Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Työmarkkinat

"Harakan lista" kerää kehuja ja moitteita – "Määrä ei ratkaise", "Optinen harha", "Kiitettävää ripeyttä"

Työministeri Timo Harakan 25 kohdan lista pitää sisällään paljon ratkaisuehdotuksia. Itse määrä ei kuitenkaan ole ratkaisevaa vaan laatu, sanoo Suomen Yrittäjien työmarkkinajohtaja Janne Makkula.

Työministeri Timo Harakka (sd) piti eilen yhden miehen shown esitellessään 25 kohdan listaa työpaikkojen lisäämiseksi.

Harakka vakuutti paikalla olevalle medialle, että tavoitteeseen päästään. Hallituksen tavoitteena on nostaa työllisyysaste 75 prosenttiin 15-64 -vuotiaiden ikäryhmässä vuoteen 2023 mennessä. Harakan lista on nähtävissä alempana tässä artikkelissa.

Suomen Yrittäjien työmarkkinajohtaja Janne Makkula ei ole yhtä vakuuttunut keinojen toimivuudesta.

– Lukumääräisesti työllisyyden parantamiseen tähtääviä toimenpiteitä näyttäisi olevan paljon. Valitettavasti osin kyse on kuitenkin optisesta harhasta, sillä konkretia monilta osin puuttuu. Määrä ei ole olennainen vaan toimenpiteiden laatu, hän sanoo.

Makkula näkee hallituksen yhtenä tärkeimmistä tehtävistä työmarkkinoiden rohkean uudistamisen siten, että työllistämisestä tehdään nykyistä helpompaa.

– Työllistymisen on oltava jatkossa nykyistä kannattavampaa. Tämä edellyttää muun muassa sosiaaliturvajärjestelmän uudistamista, joka pitäisi saada liikkeelle mahdollisimman pian. Lisäksi on tarpeen uudistaa ansiosidonnaista työttömyysturvajärjestelmää siten, että päiväraha porrastetaan työttömyyden keston mukaan, ja joustavoittaa työlainsäädäntöä eli lisätä sopimismahdollisuuksia työpaikalla, hän luettelee.

"Myös hyviä ehdotuksia"

Timo Harakan listassa Makkulaa miellyttää muun muassa se, että paikallisen sopimisen edistäminen on nostettu keskeiseksi toimenpiteeksi. Hänen mukaansa on tärkeää, että ensi kevään kehysriihessä päätetään "vaikuttavista toimenpiteistä".

– Hyvää on se, että Suomessa korkeakoulututkinnon suorittaneiden oleskelupaa pidennetään kahteen vuoteen valmistumisen jälkeen. Tässäkin olisi kuitenkin voitua olla rohkeampia ja linjata, että tällaisille henkilöille myönnetään pysyvä työlupa. Suomi tarvitsee osaajia työmarkkinoille ja ylipäätään huomattavasti nykyistä enemmän työperäistä maahanmuuttoa.

Harakan kanssa Makkula on samoilla linjoilla myös riiheen tehdystä kirjauksesta, jonka mukaan yrittäjyysstrategia laaditaan hallitusohjelman kirjauksen pohjalta.

– Tässä on nyt oivallettu, että kestävää kasvua syntyy vain menestyvien ja kasvavien yritysten kautta. Hallitus on tässä kiitettävän ripeä, sillä riihikirjauksen mukaan strategian laajamittainen toimeenpano aloitetaan heti ensi vuoden alussa.

Hallituksen voimakkaasti mainostamaa palkkatukea Makkula pitää sinänsä myönteisenä.

– On hyvä, että puretaan byrokratiaa ja nopeutetaan prosesseja. Samalla on kuitenkin hyvä oivaltaa, että palkkatuki ei ole rakenteellinen uudistus, jolla voitaisiin tutkimusten mukaan saavuttaa pysyviä avoimen sektorin työpaikkoja. Myös rekrytuki, jolla pyritään alentamaan kynnystä palkata, on kokeilemisen arvoinen asia.

Timo Harakan lista

Hallituksen työllisyystoimenpiteet:

1. Hallituksen työllisyystoimien arviointi ja seuranta tutkija- ja ministeriryhmien avulla

2. Pieni- ja keskituloisille ansiotuloveronkevennys

3. Työllisyyspalveluiden alueelliset kuntakokeilut

4. Palkkatuen uudistus, jonka tavoitteena on nopeuttaa prosessia ja vähentää byrokratiaa

5. Nopeat toimet palkkatuen pullonkaulojen poistamiseksi ja käytön lisäämiseksi

6. Rekrytointitukea koskeva kokeilu, jolla edistetään nopeaa työllistymistä

7. Työttömyysturvan ja työttömien palveluiden sekä työnhakuvelvoitteiden uudistus

8. Selvitys mahdollisuudesta siirtää pääosa TE-toimistojen työttömyysturvatehtävistä Kelalle ja työttömyyskassoille

9. Osatyökykyisille suunnattu työkykyohjelma, jolla helpotetaan työllistymistä

10. Osatyökyvyttömyyseläkkeen lineaarinen malli mm. kannustinloukun poistamiseksi

11. Mielenterveysstrategia, koska mielenterveyden häiriöt ovat taustasyynä 43 prosentille työkyvyttömyyseläkkeistä

12. Esitys työttömyysturvan lisäpäiväoikeuden alaikärajan nostamisesta

13. Aktiivimallin kumoaminen

14. Lyhyempien koulutuskokonaisuuksien mahdollistaminen työssäkäyvien ja työttömyysuhan alla olevien tueksi

15. Työryhmän perustaminen nuorisotakuun toimeenpanon varmistamiseksi

16. Ulkomaalaisten tutkijoiden, Suomessa opiskelevien ja korkeakoulututkinnon suorittaneiden ja heidän perheidensä jäämisen helpottaminen

17. Edistetään työvoiman ulkopuolella ja heikossa työmarkkina-asemassa olevien maahanmuuttajien työllistymistä

18. Laaja-alaisen kansainvälisen rekrytointiohjelman käynnistäminen

19. Työperäisen maahanmuuton kokonaisuudistus

20. Yritysten ulkomaisten avainhenkilöiden Suomeen tulon helpottaminen lähdeverolain muutoksilla

21. Luovien alojen työllisyyskasvun kiihdyttäminen Creative Business Finland -ohjelman avulla

22. Paikallista sopimista koskevat esitykset kevään 2020 kehysriiheen

23. Selvitys, miten te-palvelut voisivat paremmin tukea osuuskuntamuotoista työllistymistä

24. Yrittäjyysstrategian tavoitteena on monipuolistaa elinkeinorakennetta ja kannustaa erityisesti pk-yrityksiä kasvuun

25. Työvoiman liikkuvuuden edistäminen säätämällä puolet työnantajan maksamista muuttokustannuksista verovapaiksi.

Pauli Reinikainen

pauli.reinikainen (at) yrittajat.fi