Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Startup

Pitkään elävät sairaat ovat hyvä bisnes – Neosmart Health pureutuu yksilöön yleispätevien ohjeistusten sijaan

Ennaltaehkäisevä terveydenhuolto on kuuma puheenaihe. Neosmart Health kehittää siihen alustaa, mutta aitoon ennaltaehkäisyyn olisi taklattava rakenteita, ajattelumalleja ja rahoitusesteitä.

Lääketieteen ja terveydenhuoltoalan teknologian kehitys on kuuma ala startup-yritysten kentässä. Yrityksiä ja teknologioiden kehittäjiä on paljon, mutta kilpailu on kovaa ja tie eri maiden terveydenhuoltojärjestelmiin voi olla pitkä.

Neosmart Health hyödyntää tekoälyä ja kehittää omaa alustaa ennaltaehkäisevän terveydenhuollon tarpeeseen. Tavoite on kansainvälistyä ja kasvattaa yrityksen liiketoiminnasta menestyksekäs, mutta jalo ajatus taustalla on pitää ihmiset terveinä pidempään.

– Terveydenhuollon kustannukset ovat 2,4-kertaistuneet vuodesta 2000. Ruotsissa vastaava luku on 2,6. Elämme pidempään, mutta emme saa terveitä elinvuosia enempää. Ihmiset ovat sairaina tai alentuneessa kapasiteetin tilassa pidemmän aikaa, mikä aiheuttaa terveydenhuollon kustannusten räjähdysmäisen kasvun, Neosmart Healthin toimitusjohtaja Marko Nurmela kertoo.

Tämä yhtälö luo pohjan uudenlaisten terveyspalveluiden markkinalle. Myös terveydenhuollon liiketoimintamahdollisuudet kasvavat räjähdysmäisesti.

Eri taustat täydentävät

Neosmart Health on kehittänyt konseptiaan pitkään. Lääkäri ja yrityksen perustajajäsen Pertti Lähteenmäki kertoo jättäneensä jo vuosituhannen vaihteessa patenttihakemuksen siitä, miten terveystietoa täytyisi kerätä ja käyttää, jotta hoitoa voitaisiin yksilöidä. Ensimmäiset patentit ovat vuodelta 2002

Reilu kymmenen vuotta myöhemmin Lähteenmäki löysi Marko Nurmelan, jonka kanssa vision kehittäminen tuntui luontevalta. Nurmelan tausta on Nokiassa ja Samsungissa, eli hän on kehittänyt kaupallisia konsepteja sekä kansainvälisiä liiketoimintoja isosta määrästä tietoa koko uransa

– Meillä on täysin eri osaamistausta, mutta sama visio ja arvot, Lähteenmäki kertoo.

Yritys perustettiin lokakuussa 2017 ja asiakkaiden vastaanottoklinikan toiminta alkoi vuotta myöhemmin kesäkuussa 2018.

Teknologia ratkaisee, kuinka hyvin ihmistä voi hoitaa

Erona moneen terveysteknologiayritykseen Neosmart Healthilla on vastaanotto sekä lääkäreitä ja hoitajia. Monien yritysten ratkaisut ovat teknologialähtöisiä.

– Perinteisesti digitalisaation katsotaan tehostavan toimintaa. Terveysteknologiayritykset yrittävät ratkaista olemassa olevaa ongelmaa järjestelmän sisällä. Näin alla oleva rakenne ei muutu mihinkään, Nurmela kertoo.

Neosmart Healthin klinikan asiakas koodataan mittaustulosten ja laajan kyselylomakkeen perusteella. Tutkimusten tulokset mittaavat ravintoaineherkkyyttä, immuniteettia, ympäristötekijöitä, elämäntapoja, genetiikkaa, biologiaa – kaikkea, mikä vaikuttaa ihmisen terveyteen. Tietojen perusteella asiakas saa tietoa ja ohjeistusta, hänelle räätälöidyn ravintolisän, johon on koostettu kaikki vitamiinit ja ravintoaineet, joita asiakas tarvitsee.

– Teknologia on apuväline. Se kuinka paljon ja herkkää tietoa saadaan, ratkaisee sen, kuinka hyvin voimme hoitaa ihmistä, Nurmela kertoo.

Mittaus maksaa reilusti yli 1 000 euroa, mutta ajan kanssa hintaa on tavoitteena tiputtaa.

Klinikalla Neosmart kerää tietoa yksilöstä mahdollisimman syvästi, mutta samalla se kerryttää älykkyyttä järjestelmäänsä.

Jatkossa teknologiaa voidaan lisensioida terveydenhuollon ammattilaisille. Kolmannessa vaiheessa liikevaihtoa tuo data-analytiikka, mikä mahdollistaa sen, että jonain päivänä analytiikka voidaan tarjota mahdollisimman edullisesti kuluttajille.

Rakenteet ja ajattelumalli esteenä

Preventiivinen eli ennaltaehkäisevä lääketiede on kuuma puheenaihe. Esimerkiksi monet vakuutusyhtiöt satasaavat siihen. Ennen kuin ennaltaehkäisy on aidosti arkipäivää, edessä on monimutkaiset terveydenhuollon rakenteet ja kokonainen ajattelumalli.

– Monet puhuvat ennaltaehkäisystä, mutta kukaan ei oikeasti tee sitä. Se ei ole lääkärikunnan ongelma, vaan rakenteet pakottavat nykymalliin, Lähteenmäki sanoo.

