Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Yrittäjyys

Tiesitkö? Näin yhtiömuodon valinta vaikuttaa nettotuloihisi – Katso hyödytkö enemmän osakeyhtiöstä vai toiminimestä

Yhtiömuodon vaihtaminen on noussut monen yrittäjän mietteisiin sen jälkeen, kun osakepääomavaatimus poistui. Mutta miten eri yhtiömuodot vaikuttavat yrittäjän nettotuloihin?

Yhtiömuodon muuttamista toiminimestä osakeyhtiöksi on syytä harkita, jos liiketoiminta on kannattavaa ja tuloveroa kertyy enemmän kuin alalla toimivalle palkansaajalle.

Verotuksellisista syistä osakeyhtiö voi kannattaa, sillä siitä voidaan nostaa varoja piemmillä veroseuraamuksilla palkkana, osinkoina ja luontoisetuina.

Liiketoiminnan kasvaessa kasvavat myös riskit. Henkilöyhtiössä (toiminimellä) yrittäjä vastaa yrityksen kaikista veloista koko omaisuudellaan. Monella alalla toiminimiyrittäjä voi kohdata myös uskottavuusongelmia.

Suomen Yrittäjien pääekonomisti Mika Kuismanen huomauttaa, että osakeyhtiöllä omien ja yrityksen rahat pysyvät varmemmin erillään.

– Yrityksen toiminnan lisääntyessä (joko lisää henkilökuntaa ja/tai liikevaihtoa) on järkevää siirtyä osakeyhtiömuotoiseen toimintaan. Tämä siksi, että yleensä myös yritystoimintaan liittyvät riskit kasvavat ja siksi on hyvä pitää omat ja yrityksen varat/velat erillään.

Kuismanen muistuttaa, että henkilöyhtiö on myös joustamaton muoto yritysjärjestelyjen suhteen, oli sitten kyseessä osakaspohjan laajentaminen tai yrityksen myynti.

– Osakeyhtiö on joustavampi myös sen suhteen, miten erilaisissa taloudellisissa tilanteissa voidaan nostaa osinkoa ja palkkaa. Myös luontaisetujen hyödyntäminen on joustavampaa ja laajempaa osakeyhtiömuotoisessa toiminnassa.

Jos yrityksellä on kansainvälistä liiketoimintaa, osakeyhtiömuotoinen toiminta voi kauppakumppaneiden osalta olla tutumpi ja luotettavampi vaihtoehto.

Kuismanen huomauttaa kuitenkin, että eri yhtiömuodoille on perusteensa ja siksi yhtiömuotoa on aina harkittava tapauskohtaisesti.

Näin teet muutoksen toiminimestä osakeyhtiöksi

Liikkeen- tai ammatinharjoittaja voi muuttaa elinkeinotoimintansa yritysmuodon osakeyhtiöksi yksin. Osakeyhtiössä hallitukseen tarvitaan ainoastaan yksi varajäsen. Yrittäjä merkitsee tällöin itselleen kaikki osakeyhtiön osakkeet. Huomioitavaa on, että kahden tai useamman liikkeen- tai ammatinharjoittajan elinkeinotoimintaa ei voi yhdistää osakeyhtiöksi.

Yhtiömuodon muutos ei saa muuttaa yrityksen liiketoimintaa. Toisin sanoen yritystoimintaa on jatkettava samanlaisena perustettavassa osakeyhtiössä. Yritystoimintaan liittyvä omaisuus ja velat siirtyvät perustettavalle osakeyhtiölle. Jatkuvuutta on noudatettava myös verotuksessa ja kirjanpidossa.

Yhtiömuotoa muutettaessa y-tunnus vaihtuu. Tämä on otettava huomioon esimerkiksi lomakkeiden ja sopimusten kohdalla. Jos yrittäjä haluaa muuttaa yrityksensä nimeä, täytyy vanha yritys ensin lopettaa.

Toiminnan muuttaminen osakeyhtiöksi katkaisee verovuoden. Jos toiminta siirtyy perustettavalle osakeyhtiölle, liikkeen- tai ammatinharjoittajan verovuosi päättyy siihen, kun osakeyhtiö merkitään kaupparekisteriin.

Näin yhtiömuoto vaikuttaa yrittäjän nettotuloihin

1. Ruokakulut työmatkalla (esim. 50 kokopäivärahaa)

Liikkeenharjoittaja, toiminimi: Nettotulovaikutus 0 €. Ei voi vähentää verotuksessa.

