Etsi

Työmarkkinat

Yrittäjät: Näillä keinoilla 40 000 uutta työpaikkaa

Suomen Yrittäjät tarjoaa hallitukselle budjettiriiheen kuuden kohdan listan keinoista, joilla työllisyyttä voi parantaa.

Keinoja ovat 1) ansiosidonnaisen työttömyysturvan porrastaminen 2) paikallisen sopimisen kieltojen poistaminen 3) työlainsäädännön joustavoittaminen 4) työluvan myöntäminen automaattisesti Suomessa valmistuneille ulkomaalaisille opiskelijoille 5) oppisopimusten lisääminen ja 6) sosiaaliturvan uudistaminen.

Lue koko lista keinoista yksityiskohtineen täältä .

Hallitusohjelma perustuu siihen, että työllisyysaste nousee 75 prosenttiin.

– 75 prosentin työllisyys on erittäin kova tavoite, mutta se on saavutettava, jos hallitusohjelma halutaan toteuttaa, Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen sanoo.

Uudet työpaikat syntyvät nyt erityisesti keskisuuriin yrityksiin.

– Pienimmissä yrityksissä olisi paljon työpaikkapotentiaalia. Alle 10 työntekijän mikroyrityksiä on yli 90 prosenttia yrityksistä. Siksi kannattaa keskittyä keinoihin, jotka tehoaisivat erityisesti pienyrityksissä, Pentikäinen sanoo.

Suomen Yrittäjien arvion taustalla on analyysi yritysten todellisesta työllistämistarpeesta. Yrittäjät arvioi, että sen ohjelma toisi pitkällä aikavälillä noin 40 000 lisätyöpaikkaa. 

Suomen Yrittäjien kuuden keinon lista (tiivistys)

1. Ansiosidonnainen työttömyysturva porrastettava ja lyhennettävä

Lisäksi ansiosidonnainen työttömyyspäiväraha muutetaan mahdolliseksi kaikille, jotka  täyttävät  työssäoloehdon.  Enimmäiskestoa  lyhennettäisiin 50 päivällä. Uudistukset toisivat pitkällä aikavälillä noin 15 000–17 000 uutta työpaikkaa.

2. Sopimisen kiellot poistettava

Paikallista sopimista on lisättävä.  Siinä keskeistä on poistaa  paikallisen  sopimisen kiellot  yleissitovaa työehtosopimusta noudattavilta  järjestäytymättömiltä eli työnantajaliittoihin kuulumattomilta yrityksiltä, joita on noin 50 000.  Muutoksen pitkän aikavälin työllisyyslisäys olisi noin 15 000.

3. Työlainsäädäntöä joustavoitettava

Lisäksi koko työlainsäädäntöä on joustavoitettava muuttamalla  pakottavia säännöksiä  työpaikalla  toisin sovittaviksi.  Pitäisi mahdollistaa sopiminen esimerkiksi sunnuntaityö- ja ylityökorvauksesta sekä työntekijän takaisinottovelvollisuudesta. 

Yksinomaan sunnuntaityöstä toisin sopimisen mahdollistaminen toisi noin 2000 uutta työpaikkaa. 

4. Automaattinen työlupa Suomessa valmistuneille opiskelijoille

Suomessa on tällä hetkellä hieman yli 20 000 ulkomaista opiskelijaa, jotka suorittavat tutkinnon.  Automaattisen  pysyvän  työluvan antaminen  tutkinnon suorittaneille EU- ja ETA-alueiden ulkopuolisille  lisäisi työllisyyttä noin  500–1000 työntekijällä. 

5. Oppisopimuksia lisättävä porrastamalla harjoittelupalkkoja vahvemmin 

Uusia  oppisopimuksia solmitaan vuosittain 50 000–60 000. Suuri osa oppisopimuksista johtaa työllistymiseen. Selvitysten mukaan yritykset olisivat halukkaita solmimaan enemmän oppisopimuksia, jos palkkauskäytäntö olisi joustavampi. 

Esimerkiksi 10 000 uuden oppisopimuksen voidaan arvioida johtavan  työllisyyden nousuun 3000–5000 työpaikalla.

6. Sosiaaliturvaa uudistettava 

Ylivoimaisesti tärkein yksittäinen keino parantaa työllisyyttä olisi uudistaa sosiaaliturvaa. Tarvitaan uudistus, joka johtaa siihen, että työn vastaanottaminen on aina kannattavaa. Yrittäjät kohtaavat liian usein tilanteen, jossa työtä tarjotaan, mutta mahdollinen vastaanottaja ei halua ottaa sitä vastaan, koska taloudellinen kannustin on liian pieni tai se puuttuu.  

Tällä hetkellä yrityksen kärsivät työvoimapulasta, mikä hidastaa niiden kasvua.

– Tämän ohjelman toteuttaminen lisäisi työllisyyttä pitkällä aikavälillä noin 35 000–40 000 työpaikan verran. Jos sosiaaliturvan uudistaminen toteutettaisiin riittävän kunnianhimoisesti,  voisi työllisyyden nousu  olla merkittävästi suurempaa,  Yrittäjien pääekonomisti Mika Kuismanen summaa.

Lue koko lista keinoista yksityiskohtineen täältä

toimitus(at)yrittajat.fi