Etsi

Emergency banner

Puheenaihe

Kova Brexit aiheuttaisi arviolta 3-4 kuukauden kaaoksen – Katso yrittäjän muistilista

Brexit voi vaikuttaa vaikka yritys ei tekisikään kauppaa Britannian kanssa.

Iso-Britannia eroaa Euroopan Unionista lokakuun viimeisenä päivänä, ellei sopimusta ja siirtymäaikaa saada aikaiseksi tai eropäivää lykätä.

No-deal, eli sopimukseton ero, on todennäköinen vaihtoehto ja suomalaisenkin yrittäjän täytyy alkaa valmistautua eroon viimeistään nyt, mikäli se käy kauppaa Iso-Britannian kanssa. Tiedossa on hidastuksia, lisäkuluja, vastuita, velvollisuuksia sekä lisää byrokratiaa.

Keskiyöllä 31.10. Keski-Euroopan aikaa Iso-Britannia lakkaa olemasta EU:n jäsenvaltio ilman mitään yhteistyöjärjestelyitä. Esimerkiksi tavaroiden ja palveluiden tarjoamisen vapaus loppuu ja Iso-Britannia poistuu muun muassa tietokannoista ja kauppasopimuksista. Siitä tulee kolmas maa ja kaupankäyntiin pätevät Maailman kauppajärjestön säännöt. Iso-Britanniasta tulee EU:sta erillinen markkina, ja muun muassa Britanniasta saadut luvat eivät enää päde 27 EU-maan alueella.

Heikko punta ja tullit epäsuotuisia suomalaisille

Brexit vaikuttaa myös punnan kurssiin. Punta on heikentynyt noin 17 prosenttia vuoden 2016 brexit-ilmoituksen jälkeen. Kovassa brexitissä heikentyminen jatkuisi. Heikko punta on suomalaiselle vientiyritykselle ongelmallinen, sillä suomalaistuotteista tulee Britanniassa kalliimpia.

Iso-Britannia olisi myös tulliunionin ulkopuolella ja täydet tullimuodollisuudet otetaan käyttöön heti.

Jos Iso-Britannia eroaisi järjestäytyneesti, eli erosopimus saataisiin aikaan, vuoden 2020 loppuun asti olisi aikaa neuvotella uusi kauppasopimus. Siirtymäkaudella yrityksille ei koituisi vielä muutoksia.

– Sopimuksettoman eron tilanteessa kauppa ei lopu, mutta se maksaa enemmän ja vie enemmän aikaa, ulkoministeriön vastuuvirkamies Kristiina Kauppinen sanoo.

Vaikka poliittinen tilanne on epäselvä, esimerkiksi tullitasoihin, tullausvaatimuksiin, erilaisiin lupavaatimuksiin tai EU:n henkilötietojen siirtoihin vaikuttaviin toimiin on saatavissa tietoa EU:n, Suomen ja Britannian verkkosivuilta. Kauppinen kehottaa tutustumaan vähintään niihin.

Linkosuon Leipomon länsiviennistä vastaava vientipäällikkö Perttu Korolainen tietää jo, että Brexitin tuomat lisäkustannukset tulevat tuntumaan.

– Jos kova Brexit tulee, tullitaso on meille 5,8 prosenttia, mikä kirpaisee jo valmiiksi kilpailulla alalla. Kun siihen lisää punnan arvon laskun, kerrannaisvaikutukset ovat suuret. Mutta punnan arvo nousee ajan kanssa kyllä, hän uskoo.

Luvassa on kaaos

Odotettavissa on viime hetkien ruuhkia, kun yritykset yrittävät saada tavarat toimitettua maahan ja sieltä ulos ennen brexitiä. Odotettavissa on arviolta 3-4 kuukauden kaaos, kun uuteen tilanteeseen sopeudutaan.

– Itse arvioisin kaaoksen kestävän viikkoja. Kun tulleja tulee ja punnan arvo laskee, sisämarkkinoille voi muodostua ylitarjontaa joistain tuotteista. Se voi vaikuttaa myös sellaisiin yrityksiin, jotka eivät tee kauppaa Iso-Britannian kanssa, Kauppinen sanoo.

Mantereen puolella Ranskan ja Hollannin satamat ovat varautuneet ruuhkiin, mutta niidenkin lisäkapasiteetti on rajallinen.

Kauppinen odottaa Britannian puolelta syyttelykampanjaa EU:ta kohtaan ruuhkista ja viivästyksistä.

– EU:n neuvotteluasema voi tuntua tiukalta, mutta taustalla on monet eri kysymykset ja miten asiat vaikuttavat toisiinsa. Sisämarkkinoiden toiminta on avainasemassa. EU:lla on Norjan ja Sveitsin kanssa erillissopimuksia – Sveitsin kanssa 120. Sopimuksettomassa erossa Iso-Britanniana kanssa ei ole yhtään. Iso-Britannia ei voi lähteä kerhosta ja silti pysyä siinä. Erillissopimukset olisivat sama kuin jos maa olisi EU:n jäsen, Kauppinen sanoo.

Sopimuksia voidaan toki tehdä, mutta vasta tulevan suhteen osana.

Sekä EU:n että Britannian toive kuitenkin on, että kauppa sujuu. Molemmilla on tiiviit yhteydet toisiinsa. 45 prosenttia Iso-Britannian vientituotteista suuntautuu EU-maihin.