Henkilöyhtiö (Ay tai Ky) ja osakeyhtiö (Oy): Nettotulovaikutus noin 450 euroa / vuosi. Edellytyksenä palkan maksu yrittäjälle. Yritys voi maksaa yhden ruokailun yhtä kokopäivärahaa (matkan kesto yli 10 tuntia) kohden, eikä se vähennä päivärahan määrää. Jos ruokailuja on kaksi, päivärahaa maksetaan 50 %.

2. Kilometrikorvaus oman auton käytöstä, (esim. työajoa 10 000 km vuodessa)

Liikkeenharjoittaja, toiminimi: Nettotulovaikutus: n. 1500 euroa / vuosi. Vähennetään verotuksessa kilometrikorvausta vastaava määrä. 

Henkilöyhtiö (Ay tai Ky), osakeyhtiö (Oy): Nettotulovaikutus: 4500 euroa / vuosi. Maksetaan rahana. 

3. Päiväraha, kun yli 10 tunnin matkapäiviä vuodessa 50 kpl

Liikkeenharjoittaja, toiminimi: Nettotulovaikutus: n. 670 euroa / vuosi. Vähennetään verotuksessa päivärahan hintaa vastaava määrä.

Henkilöyhtiö (Ay tai Ky), osakeyhtiö (Oy): Nettotulovaikutus: 2000 euroa / vuosi. Maksetaan rahana. 

4. Luontoisedut 

Liikkeenharjoittaja, toiminimi: Luontoisetuja ei voida käyttää, koska palkkaa ei voida maksaa. Lounasedun nettotulovaikutus 0 €.

Henkilöyhtiö (Ay tai Ky), osakeyhtiö (Oy): Voidaan käyttää, jos yrittäjä nostaa palkkaa. Tyypillisiä luontoisetuja ovat asuntoetu, puhelinetu, lounasetu ja autoetu. Lounasetuna verotetaan 75 % lounaan hinnasta. Muiden luontoisetujen arvon verottaja määrittelee vuosittain.

5. Yrittäjän kotona olevien tilojen käyttö yrityksen toimintaan

Liikkeenharjoittaja, toiminimi: Nettotulovaikutus toimistokäytöstä noin 260 euroa / vuosi. Tiloja ei voi vuokrata, mutta todelliset käyttökulut voidaan vähentää.

Toimistotiloista tehdään yleensä työhuonekulun mukainen vähennys, joka on vain vähän perusvähennystä suurempi.

Henkilöyhtiö (Ay tai Ky), osakeyhtiö (Oy): Nettotulovaikutus toimistokäytöstä on noin 1500 euroa / vuosi. Voidaan vuokrata yritykselle käyvällä vuokralla, joka yleensä työhuonekuluvähennystä parempi vaihtoehto. Vuokratuotosta voidaan vähentää tilojen käyttökulut poistot mukaanlukien. 

6. Yrittäjän kotitoimiston kalusteiden ja tietokoneen käyttö yrityksen toimintaan

Liikkeenharjoittaja, toiminimi: Nettotulovaikutus: 0 €. Kalusteet sisältyvät työhuonevähennykseen, joten niistä ei saada vähennystä. Tietokone voidaan ostaa yrityksen lukuun.

Henkilöyhtiö (Ay tai Ky), osakeyhtiö (Oy): Nettotulovaikutus: toimistokalusteiden arvon verran, esim. 1500 €. Kalusteet ja tietokone voidaan hankkia yritykselle, jos toimisto on vuokrattu yritykselle. Käytön määrällä ei ole merkitystä. 

7. Henkilövakuutusmaksut

Liikkeenharjoittaja, toiminimi: Nettotulovaikutus: 0 euroa / vuosi. Ainoastaan tapaturmavakuutusmaksu voidaan vähentää yrittäjän ja yrittäjäpuolison osalta. Henki-, sairauskulu- yms. vakuutusmaksuja ei voida vähentää.

Henkilöyhtiö (Ay tai Ky), osakeyhtiö (Oy): Yleensä kohtuulliset henkilövakuutusmaksut voidaan vähentää yrityksen verotuksessa.

8. Verovapaat henkilökuntaedut (enintään 400 euroa / henkilö, yrityksen työntekijöilleen kustantamat liikunta- ja kulttuuripaikkamaksut)

Liikkeenharjoittaja, toiminimi: Ei voi itse käyttää, mutta työntekijät voivat.

Henkilöyhtiö (Ay tai Ky), osakeyhtiö (Oy): Yrittäjät voivat kustantaa itselleen, jos yrityksessä on muita työntekijöitä.

Lähde: Yritystulkki / Jadelcons Oy

Kuva: Getty Images

Pauli Reinikainen

pauli.reinikainen (at) yrittajat.fi