Etsi

Talous

Teollisuuden tuottajahinnat nousivat vajaan prosentin vuodessa

Tilastokeskuksen mukaan teollisuuden tuottajahinnat nousivat keskimäärin 0,9 prosenttia vuoden 2018 toukokuusta vuoden 2019 toukokuuhun.

Kotimaahan myytyjen teollisuustavaroiden tuottajahinnat nousivat 1,8 prosenttia, kun taas vientitavaroiden tuottajahinnat laskivat 0,2 prosenttia.

Teollisuuden tuottajahintojen nousuun vaikutti erityisesti sähkön, massan, paperin, kartongin ja pahvin kallistuminen edellisen vuoden toukokuusta. Hintojen nousua hillitsi etenkin raudan ja teräksen halpeneminen.

Vientihintaindeksi laski vuodessa 0,1 ja tuontihintaindeksi laski 0,7 prosenttia. Kotimarkkinoiden perushintaindeksi nousi 1,4 prosenttia. Verollinen kotimarkkinoiden perushintaindeksi nousi 1,5 prosenttia.

Vientihintoja laski erityisesti raudan ja teräksen sekä öljytuotteiden halpeneminen. Vientihintojen laskua hillitsi etenkin massan, paperin, kartongin ja pahvin kallistuminen edellisen vuoden toukokuusta. Tuontihintojen laskuun puolestaan vaikutti erityisesti jätteiden ja perusmetallien halpeneminen.

Huhtikuusta toukokuuhun teollisuuden tuottajahinnat nousivat 0,1 prosenttia. Tuottajahintoja nosti erityisesti öljytuotteiden hintojen nousu edelliseen kuukauteen verrattuna.

Maarakennusalan kustannukset nousivat

Tilastokeskuksen mukaan maarakennusalan kustannukset nousivat 4,1 prosenttia vuoden 2018 toukokuusta vuoden 2019 toukokuuhun. Kustannusten vuosimuutos vaihteli osaindekseittäin teknisten ja muiden järjestelmien 1,4 prosentista päällysteiden 10,5 prosenttiin.

Kokonaisindeksin nousuun vaikutti erityisesti bitumin, maa- ja kiviaineksen sekä polttoaineiden kallistuminen. Kustannusten nousua hillitsi välillisten palkkakustannusten aleneminen edellisen vuoden toukokuusta.

toimitus (at) yrittajat.fi

Kuva: Getty Images