Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Yritysvastuu

Miten yrityksesi voi toimia vastuullisemmin? Tätä tilaisuutta ei kannata jättää väliin

Yritysvastuu ja kestävä liiketoiminta ovat trendikkäitä termejä, mutta mitä niillä oikeasti tarkoitetaan ja miten yritysvastuuta voi lisätä omassa yritystoiminnassa?

FiBS järjestää lokakuun 4. päivä maksuttoman Yritysvastuu nyt! -tilaisuuden, joka pyrkii vastaamaan muun muassa näihin kysymyksiin.

FiBSin toimitusjohtaja Mikko Routti painottaa, että vastuullisuudesta on tullut pienille ja keskisuurille yrityksille keskeinen menestystekijä ja kilpailuetu.

– Jos ajatellaan kauppaa pienen ja keskisuuren yrityksen kannalta, isommat yritykset ovat sitoutuneet erilaisiin vastuullisuusperiaatteisiin ympäristöön ja työelämään liittyen. Ne edellyttävät vastaavia periaatteita myös kumppaneiltaan ja toimittajiltaan eli usein pienemmiltä yrityksiltä. Samaan aikaan julkisten hankintojen puolella sekä valtiot että kunnat ovat lisänneet vastuullisuuteen liittyviä kriteerejä hankinnoissa ja kuluttajat vaativat vastuullisuutta esimerkiksi ruoka- ja vaatekaupassa, Routti huomauttaa.

Käytännön työssä vastuullisuuden lisääminen ei välttämättä vaadi välittömiä investointeja.

– Jokaisen yrityksen on katsottava omaa toimintaympäristöään, mitä asiakkaat ja työntekijät vaativat 2-3 vuoden kuluttua. Voi olla, että tuotteisiin ja prosesseihin joudutaan investoimaan, mutta sitä ennen täytyy analysoida, miltä kilpailukenttä tulee näyttämään ja onko hyödyllistä investoida näihin asioihin, Routti jatkaa.

Lisää kustannussäästöjä ja kannattavuutta

Lokakuun alun tilaisuus on jaettu kahteen osaan. Ensimmäisessä osassa keskitytään case-esimerkkiin siitä, miten vastuullisen toiminnan avulla voi parantaa liiketoiminnan kannattavuutta. Ajankohtaisosuudessa perehdytään yritysvastuun trendeihin ja työkaluihin. Paikalla on yritysvastuuseen perehtyneitä liikkeenjohtajia, muun muassa Kotipizzan toimitusjohtaja Tommi Tervanen.

Suomen Yrittäjistä tilaisuudessa on mukana ekonomisti Sampo Seppänen, joka muistuttaa yritysten roolia globaalien haasteiden torjumisessa. 

– Yritykset ovat keskeisiä tekijöitä ilmastonmuutoksen torjunnassa, niin puhtaiden teknologioiden kehittäjinä kuin vähähiilisten ratkaisujen toteuttajina.

Seppäsen mukaan vastuullinen toiminta ja ympäristön huomiointi voivat olla kilpailu- ja erottautumistekijöitä.

– Energia- ja materiaalitehokkuudella voidaan saavuttaa kustannussäästöjä ja parantaa bisneksen kannattavuutta. Kuluttajien ilmastotietoisuuden lisääntyessä yritykset voivat hakea vähähiilisyydellä tai hiilineutraalisuudella positiivista yrityskuvaa ja siten erottautua markkinoilla.

Yritysvastuu nyt! -tilaisuus on suunnattu pienille ja keskisuurille yrityksille. Ohjelmaan voit tutustua täällä. Tilaisuus striimataan, joten sitä voi seurata myös etänä.

Kuva: Getty Images

Pauli Reinikainen

pauli.reinikainen (at) yrittajat.fi