjetoivat kesälomiinsa vanhempia ikäluokkia enemmän, ja myös lapsiperheet erottuvat suuremmalla budjetilla. Kyselyssä korostuivat lisäksi alueelliset erot, sillä pääkaupunkiseudulla lomabudjetti on keskimääräisesti suurempi muuhun Suomeen verrattuna.

Kyselytutkimuksen Nordealle toteutti Kantar TNS internetpaneelina 31.5.-10.6.2019 välisenä aikana. Vastaukset on painotettu haastateltavan ikä, sukupuoli ja asuinpaikka huomioiden. Kyselyyn vastasi 1070 18–79-vuotiasta suomalaista.

toimitus (at) yrittajat.fi

Kuva: Pixhill