Huolellinen valmistautuminen kannattaa

Brittiyritysten kanssa kauppaa tekee yli 17 000 suomalaisyritystä. Maiden välisen tavara- ja palvelukaupan arvo oli 4,1 miljardia eroa. Tuonnin ja viennin kokonaiskaupan arvo tavaroiden ja palveluiden osalta olisi noin 8 miljardia euroa.

Tavarakaupassa 4,5 prosenttia viennistä suuntautui Brittein saarille vuonna 2017.

Tavarakaupassa tulliliiton ulkopuolella kaikki tavarat ovat tulliselvitettäviä. Viejät ja tuojat ovat vastuussa siitä, että näin tapahtuu. Tulliselvitykset voi hoitaa itse tai käyttää huolintaliikettä.

Suomalaisyrityksen kannattaa valmistautua huolella, sillä Iso-Britanniassa kaikki toimijat eivät ole varautuneet lähestyvään deadlineen huolella.

Tuotteille voi tulla  uusia sääntöjä ja vaatimuksia

Arvonlisäverot tulevat maksuun aiempaa nopeammin, eli enemmän rahaa on kiinni, kun tavaraa tuodaan Iso-Britanniasta Suomeen.

Sertifikaattien ja lupien tarpeellisuus kannattaa myös selvittää. Myös uusia tuotevaatimuksia ja sääntöjä voi tulla. Tämä voi tarkoittaa muun muassa sitä, että brittimarkkinoille tarvitaan oma versio tuotteesta.

Jälleenmyyjästä voi tulla maahantuoja, jolloin vastuut muuttuvat. Esimerkiksi CE-merkinnän hankkiminen kuuluu maahantuojalle. Viennissä yritys voi joutua maksamaan koviakin tulleja.

Myös immateriaalioikeuksien, kuten patenttien ja tekijänoikeuksien osalta yritysten tulee tarkistaa, miten suojata tuotteensa Iso-Britanniassa.

Henkilötietoja ei saa siirtää automaattisesti

Palvelukaupassa, kuten IT- ja konsultointipalveluissa on otettava huomioon, että henkilötietoja ei saa siirtää automaattisesti enää Iso-Britanniaan. Tiedonsiirto vaatii toimenpiteitä yritysten välillä. Näistä on lisätietoa tietosuojavaltuutetun sivuilla.

Myös palveluiden vapaan liikkuvuuden loppuminen voi tarkoittaa, että yrityksen täytyy perustaa tytäryhtiö tai yrityksellä tulee olla vastuuhenkilö Iso-Britanniassa tai EU:n alueella, mikä lisää yritysten kustannuksia.

Kauppisen mukaan suorat lennot ja 90 päivän oleskeluoikeus maassa ilman viisumia säilyvät väliaikaisesti, mutta yli kolme kuukautta maassa olevien yritysten työntekijöiden liikkuvuus hankaloituu. Tämä koskee suomalaisia britanniassa ja brittejä Suomessa.

Elämä jatkuu

Jotain Brexitin vaikutusten laajuudesta kertoo se, että Iso-Britannia aloittaa syykuussa toiseksi isoimman tiedotuskampanjan sitten toisen maailmansodan.

Uhkakuvista huolimatta elämä ja kaupankäynti jatkuu. Tähän uskoo ainakin Linkosuon Leipomon Perttu Korolainen, jolla on kokemusta myös vientikaupasta Venäjälle.

– Odotettavissa on tyhjäkäynnin tila, hidastusta, vaikeuksia ja uutta opeteltavaa. Iso-Britannia on kuitenkin vanha kauppakansa, eikä se lopeta kaupankäyntiä nytkään. Venäjän kauppa on tähän hyvää harjoitusta, Korolainen naurahtaa.

Lue Lisää: 

Yrittäjä, varaudu Brexitiin

Yrittäjien EU-johtaja Brexitistä: "Tästä pöydästä ei lähdetä herkut mukana"

 

Elina Hakola

elina.hakola (at) yrittajat.fi


Yrittäjän muistilista

1. Tunne toimitusketjut ja mahdolliset uudet velvollisuutesi.

2. Selvitä tarvitaanko lupia, todistuksia ja lisenssejä, maahantuonnissa ja viennissä.

3. Selvitä tullit, tullinimikkeet, arvonlisäverot ja valmisteverot. Opettele asioimaan tullin kanssa, jos sinulla ei ole kokemusta kaupankäynnistä EU:n ulkopuolelle. 

5. Tarkista, onko tavaroiden tuontia/vientiä koskevia rajoituksia tai kieltoja.

5. Onko alkuperäsäännöillä merkitystä?

6. Onko henkilötiedot siirrettävissä?

7. Sovi Brexitin lisäkustannuksista Britti-asiakkaan kanssa.

8. Selvitä minkälaisia rajoituksia henkilöiden liikkuvuuteen on tiedossa?   

9. Suunnittele miten kuljetukset hoidetaan kovan Brexitin toteutuessa. Aluksi odotettavissa on kuukausia kestävä kaaos. 

10. Huomioi, että tuontiyrityksen asema voi muuttua jakelijasta maahantuojaksi, Tämä voi tarkoittaa uusia velvollisuuksia.

11. Hyödynnä Team Finland -verkoston, Tullin sekä elinkeinoelämän järjestöjen, kuten toimialajärjestöjen osaamista. 

 

Lisätietoa:

Ulkoministeriön sivut yrityksille No-Deal -tilanteessa (täydentyvät syyskuussa)

Valtioneuvoston kanslia 

Tulli 

EU komission valmistautumislista