Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Puheenaihe

"Jäitä hattuun liikennesuunnitteluun": Yrittäjä pelkää keskustan näivettymistä, jos tunnelia ei tule

Helsingin Yrittäjät on huolissaan yhdistelmästä, jossa kaupunki suunnittelee kävelykeskustan laajentamista ja on mahdollisesti luopumassa keskustatunnelihankkeesta.

Liikejuridiikan palvelu tuottavan LKOS Law Officen omistajaosakas Oscari Seppälä on seurannut tarkasti keskustatunnelihankkeesta käytyä keskustelua. Hän on vakuuttunut tunnelin tarpeellisuudesta.

 – Kun ajattelee kokonaisuutta, tässä vaiheessa selvityksiä tehtäessä pitäisi pitää pöydällä kaikki vaihtoehdot liikennesuunnittelun osalta eikä poissulkea mitään vaihtoehtoa pois. Tässä puhutaan isoista summista koko Helsingin keskustan kannalta, koska laivamatkustajat jättävät Helsinkiin 700 miljoonaan euroa vuosittain. Keskusteltu matkustajaliikenteen siirto Vuosaareen vaarantaa tämän. Kysymys kuuluu, että onko Helsingillä ja sen poliittisilla päättäjillä varaa heittää pois tämä raha vuosittain, jonka autoliikenne ja matkustajaliikenne tuovat keskustankivijalkakauppiaille, Seppälä kysyy.

Hän viittaa kivijalkakauppiaiden ahdinkoon ja keskustan elinvoimaisuuden lisäämiseen. Kävelykeskusta ilman tunnelia olisi Seppälän mukaan huonoin vaihtoehto.

– Jo nyt moni liike on lähtenyt pois keskustasta. Tunneli toisi helpotusta siihen, että keskusta olisi edelleen saavutettavissa ajoneuvoilla ilman merkittävää lisäruuhkautumista satamien liikennevirroista. Helsingin keskusta tarvitsee elinvoimaisuutensa säilyttämiseksi saavutettavuuden ajoneuvolla.

Seppälä nostaa esiin Jätkäsaaren nykyiset liikennejärjestelyt, jotka lähentelevät hänen mukaansa katastrofia.

– En tiedä, mitä liikennesuunnittelijat ovat ajatelleet kyseisen alueen liikennettä suunniteltaessa etenkin, kun Jätkäsaaren satamaan on panostettu merkittävästi. Nykyisin liikenne ohjataan yksi- tai kaksikaistaisilla väylillä ja ruuhkat ovat melkoiset laivojen purkaessa ajoneuvot näille väylille, jotka menevät asuinalueen vierestä. On selvää, että jos jotain muutosta ei tehdä, nykyinen ratkaisu ei ole kestävällä pohjalla.

Huoli kävelykeskustan laajentamisesta

Helsingin Yrittäjät pitää tärkeänä, että tunnelivaihtoehdot ovat mukana Helsingin keskustan eri alueiden liikenteen parantamisen suunnittelussa. Asiaa käsitellään ensi tiistain kaupunkiympäristölautakunnan kokouksessa. Kerroimme Suomen Yrittäjien näkemyksistä eilen.

Muualla Euroopassa maanalaisista tunneleista on saatu hyviä kokemuksia.

– Helsingissäkään ei tule sulkea pois tunneleiden rakentamista, vaan ensiksi on tarpeen perusteellisesti selvittää erilaisten liikenteellisten vaihtoehtojen yritys- ja muut vaikutukset kustannuksineen. Vasta sen jälkeen voidaan tehdä päätöksiä siitä, mitä uudistuksia ja millä keinoin on tarkoituksenmukaista lähteä toteuttamaan, Helsingin Yrittäjien puheenjohtaja Mari Laaksonen sanoo.

Laaksosen mukaan tunnelin tarve on huomattava muun muassa siksi, että kaupunki suunnittelee parhaillaan muutoksia, joka vähentäisivät autoliikenteen ajokaistoja Mannerheimintieltä.

– Lisäksi kävelykeskustaa laajennettaisiin, mikä tarkoittaisi Pohjois- tai Eteläesplanadin sulkemista ainakin osin autoliikenteeltä.

Laaksosen mukaan kyseiset uudistukset lisäävät ruuhkia keskustan alueella.

– Ongelmia tulisi myös sitä kautta, että Katajanokan sataman matkustajat eivät pääsisi enää kulkemaan keskustan kautta. Se ruuhkauttaisi yhteyksiä entisestään.

Tunnelihankkeessa on esitetty, että tulevaisuudessa autolla voisi ajaa maan alla Hermannin kaupunginosasta keskustan ali Länsisatamaan asti. Aikaisemmin muun muassa YLE on kertonut keskustatunnelihankkeesta.

"Huollon ja jakelun on sujuttava"

Keskustatunneli on ollut suunnitelmissa pitkään. Ensi viikon tiistain kokousta pidetään hankkeen kannalta kriittisenä.

Osana kokonaiskuvaa on Helsingin kaupungin strategiaan määritelty hiilineutraalius vuoteen 2035 mennessä. Laaksosen mukaan kaupungin tulisi pitää mielessä myös elinkeinoelämän toimintakyky keskustassa.

– On tärkeää, että tehdään yritysselvitys siitä, mitä tulisi tarkoittamaan, jos tunnelia ei lainkaan rakennettaisi ja kävelykatuja tultaisi lisäämään. Se huolestuttaa, että kaupunki suunnittelee kävelykatumuutoksia, jotka hidastavat autoliikennettä ja samaan aikaan suljetaan yksityisautoilta kokonaisia katuja kuten Hämeentie. Ydinkeskustan saavutettavuus on äärimmäisen tärkeää kaupan kannalta. On huolehdittava, että huolto ja jakelu sujuvat ja että tavaraliikenne kulkee jouhevasti satamiin ja liikkeisiin.

– Sanoisin, että kaupungin tulisi nyt laittaa jäitä hattuun liikennesuunnitteluun.

Lue tästä Helsingin Yrittäjien kannanotto tunnelihankkeeseen.

Kuva: Getty Images

Pauli Reinikainen

pauli.reinikainen (at) yrittajat.fi