Lähteenmäen mukaan lääketiede on klassisesti säädetty sairauksien ja oireiden hoitoon. Erikoislääkärit tarkastelevat potilaitaan oman erikoisosaamisensa kautta. Tuloksena voi olla kahdelta spesialistilta päinvastaisen näkemykset.

– Kokonaisvaltainen ymmärtäminen jää klassisen anatomisen jaon alle. Järjestelmä on alusta asti rakentunut näin. Yksittäisen lääkärin on vaikea paneutua potilaaseen kokonaisvaltaisesti 15 minuutin vastaanottoajalla, jossa pitäisi katsoa 1 500 eri datapointtia. Täytyy rakentaa alusta, jotta se on mahdollista, Lähteenmäki sanoo.

Lisäksi mukana on sosiaali- ja aluepolitiikkaa, eli käytäntöjä on vaikea lähteä muuttamaan.

Suomesta puuttuu myös ennaltaehkäisevän lääketieteen professuuri. Lähimmät löytyvät Virosta ja Ruotsista.

– Nykyisessä lääketieteessä on myös paljon hyvää, ja me lähetämme paljon asiakkaita erikoislääkäreille. Kartoituksessamme tulee riskianalyysi ja jotta saataisiin varhainen diagnoosi, pitäisi päästä taklaamaan riskit ajoissa. Näemme paljon nuoria ihmisiä, jotka kuolevat sydäninfarktiin. Nämä menetykset ovat turhia monella tapaa, Lähteenmäki sanoo.

– Eihän vakava sairaus synny yhdessä yössä, vaan ne ovat pitkiä kehitysprosesseja, Nurmela huomauttaa.

Lähteenmäki ja Nurmela uskovat, että yksilölähtöinen sairauksien juurisyihin pureutuminen ja mittaustieto, jolla on merkitystä sairauksien synnyssä, motivoivat elämäntapamuutoksiin paremmin kuin Maailman terveysjärjestö WHO:n yleistason ohjeistukset.

Neuvola, kouluterveydenhuolto, lastenhoito, terveyskeskukset ja työterveyshuolto ovat kuitenkin esimerkkejä Suomen erinomaisesta terveydenhuoltojärjestelmästä.

– Ennaltaehkäisy ja yksilön ominaisuuksiin liittyvä tapa optimoida terveyttä ovat seuraavia vaiheita, Lähteenmäki toteaa.

Sitten maailmalle

Kotimaan lisäksi Neosmart Heath avaa klinikan Dubaihin syyskuussa sekä Virossa ja Ruotsissa seuraavan 12 kuukauden aikana. Vastaanotto erityisesti Dubaissa on ollut hyvää. 

Lisäksi Neosmart Health käynnistää hanketta myös Intiassa, missä tavoitteena on lasten ja äitien terveyden edistäminen.

– Saamme 10 000–30 000 ihmisen tiedot käyttöön. Valitsimme kohderyhmäksi hedelmällisessä iässä olevat naiset, jotka ovat todennäköisesti pian raskaana. Heidän terveydentilansa optimointi johtaa siihen, että myös syntyvälapsi on todennäköisemmin terve. Samalla jalostamme konseptia niin, että voimme tarjota palvelua edullisemmin, Lähteenmäki kertoo.

Rahoitus Suomessa pullonkaulana

Neosmart Healthilla on suuri visio ja kunnianhimoiset tavoitteet. Teknologian kehittäminen vaatii kuitenkin pitkäjänteisyyttä ja rahaa. Sen kerääminen hidastaa etenemistä.

Tämä on ollut Neosmart Healthin yrittäjille yllättävää.

– Liiketoiminnan alkurahoituksen hoitaminen niin, että se tukisi yrittäjyyttä enemmän, tuntuu olevan vaikeaa. Rakennamme kansainvälistä yritystä, mutta Suomessa tällaiseen hankkeeseen rahoituksen saaminen tuntuu olevan mahdotonta. Tämän kokoluokan hankkeita ei rahoita käytännössä kukaan, Nurmela sanoo.

Neosmart Health on kerännyt yksityistä pääomaa noin miljoona euroa. Yrityslainaa sillä on noin 500 000 euroa ja se on saanut Business Finlandin tuotekehitysrahoitusta. Rahoituskierros on päättymässä ja vuoden kuluessa on tarkoitus hakea vielä varsinaista kasvurahoitusta teknologiaan ja uusien markkinoiden avaamiseen.

– Tuntuu, että ensin täytyy onnistua isossa mittakaavassa, ennen kuin saa rahoitusta. Klinikka tuottaa meille liikevaihtoa ja tänä vuonna kaksinkertaistamme liikevaihdon. Toki kaikki, mitä saamme ulkomailla aikaan, tuo lisää. Klinikka todistaa, että malli toimii. Teknologian eteenpäin vieminen on haasteellista, Nurmela sanoo.

Kokoluokka maailmalla on toinen.

– Meillä on yksi samalla tavalla ajatteleva ja samalla konseptilla toimiva amerikkalainen kilpailija. Sillä ei ole liiketoimintaa, vaan pelkkä konsepti. Se keräsi 500 miljoonaa euroa teknologian kehittämiseen, Nurmela vertaa.

 

Elina Hakola

elina.hakola(at) yrittajat.fi